คลัสเตอร์เลือกตั้งโผล่แล้ว อบต.เสาเภาสั่งปิดยาวถึง 7 ธ.ค.

'คลัสเตอร์เลือกตั้ง อบต.' ปลัด อบต. สั่งปิด อบต.เสาเภาหลังเจ้าหน้าที่ติดโควิด 13 คน เตือนประกาศให้ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์เฝ้าสังเกตอาการ

1 ธ.ค.2564 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุรศักดิ์ วงษ์อำไพวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เสาเภา ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช มีคำสั่งและประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ระบุว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ อบต.เสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นและกักตัวจำนวนมากเพื่อสังเกตอาการ ประกอบกับมีพนักงานส่วนตำบลเสาเภาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ มาติดต่อราชการที่จะมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภาจึงให้ปิดสถานที่ทำงานและให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปพนักงานจ้างเหมา หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม และจะเปิดทำงานในวันอังคารที่ 7 ธ.ค. ทั้งนี้หากประชาชนมีความประสงค์จะติดต่อราชการให้ประสานมายังนายสุรศักดิ์ เลขโทรศัพท์ 083-6521786

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการติดเชื้อโควิดรายใหม่จนมีการสั่งปิด อบต.เสาเภา ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. เนื่องจากการจัดการเลือกตั้ง อบต.เมื่อวันที่ 28 พ.ย. หลังจากนั้นมีการตรวจพบว่ามีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 13 คน โดยน่าจะติดมาจากผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งคนใดคนหนึ่ง ซึ่งอาจมีประชาชนคนอื่นๆ เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดเพิ่มอีกด้วย จึงขอให้ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิ์ตั้งเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด.