เมืองชลฯ กุมขมับผู้ติดเชื้อใหม่กระโดดไปที่ 170 ราย

'ชลบุรี' ยังคุมโควิดไม่นิ่ง ล่าสุดผู้ป่วยใหม่กระโดดกลับไปที่ 170 ราย แต่เสียชีวิตแค่รายเดียว คลัสเตอร์โรงงานยังโผล่ต่อเนื่อง

09 ธ.ค.2564 - เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี - Chonburi PR ได้โพสต์เนื้อหาถึงสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดว่า วันนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 170 ราย ประกอบด้วย 1.คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 11 ราย สะสม 5,163 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,848 ราย2.Cluster บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีราชา 10 ราย สะสม 91 ราย 3.Cluster บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด อ.ศรีราชา 6 ราย สะสม 22 ราย 4.Cluster บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์ อุตสาหกรรม จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 44 ราย 5.Cluster บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 12 ราย

6.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 2 ราย 7.บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย 8.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 8.1 ในครอบครัว 46 ราย 8.2 จากสถานที่ทำงาน 29 ราย 8.3 บุคคลใกล้ชิด 6 ราย 8.4 ร่วมวงสังสรรค์ 4 ราย 9.สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 7 ราย และ 10.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 41 ราย

ณ 9 ธันวาคม 2564 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,707,659 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 162 คน ปอดอักเสบ 5 คน ไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ไม่พบผู้เสียชีวิต ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 160,865 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 460,549 คน รวม 621,414 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,115 คน ปอดอักเสบ 12 คน และเสียชีวิต 11 คน

สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 4 ราย (ไม่พบประวัติการรับวัคซีน 4 ราย) และพบผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย (เพศชายอายุ 60 ปี) มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ เป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไตเรื้อรัง โรคไขมันในเลือดสูง ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น