คอหวยอกหักไม่ต้องเสียใจ! ส่งลอตเตอรี่บริจาคผลิตดอกไม้จันทน์ ช่วยชุมชน

ดอกไม้จันทน์ จากลอตเตอรี่ ผลงานเด่น กลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ บ้านหนองกุง จ.ขอนแก่น แก้ปัญหาขยะล้นเมืองกลับมาใช้ใหม่ ชวนคนอกหักและพลาดรางวัล มาร่วมทำบุญร่วมกับชาวชุมชน บริจาค ลอตเตอรี่ ถุงพลาสติก สิ่งของเหลือใช้รับไม่อั้น

16 ม.ค. 2565 – ที่บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้มีกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ ในเขต บ.หนองกุง จากทั้ง ม.17 และ ม.2 ในชื่อกลุ่ม รัก@หนองกุง รวมกว่า 20 คนต่างพากันมาช่วยกันทำดอกไม้จันทน์ และเหรียญโปรยทาน ซึ่งเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนแห่งนี้ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงยึดหลักในการปฎิบัติตนแบบนิวนอมอล และการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้การทำดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทานของกลุ่มรัก@หนองกุง แห่งนี้นั้นแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆ คือการใช้ลอตเตอรี่  ที่เหลือใช้และไม่ถูกรางวัล มาจัดทำเป็นดอกไม้จันทน์ ที่ลอตเตอรี่เหล่านี้นั้นสามารถนำทุกส่วนมาจัดทำเป็นดอกไม้จันทน์ ในรูปแบบต่างๆได้ทั้งหมด รวมไปถึงเหรียญโปรยทาน ที่กลุ่มฯ ใช้ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ถุงน้ำยากซักผ้า แม้กระทั่งซองกาแฟหรือถุงขนม ที่เหลือใช้มาเป็นวัสดุหลักของการทำเหรียญโปรยทานของคนในชุมชนแห่งนี้อีกด้วย 

นางปิยฉัตร  ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้าน บ.หนองกุง ม.2 กล่าวว่า การรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุ ของคนบ้านหนองกุงนั้น เริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นการต่อยอดการดำเนินงานครัวเรือนต้นแบบของการคัดแยกขยะ ซึ่งเป็นโครงการทำทีร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองศิลา ,กลุ่มรัก@หนองกุง และ ปตท.OR ซึ่งเมื่อครัวเรือนคัดแยกขยะที่เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน 25 ครัวเรือนได้ทำการคัดแยกขยะมาแล้วนั้น พบว่า ยังคงมีขยะอีกหลายส่วนที่กลุ่มมองว่า จะสามารถต่อยอดไปในรูปแบบต่างๆได้ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซ้ำ ประกอบกับวัดของหมู่บ้าน มีการจัดงานศพบ่อยครั้ง จึงเริ่มทำการศึกษาและนำความรู้ของคนในชุมชน มาประสานการทำงานร่วมกันกับทาง เทศบาลเมืองศิลา,ปตท.OR และ พัฒนาชุมชน อ.เมืองขอนแก่น จนได้ข้อสรุปในการที่จะทำดอกไม้จันทน์

นางปิยฉัตร กล่าวต่อว่า การที่จะทำดอกไม้จันทน์ ด้วยกระดาษ หรือด้วยวัตถุดิบต่างๆนั้นก็จะไม่แตกต่างจากที่อื่น จนกระทั่งสมาชิกกลุ่มได้เสนอในการนำลอตเตอรี่เหลือใช้ และลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลมาเป็นวัสดุหลักในการทำ ทางกลุ่ม จึงเริ่มศึกษาผ่านยูทูป และจัดทำโครงการร่วมกันกับเทศบาลเมืองศิลา และเข้ารับการเรียนหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์จากพัฒนาชุมชน ซึ่งก็ลองผิดลองถูก มาหลายเดือน จนกระทั่งวันนี้ กลุ่มฯสามารถที่จะผลิตดอกไม้จันทน์ ได้แล้วทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ แบบพัด,แบบผีเสื้อและแบบดอกไม้ ที่เป็นวัสดุรีไซเคิลทั้งหมด 

นางปิยฉัตร กล่าวต่อว่า  เมื่อสมาชิกกลุ่ม ที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ ได้เข้ารับการเรียนจากวิทยากรของสำนักงานพัฒนาชุมชน จึงได้นำกลับมาแบ่งแยกหน้าที่กันทำงาน เพราะหัวใจหลักของกลุ่มรัก@หนองกุง นั้นทุกคนต้องทำงานเป็นทีม มีใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ จนได้มีการแบ่งหน้าที่กันทำดอกไม้จันทน์ 3 ส่วนหลัก คือกลุ่มแรก คือกลุ่มจัดเตรียมลอตเตอรี่ คือเมื่อได้ลอตเตอรี่จากผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคมา หรือจากสมาชิกของกลุ่มฯที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกรางวัล ก็จะนำมาตัดขอบ และทำการพับตามแบบที่ต้องการ

นางปิยฉัตร กล่าวว่า กลุ่มที่ 2 คือส่วนทำด้ามดอกไม้จันทน์ ที่จะต้องเตรียมด้ามก้านจากไม้ไผ่ มาประกอบกับดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน และกลุ่มที่ 3 คือกลุ่มประกอบและตกแต่ง ที่จะนำลอตเตอรี่ ที่ทำการตัดและพับ มาประกอบเข้ากับดาม และเก็บรายละเอียดตกแต่งต่างๆ และที่สำคัญคือลอตเตอรี่นั้นสามารถที่จะนำมาใช้ได้ทั้งหมด แม้กระทั่งกระดาษสีที่ติดว่าเป็นตัวเลขชุดที่เราเห็นกันนั้น ก็สามารถนำมาตัดเป็นหนวดผีเสื้อสร้างสีสันให้กับดอกไม้จันทน์ได้อีกด้วย

ขณะที่ นางอุดร  ติวเฮือง ผู้ใหญ่บ้าน บ.หนองกุง ม.17 กล่าวว่า ขณะนี้ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่เก่า ลอตเตอรี่ เหลือใช้และลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัล ได้ถูกจัดทำเป็นดอกไม้จันทน์ ทั้งหมด 3 รูปแบบ ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้กำหนดราคาจำหน่ายแยกเป็น แบบพัดดอกละ 1 บาท ถุงละ 100 ชิ้น 100 บาท  แบบผีเสื้อดอกละ 1.20 บาท ถุงละ 100 ชิ้น 120 บาท และ แบบดอกไม้ ดอกละ 1.50 บาท ถุงละ 100 ชิ้น 150 บาท นอกจากนี้ยังคงมีแบบรองประธานฯชุดละ 10 บาทและแบบประธานฯชุดละ 20 บาท ซึ่งแม้ว่าหลายคนจะมองว่าทำไมถึงประดิษฐ์สิ่งที่หลายคนไม่ต้องการ และหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดี แต่ด้วยการที่วัด บ.หนองกุง นั้น มีงานศพ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และเป็นวัดในย่านชุมชนที่มีงานศพ บ่อยครั้ง

นางอุดร กล่าวว่า และเมื่อกลุ่มฯ ได้นำเสนอต่อท่านเจ้าอาวาส ท่านก็เห็นดีและเห็นด้วย ในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนชุมชนและบริหารจัดการขยะแบบคัดแยก เนื่องจากดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่ของกลุ่มฯนั้นสามารถที่จะเผาได้ทั้งดอกและไม่มีส่วนตกค้าง จากกระบวนการติดดอกนั้นใช้ด้ายสีขาวและกาวลาเท็กซ์ ด้ามและก้านก็ทำจากไม้ไผ่หรือกระดาษปฎิทินเหลือใช้ เช่นเดียวกันกับเหรียญโปรยทาน ที่กลุ่มใช้ถุงพลาสติกเหลือใช้มาห่อเหรียญ ซึ่งสามารถที่จะนำถุงพลาสติกที่ถูกทิ้งไว้แบบไร้ค่าได้กลับมาให้เกิดมูลค่าและเกิดการใช้ซ้ำอีกด้วย

นางอุดร ระบุว่า อย่างไรก็ตามสำหรับรายได้จากการจำหน่ายดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่และเหรียญโปรยทานจากถุงพลาสติกเหลือใช้นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ยกตัวอย่างคือ 100 บาทที่ได้รับมานั้น 10 บาทจะส่งมอให้กับวัด 10 บาท จะถูกนำมาใช้ในกองทุนเพื่อที่จะใช้ในการบริหารจัดการซื้อและเตรียมวัสดุ และอีก 80 บาท จะนำมาใช้ในการปันผลให้กับสมาชิกฯตามรอบการปันผลที่กลุ่มกำหนด อย่างไรก็ตามแม้กลุ่มจะกลับมารวมตัวกันได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลายไม่นานนักแต่การดำเนินการของกลุ่มยังคงจะเดินหน้าต่อไป

นางอุดร ระบุว่า ขณะที่ผู้ที่พลาดรางวัล หรือมีลอตเตอรี่เหลือใช้ อยากจะร่วมให้การสนับสนุนกลุ่มฯดีกว่าจะทิ้งไปแบบไม่มีประโยชน์ รวมไปถึง ถุงน้ำซักฟอก ถุงขนม ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือแม้กระทั่งซองกาแฟ สามารถที่จะส่งมาให้กับกลุ่มรัก@หนองกุง  ม.2 และ ม.17 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ หรือจะประสานงานผ่านนายกรวิทย์  ติวเฮือง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศิลา ที่เบอร์ 084-7964443 ได้เช่นกัน. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทึ่ง! แม่ค้านำถุงเกลือ วางในแผงลอตเตอรี่ แก้เคล็ดคนเซ็นไม่จ่าย ช่วยขายคล่องขึ้น

แม่ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ที่บุรีรัมย์ นำถุงเกลือวางในแผงลอตเตอรี่แก้เคล็ด หลังลูกค้าเซ็นข้ามปีไม่จ่ายและขายยาก หลังติดถุงเกลือได้ 6–7 เดือน ก็ขายคล่องขึ้นหมดทุกงวด และลูกค้าที่เซ็นก็จ่ายตรง เผยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทำแล้วดีขึ้น

นายกฯกำชับจัดการขยะพลาสติก เน้นรีไซเคิล หนุนโมเดลเศรษฐกิจ BCG

นายกฯ ยกระดับการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม เน้นรีไซเคิล ลดการนำเข้าพลาสติก สอดคล้องโมเดลเศรษฐกิจ BCG เดินหน้าแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติกในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

เฮลั่น! สาวใหญ่อยู่บ้าน แม่ค้านำลอตเตอรี่มาขาย ถูกรางวัลที่ 1

สาวใหญ่นครพนมอยู่บ้าน ก็มีคนเอาเงิน 6 ล้านมาให้ เสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่ 2 ใบ หนึ่งในนั้นเป็นรางวัลที่ 1 ร้องไห้โฮลั่นบ้าน น้องชายโพสต์แสดงความดีใจ

แจ้งผู้ถูกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ยกเลิกจ่ายเงินสดตั้งแต่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แจ้งขอยกเลิกการให้บริการจ่ายเงินรางวัล เป็นเงินสด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.2566 เป็นต้นไป

คอหวยเฮ! เริ่มแล้ว ขึ้นเงินรางวัลแบบ 'ไดร์ฟทรู'

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เปิดให้บริการการจ่ายเงินรางวัลแบบ Drive Thru Service

โดน 510 กรรม! อัยการยื่นฟ้อง 'นอท กองสลากพลัส' ขายสลากเกินราคา

ที่ศาลเเขวงพระนครเหนือ ศูนย์ราชการถ.แจ้งวัฒนะ พนักงานอัยการสำนักงานคดีศาลเเขวง 1 นำตัว นายพันธ์ธวัช  นาควิสุทธิ์ หรือ "นอท กองสลาก