โคราชยังแรง! ติดเชื้อใหม่ 257 ราย

โคราชโควิดยังพีคต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อใหม่ 257 ราย สารพัดคลัสเตอร์ใหญ่รุมเร้า ตั้งแต่เครือญาติ-โรงงาน-ยันสนามชนไก่

09 ก.พ. 2565 - ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด , นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, พญ.อารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุข , นพ.วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯและผ่านระบบ zoom ไปทั้ง 32 อำเภอ โดยล่าสุด จ.นครราชสีมาพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ยังสูง 257 ราย วันนี้ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม 303 ราย รวมผู้ป่วยสะสมจำนวน 40,603 ราย รักษาหายสะสม 37,649 ราย ยังรักษาอยู่จำนวน 2,651ราย พบติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 235 ราย นอกพื้นที่จังหวัด 22 ราย โดย อ.เมืองนครราชสีมาพบเชื้อสูงสุด 85 ราย และรองลงมา อ.ปากช่อง 28 ราย และ อ.ด่านขุนทด 23 ราย สำหรับเชื้อโอมิครอนสะสมอยู่ที่ 17 ราย

ขณะที่วันนี้สถานการณ์คลัสเตอร์ จำนวน 15 คลัสเตอร์ ทั้งเก่าและใหม่ แต่ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ อาทิ 1.คลัสเตอร์ บ้านหนองนาโคก ต.โนนทองหลวง อ.บัวใหญ่ฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 23 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย ดำเนินการตรวจ ATK 13 รายและตรวจ PCR 2.คลัสเตอร์ รับประทานอาหาร หมู่ 2 ต.วังโรงใหญ่ อ.สีคิ้วฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 13 รายเกิดการแพร่ระบาดไป 3 วง อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 3.คลัสเตอร์บ้านเดิ่นพัฒนา หมู่ 14 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้วฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 32 รายเป็นรายใหม่บวกเพิ่มใหม่ 6 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากดำเนินการค้าหาเชิงรุกควบคุม 4.คลัสเตอร์ บริษัท โทโยนากา(ไทยแลนด์) ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้วฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 70 รายเป็นรายใหม่เพิ่ม 2 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายร้อยคนกักตัว ดำเนินการสอบสวนควบคุมโรค 5.คลัสเตอร์ ตลาดสดปากช่อง ต.ปากช่อง อ.ปากช่องฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อ 41 ราย ดำเนินการตรวจเชิงรุก ATK แม่ค้า 20 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ ATK ต่อเนื่องเพิ่มเติม และค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ใช้บริการตลาด 6.คลัสเตอร์ ร้านมิสเตอร์ ดี. ไอ. วาย. อ.ชุมพวงฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 17 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 63 ราย มีพนักงานทั้งหมด 16 ราย พบเชื้อ 13 ราย ไม่พบเชื้อ 3 ราย ดำเนินการค้นหาและตรวจเชิงรุกผู้ใช้บริการ 7.คลัสเตอร์ สนามชนไก่ จ.นครราชสีมา ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 54 รายการะบาดขยายวง 6 วง รวม 6 อำเภอ ทั้ง อ.พิมาย , อ.คง , อ.บัวใหญ่ , อ.โนนสูง , อ.ชุมพวง และ อ.เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนายวิเชียรได้สั่งปิดสนามชนไก่ อ.พิมายฯ แล้ว เนื่องจากกระจายขยายวงไปมากจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหลายร้อยคน และเร่งจัดทีมสอบสวนโรคทั้งในส่วนของแต่ละอำเภอ ศปก. 6 อำเภอ และจัดทีมของสาธารณสุขจังหวัดฯตรวจเชิงรุกยับยั้งการแพร่ระบาดอย่างเร่งด่วนที่สุด 8.คลัสเตอร์ เครือญาติบ้านโนนระเวียง หมู่ 8 , หมู่ 11 ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 59 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยรายใหม่บวกเพิ่ม 29 รายการระบาดขยายไป 4 วง ศปก.ด่านขุนทดฯดำเนินการควบคุมโรค

9. คลัสเตอร์เครือญาติบ้านวะระเวียง หมู่ 9 ต.พันชนะ อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 11 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรคค้นหาเชิงรุกผู้เสี่ยงสูง 10.คลัสเตอร์ โรงเรียนบ้านปราสาท ต.หินดาด อ.ห้วยแถลงฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วยแล้ว 25 รายในจำนวนนี้ 14 รายเป็นนักเรียนอายุระหว่าง 14-15 ปีมี 1 รายอายุ 9 ปี และไปติดคนร่วมบ้าน ดำเนินการค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 11.คลัสเตอร์ บ้านกุดนางทอหูก หมู่ 5 และ บ้านกุดพญา หมู่ 21 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทดฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 48 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วย 20 รายมีอาชีพถอนผักชี ทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคและการค้นหาเชิงรุก 12.คลัสเตอร์บ้านใหม่นารี หมู่ 9 ต.กำปัง อ.โนนไทยฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 19 ราย ในจำนวนนี้มีการตรวจเชิงกุกบวกมาเพิ่ม 8 ราย การควบคุมโรคเริ่มนิ่ง 13. คลัสเตอร์ บ้านแท่น หมู่ 7 ต.โพนทอง อ.สีดาฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 11 ราย ดำเนินการสอบสวนโรคและค้นหาเชิงรุก 14. คลัสเตอร์ ตลาดไนท์บาร์ซ่าพิมาย อ.พิมายฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วยแล้ว 30 ราย ในจำนวนนี้เป็นพ่อค้า แม่ค้ารายใหม่บวกเพิ่ม 18 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงวงที่ 2 พบมี 15 ราย ดำเนินการค้นหาเชิงรุก และ 15. คลัสเตอร์ งานหมอลำ ที่ จ.มหาสารคาม และ จ.บุรีรัมย์ แล้วกลับบ้าน อ.ห้วยแถลงฯ ตรวจพบผู้ติดเชื้อป่วย 29 ราย ดำเนินการค้นหาเชิงรุกผู้สัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อนและญาติ 144 ราย ทีมสิอบสวนโรค CDCU อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโรค

ส่วนที่ห้องสปอร์ตสเตเดียม ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลของ รพ.มหาราชนครราชสีมา นพ.เจษฏ์ บุญยวงษ์วิโรจน์ ผู้ช่วย ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา หัวหน้าศูนย์วัคซีน จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากรการแพทย์มีการฉีดวัคซีนเด็กนักเรียนจากโรงเรียนตำบลต่างๆ ในเขต อ.เมืองนครราชสีมา และในส่วนต่างอำเภอมีการเปิดการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปีแล้วเช่นเดียวกัน เริ่มจากชั้น ป.6 อายุ 11 ปี ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีส้มอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 พี่น้องประชาชนทั่วไป สตรีตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว กลุ่มเสี่ยงเป็นวัคซีนไฟเซอร์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โคราชจัดเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ 12 วัน 12 คืน!

เมืองย่าโมเตรียมจัดงานเคานต์ดาวน์ยิ่งใหญ่ ดึงเครื่องเล่นจากต่างประเทศ 15 ชนิด สร้างความสุขส่งท้ายปี ผู้ว่าฯ สั่งล้อมคอกตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนใช้งานหวั่นซ้ำรอยอุบัติเหตุ

ช็อก! 'ณัฐภาณุ นพคุณ' รองโฆษกบัวแก้ว เสียชีวิต

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตกใจ...และ ใจหายมากๆ ที่รองฯนิ้ง ณัฐภาณุ นพคุณ โฆษกศบค. ภาคภาษาอังกฤษ ที่

‘หมอยง’ ชี้โรคปอดบวมในเด็กที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เชื้ออุบัติใหม่

มีการระบาดและเพิ่มมากขึ้นของปอดอักเสบ โดยเฉพาะในเด็ก ไม่ใช่เฉพาะประเทศจีน ยังพบมากในเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก อเมริกาในหลายรัฐ และแม้แต่ในประเทศไทย

'หมอยง' ชี้โควิด19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้หวัดใหญ่!

หมอยงชี้โควิด 19 แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลคล้ายไข้ไหวัดใหญ่ แต่เชื่อความรุนแรงอาจน้อยกว่า วัคซีนจึงจำเป็นเฉพาะในกลุ่มเปราะบางเท่านั้น และควรให้ก่อนการระบาดใหญ่หรือก่อนเปิดเทอม