กางแผนงานพรรคการเมือง ปักหมุดสู่ถนนเลือกตั้ง

สถานการณ์การเมืองช่วงนี้ดูเหมือน ทุกพรรคการเมือง ปักหมุดมุ่งหน้าไปถนนการเลือกตั้งกันหมดแล้ว สภาผู้แทนราษฎรปิดสมัยประชุม เปิดอีกครั้งวันที่ 1 พ.ย. พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ รวมไปถึงพรรคการเมืองน้องใหม่ พรรคสร้างอนาคตไทย พรรคไทยสร้างไทย ฯลฯ  

ว่างเว้นงานสภาฯ หัวหน้าพรรค แกนนำพรรค ส.ส. สมาชิกพรรค หมุนเวียนกันลงพื้นที่ แนะนำว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เช็กเรตติ้งพรรค พูดคุยปัญหาสารทุกข์สุขดิบชาวบ้าน เปิดนโยบาย ทำกิจกรรมการเมืองอย่างคึกคัก   

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ  

“ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้ง ขณะใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งจะครบอายุสภาวันที่ 23 มี.ค.2566 ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตาม มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย.2565 จนถึงวันเลือกตั้ง 

ทั้งนี้ ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วย” 

พรรคฝ่ายค้านหยิบยกข้ออ้าง หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจาก ภัยพิบัติ น้ำท่วม โควิด ส.ส.เข้าไปช่วยเหลือตามหน้าที่ จะถูกตีความอย่างไร อยากให้ กกต.ออกมาระบุให้ชัดเจนว่า สิ่งใดทำได้ ไม่ได้บ้าง เอาให้ชัด ขณะเดียวกันขอให้ กกต.บังคับกฎหมาย อย่างเท่าเทียม อย่าเลือกปฏิบัติกับพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นการเฉพาะ  

ไม่ว่าผลคำตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญ วาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี พล.อ.ประยุทธ์ ในวันที่ 30 ก.ย. จะออกมาเป็นบวกหรือลบ ก็ไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง อยู่ที่ว่าจะมีการเลือกตั้งช้าหรือเร็ว 

ถ้า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ้นตำแหน่งไปจริงๆ เข้าสู่กระบวนการสรรหาจากสภาฯ   

หรือหากอยู่ต่อ ตามที่มีการมองกัน พล.อ.ประยุทธ์ทำภารกิจสุดท้าย จัดประชุมเอเปก 2022 ปลายปีแล้วเสร็จ อาจตัดสินใจยุบสภาฯ  

หรือขอช่วงชิงความได้เปรียบอีกนิด อยู่ไปจนสัปดาห์สุดท้าย ก่อนครบวาระ 23 มี.ค.2566 ยุบสภาฯ  

ในแง่การเมือง การยุบสภาฯ ถือเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองรูปแบบหนึ่ง การจัดการเลือกตั้งเกิดใน 45-60 วัน ต่างจากการลากยาวไปจนครบวาระ 23 มี.ค. ที่จะต้องเลือกตั้งใน 90 วัน ห้วงเวลาต่างกัน ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองทั้งสิ้น 

พรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล ต่างปูพรมลงพื้นที่กันอย่างคึกคัก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆ ทุกวันจันทร์ พร้อมกับการปรับลุคส์ เปลี่ยนสไตล์การทำงาน ไล่บี้รัฐมนตรี ข้าราชการระดับสูงให้ไปแก้ปัญหา หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจากส่วนท้องถิ่นมา  

พรรคภูมิใจไทย จัดกิจกรรมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครทั้งโซนภาคกลาง ภาคใต้ อีสาน กันอย่างคึกคัก ล่าสุดเพิ่งขนคณะแกนนำ ส.ส.พรรคไปทำกิจกรรมการเมืองที่ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 23 ก.ย. 

พรรคเพื่อไทย เดินคู่ขนาน งานในสภาฯ ให้ ส.ส.ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้น งานนอกสภาฯ มีทั้งกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย นำโดย อุ๊งอิ๊ง-‘น.ส.แพทองธาร ชินวัตร' ‘ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ’ ลงพื้นที่ทำกิจกรรมการเมือง แบ่งหน้าที่กันทำ แนะนำผู้สมัคร พูดคุยนโยบาย พบปะชาวบ้าน รวมทั้งงานมวลชน ไปเสวนาคนรุ่นใหม่ กลุ่มคนเสื้อแดง 

พรรคเพื่อชาติ หลังจัดการปัญหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายจบสิ้นได้ ฮาย-น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช มาถือธงนำพรรค เตรียมงัดไอเดีย แนวคิด นโยบาย วิธีบริหารจัดการรูปแบบใหม่เข้ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพรรค วันที่ 14 ต.ค. ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต เตรียมเปิดตัวพรรค แนะนำทีมบริหาร เปิดนโยบายกันอย่างเป็นทางการ 

พรรคพลังชล ที่เคยเงียบหายไปนาน จะฟื้นฟูพรรค พร้อมกับการเปลี่ยนชื่อ “พรรคพลังบูรพา” ลุยสนามเลือกตั้ง เน้นโซนพื้นที่ภาคตะวันออก ทวงพื้นที่คืน แว่วๆ ว่า วันที่ 8 ต.ค.เตรียมเปิดโฉมหน้าพรรคในรูปแบบใหม่    

รัฐธรรมนูญมาตรา 105 ระบุว่า เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่เป็นตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และให้นำความในมาตรา 102 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ว่ากันว่า หลังวันที่ 24 ก.ย.เข้าสู่โหมด หาก ส.ส.เขตลาออกใน 180 วัน ก่อนครบวาระรัฐบาล กลุ่ม ส.ส.ในพรรคร่วมฝ่ายค้านที่อึดอัดจากการบริหาร การทำงานร่วมกันกับพรรคการเมืองเดิมจะทยอยกันลาออก เพื่อไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่กันมากขึ้น

โดยอาจแบ่งกันในช่วง 2 ห้วงเวลา ในวันที่ 24 ก.ย.ลาออกกันไปหนึ่งชุด ขณะที่อีกส่วนรอผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ต้นตุลาจะแพ็กทีม 7-10 คน ยื่นใบลาออก แล้วไปสมัครพรรคการเมืองใหม่ในทันที 

นักเลือกตั้ง พรรคการเมืองจมูกไวต่างเร่งตุนเสบียง ทำพื้นที่ เปิดนโยบาย เตรียมความพร้อมแข่งขันกับการเลือกตั้งที่คืบคลานใกล้เข้ามาทุกทีๆ. 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การเมืองยังไม่ถึงทางตัน คำเตือน “รัฐประหาร” แค่ต้องระวัง

แน่นอนว่า ยังไม่มีเงื่อนไขใดที่จะต้องล้มรัฐธรรมนูญ ล้างกระดานอำนาจในตอนนี้ เนื่องจากปมวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ ไม่ได้ทำให้การเมืองถึงทางตัน

เพื่อไทยเดือด! ออกแถลงการณ์ถล่มเกณฑ์ 180 วันลักลั่นไม่สอดคล้องสามัญสำนึก-หลักนิติธรรม

เพื่อไทยยก 5 ข้อ จวกระเบียบ กกต. เรื่องหาเสียง180วัน ซัดลักลั่น ขวางช่วยประชาชน หวั่นบังคับใช้ไม่เท่าเทียม

ศุกร์ 30 ก.ย. 'บิ๊กตู่'รอดหรือร่วง ฉากทัศน์การเมืองไทยจะไปทางไหน

วันศุกร์นี้แล้ว 30 กันยายน ได้รู้กันสุดท้าย บิ๊กตู่-พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเต็มตัวอีกครั้ง หรือจะต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ตามมติของที่ประชุม 9 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่คาดว่าจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยกลางในเวลา 15.00 น. ดังนั้นเต็มที่ไม่เกิน 16.30 น.ก็คงรู้ผล

'ชวน' ยันไม่มีปัญหา ส.ส.ใช้งบกมธ.จัดเวทีเสวนา ย้ำยึดกฎหมายเป็นหลัก

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงข้อสังเกตส.ส.ใช้งบของคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎร ไปจัดเวทีเสวนาในพื้นที่ของตัวเอง

'ลิณธิภรณ์' ไม่เปลี่ยนซัด กกต.ก่อนวกมาด่า 'บิ๊กตู่' พร้อมอวย 'ยิ่งลักษณ์'

'ลิณธิภรณ์' ซัดกฎเหล็ก กกต.ก่อน ด่า 'รัฐบาลบิ๊กตู่' ถลุงงบประมาณอื้อซ่า สู้ยุค 'ยิ่งลักษณ์' ไม่ได้แค่ 3.5 แสนล้าน จัดการน้ำท่วมน้ำแล้ง

'เพื่อไทย' ข้องใจกฎเข้ม กกต.ในช่วงพายุโนรูมีเจตนาอะไร

'เพื่อไทย' ร้อง 'กกต.' ผ่อนคลายระเบียบ เปิดทางช่วยประชาชนรับมือวิกฤติพายุโนรู ข้องใจกฎเข้มงวดแบบนี้ทำเพื่ออะไร เพราะภาครัฐฝ่ายเดียวช่วยไม่ครบแน่