ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2564

หนังสือพิมพ์
ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2564

ข่าวหน้าหนึ่ง

ปลื้มปีติรับเสด็จ ทรงวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อหลวงรัชกาลที่9

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 หัวใจอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

เพิ่มเพื่อน