กรมเชื้อเพลิงแย้ม 2 บริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ชธ.เผยมี 2 บริษัทสนใจยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 คาดได้ผู้ชนะภายในเดือนก.พ. 2566 เสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศในระยะยาว

20 ก.ย. 2565 – นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(ชธ.) เปิดเผยว่าหลังจาก นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามในประกาศเชิญชวนให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ครั้งที่ 24 สำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข G1/65 G2/65 และ G3/65 ภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งเผยแพร่ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เพื่อให้บริษัทที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศเชิญชวนและเงื่อนไขต่าง ๆ ได้จากทั่วโลก

ทั้งนี้ยังได้เปิดห้องศึกษาข้อมูล (Data room) โดยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำข้อเสนอการยื่นขอสิทธิฯ พร้อมทั้งจัดประชุม The 24th Thailand Petroleum Bidding Round Conference เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล รวมทั้งแนวทาง ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับการยื่นขอสิทธิฯ ในรูปแบบออนไลน์ ไปเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565 แล้วนั้น ปรากฏว่ามีบริษัทสนใจยื่นคำขอสิทธิฯ ทั้งสิ้น จำนวน 2 บริษัท

“กรมฯได้เปิดให้ยื่นคำขอสิทธิฯ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ก.ย. 2565 ซึ่งมีบริษัทที่สนใจร่วมยื่นขอสิทธิฯ จำนวน 2 ราย โดยเอกสารการยื่นขอสิทธิฯ ประกอบด้วย คำขอสิทธิเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต เอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งข้อเสนอข้อผูกพันด้านปริมาณงานและปริมาณเงินสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ราวเดือนก.พ. 2566″นายสราวุธ กล่าว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาคำขอสิทธิฯ ดังกล่าว กรมฯ ได้ดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยความโปร่งใส รัดกุม และรอบคอบ โดยเชื่อมั่นว่ากลไกต่าง ๆ ในการพิจารณาให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม จะสามารถทำให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ยื่นขอสิทธิฯ ทุกรายในครั้งนี้ได้ ซึ่งกรมฯ จะพิจารณากลั่นกรองพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค และผลประโยชน์ตอบแทนรัฐในเบื้องต้นของบริษัทผู้ยื่นคำขอสิทธิฯ ก่อนเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองให้คณะอนุกรรมการพิจารณาการให้สิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียม คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายและร่างสัมปทานปิโตรเลียม คณะกรรมการปิโตรเลียม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพิจารณาตามลำดับ และนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตามการเปิดให้ยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมครั้งที่ 24 นี้ นับเป็นการสร้างโอกาสกับประเทศไทย ในการนำทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ของประเทศซึ่งนับเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการส่งเสริมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานแก่ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

รายงานข่าวจาก บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เปิดเผยว่า ได้ยื่นข้อเสนอประมูลขอสิทธิสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 อย่างเป็นทางการโดยข้อเสนอที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ถึงความรู้ความเข้าใจในสภาพทางธรณีวิทยาของอ่าวไทย ที่สั่งสมจากการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 6 ทศวรรษ ความสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก

รวมถึงจุดแข็งจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งติดตั้งของแหล่งผลิตอื่นๆ ที่เชฟรอนเป็นผู้ดำเนินงานในอ่าวไทย อันจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถจัดหาพลังงานให้กับประเทศได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และสะอาดยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าจะได้รับโอกาสให้ร่วมมือกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในการพัฒนาปิโตรเลียมจากแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G2/65 เพื่อเดินหน้าสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

“อนาคตของพลังงานไทยที่มั่นคง จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วน และความเข้าใจถึงบทบาทสำคัญของภาคพลังงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน – รวมไปถึงวิถีทางในการที่เราจะพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำร่วมกันในอนาคต บริษัทหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกัน เพื่อหาทางออกด้านพลังงานในวันข้างหน้า ไปพร้อมๆ กับการที่เรามุ่งขับเคลื่อนสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์”รายงาน ระบุ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลุ้นศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดคดีขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกที่บุรีรัมย์!

ระทึก! 13.30 น.ศาลปกครองสูงสุดเตรียมชี้ขาดปมฟ้องขุดเจาะปิโตรเลียมบนบกที่บุรีรัมย์ หลังศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องมาแล้ว เพราะผู้ฟ้องไม่ใช่ผู้เสียหาย

ข่าวดี ! แหล่ง 'เอราวัณ' เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว เพิ่มสัดส่วนป้อนผลิตไฟฟ้า

ข่าวดี ! พลังงานไทย แหล่ง “เอราวัณ” เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติแล้ว เพิ่มสัดส่วนป้อนผลิตไฟฟ้า – สร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้าน ชธ. มั่นใจจะสามารถเพิ่มอัตราการผลิตได้ 600 ล้านลบ.ฟ./วัน ในธ.ค. นี้

ชธ.ลงนามสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ 3 แปลง

ชธ. ลุยลงนามสำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ จำนวน 3 แปลง รวมขนาดพื้นที่กว่า 30,000 ตารางกิโลเมตร คาด 6 ปีรู้ผล ดึงเงินอุดหนุนการพัฒนาปิโตรเลียมในไทย รวม 640 ล้านบาท

แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนากลับมาเริ่มผลิตน้ำมันดิบอีกครั้ง

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันที่ 28 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.) แหล่งผลิตปิโตรเลียมวาสนา

เชฟรอนฯ และ ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงเตรียมเข้าพื้นที่เอราวัณ รับข้อสรุปล่าช้า 2 ปี

เชฟรอนฯ และ ปตท.สผ. ลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯเตรียมเข้าพื้นที่เอราวัณ ผลิตก๊าซต่อเนื่อง รับสรุปข้อตกลงล่าช้า 2 ปี หวั่นส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในช่วงเปลี่ยนผ่าน ย้ำทั้ง 2 บริษัทพร้อมที่จะดำเนินการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น