"พาณิชย์" เร่งประสานผู้ประกอบการซื้อผักกาดขาวและกะหล่ำปลีในเชียงใหม่

30 พ.ย. 2565 – นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่  เร่งเชื่อมโยงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต โดยประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตผักกาดขาวและกะหล่ำปลีจากเกษตรกรในราคานำตลาด เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางรถ Mobile พาณิชย์ และตลาดในความส่งเสริมของกรมฯ โดยจะรับซื้ออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรจะสามารถขายผลผลิตได้ในระดับราคาที่เหมาะสมตลอดฤดูกาลการผลิต ซึ่งล่าสุดได้ประสานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากบ้านม่อนเงาะ อ.แม่แตง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเบื้องต้นแจ้งความประสงค์ซื้อผลผลิต ปริมาณ 20,000 กิโลกรัม (กก.) แต่เกษตรกรสามารถรวบรวมได้เพียง 10,000 กก. ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามการรับซื้อและส่งมอบให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูกาลผลิตต่อไป

“การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตเกษตรตกต่ำ และการเตรียมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร เพื่อดูแลเกษตรกร เป็นนโยบายที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมฯ ดำเนินการ และกรมฯ ได้ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย เพื่อดูแลเกษตรกรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม คุ้มกับต้นทุนการผลิต และมีกำไรสำหรับการยังชีพ” นายอุดม กล่าว

สำหรับการเข้าไปดูแลผักกาดขาวและกะหล่ำปลี เนื่องจากสภาพอากาศที่อุณหภูมิปรับลดลง เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของผัก ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ราคาผักกาดขาวและกะหล่ำปลีที่เกษตรกรขายได้เริ่มปรับลดลง แต่กรมฯ ได้เข้าไปดูแล และป้องกันก่อนที่จะมีปัญหาเกิดขึ้น

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ยังได้ใช้กลไกระดับจังหวัด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การเปิดรับ Pre-Order จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในพื้นที่และจังหวัดข้างเคียง การประชาสัมพันธ์รณรงค์เพิ่มการบริโภคผักในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก รวมทั้งประสานหาผู้ประกอบการช่วยเข้าไปรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์การผลิต การตลาดพืชผักและสินค้าเกษตรอื่น ๆ ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอย่างใกล้ชิด เพื่อใช้ประกอบการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาผลผลิตด้านปริมาณและราคาที่จะมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดต่อไป และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ กรมฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน หากตรวจพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคาจะมีโทษ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท โดยหากประชาชนพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขึ้นทะเบียน GI ‘ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา’

“พาณิชย์”ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) รายการใหม่ “ทุเรียนสะเด็ดน้ำยะลา” มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า สร้างรายได้ให้ชุมชน และมีโอกาสส่งออกขายจีนและมาเลเซียเพิ่มขึ้น เผยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 190 บาท สร้างรายได้ให้จังหวัดยะลากว่า 2,800 ล้านบาทต่อปี คาดหลังจากนี้ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกแน่

กรมการค้าภายในตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจเข้มการลักลอบขนย้ายสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้ามาภายในประเทศ

พาณิชย์ตรวจสอบเข้ม ขนย้ายกระเทียมและหอมหัวใหญ่ที่นำเข้าจากต่างประเทศ

กรมการค้าภายในจัดสายตรวจเฉพาะกิจและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ตรวจเข้มการขนย้ายกระเทียมและหอมหัวใหญ่ก่อนช่วงผลผลิตออกสู่ตลาด