'เจ้าท่า' จี้ผู้ประกอบการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“กรมเจ้าท่า” คุมเข้ม ผู้ประกอบการ จดทะเบียน-ใบอนุญาตใช้เรือ เข้าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย หวังสร้างความเชื่อมั่นกิจการเดินเรือไทย บริการปลอดภัย ได้มาตรฐาน

30 พ.ค. 2566 - รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า(จท.) โดยสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ แจ้งว่าได้ให้ความสำคัญและติดตามการออกใบอนุญาตและใบรับรองประจำเรือเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนเรือ การเดินเรือในน่านน้ำไทย การตรวจสภาพเรือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องใช้ประจำเรือ เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน การกำกับดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงานทะเบียนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการจัดทำแผนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี ควบคู่กับการเสนอแนะและปรับปรุงระเบียบในการปฏิบัติการในการทำงานให้มีความชัดเจน อำนวยความสะดวกและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับบริการ การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสานงานการพัฒนาส่งเสริมกิจการพาณิชยนาวี โดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้โดยเป้าหมายของสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือในปีนี้ เพื่อมุ่งยกระดับการกำกับดูแล บริหารงาน และส่งเสริมการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีด้านการจดทะเบียนเรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาหรือการกระทำผิดและอาชญากรรม เช่น การนำเรือไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายหรือนำไปใช้ผิดประเภท เป็นต้น และเป็นไปตามแผนงานและนโยบายของกรมเจ้าท่า และกระทรวงคมนาคมในปี 2566

นอกจากนั้น ในภารกิจการให้บริการด้านทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ ได้แก่ การจดทะเบียนเรือเพื่อขอรับใบทะเบียนเรือไทย การโอนกรรมสิทธิ์ การจำนองเรือ การขอรับใบอนุญาตใช้เรือ การเปลี่ยนประเภทเรือ/ประเภทการใช้/เขตการเดินเรือ การเปลี่ยนชื่อเรือ การออกใบอนุญาตใช้เรือกลเดินเรือประจำทาง การยกเลิกทะเบียนเรือ และยกเลิกใบอนุญาตใช้เรือ ได้กำหนดค่าเป้าหมายในการออกใบสำคัญต่างๆ จำนวน 234,000 ฉบับ ซึ่งมั่นใจได้ว่าการให้บริการยังคงมีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตอบสนองอความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเต็มที่

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'กรมเจ้าท่า' ออกประกาศควบคุมเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

“กรมเจ้าท่า” ออกประกาศการควบคุมการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักเป็นการเฉพาะชั่วคราว กำชับเรือขึ้น-ล่อง กระทบกับผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ หลังกรมชลฯระบายน้ำเพิ่มขึ้นจากเขื่อนเจ้าพระยา

‘กรมเจ้าท่า’แนะประชาชนสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือ

เจ้าพระยาในเมื่อคืนที่ผ่านมา แนะประชาชนสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้งขณะโดยสารเรือ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

อ่วมเรือคลองแสนแสบประกาศปรับขึ้นราคาอีก 1 บาทเริ่ม 14 ม.ค.นี้

ประกาศเรือคลองแสนแสบ ประกาศปรับขึ้นค่าโดยสารระยะทางละ 1 บาท จาก 8-18 บาท เป็น 9-19 บาทตามระยะทาง หลังตรึงราคามาเกือบ 2 ปี หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และราคาน้ำมันที่พุ่งในปัจจุบัน