'คมนาคม' ย้ำใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติชั่งน้ำหนักไม่เอื้อต่อการจ่ายส่วยผ่านด่าน

“คมนาคม” แจงปมส่วยสติ๊กเกอร์ ยันด่านตรวจชั่งน้ำหนักรถบรรทุก ใช้ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ ไม่เอื้อต่อการจ่ายส่วยผ่านด่าน ด้าน“กรมขนส่ง” ตั้งคณะกรรมการสอบ ขีดเส้นเสร็จภายใน 15 วัน ลั่นหากเจ้าหน้าที่กระทำผิดพร้อมลงโทษทางวินัย-กฎหมาย

1 มิ.ย. 2566 – นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการติดสินบนเจ้าหน้าที่โดยการติดสติ๊กเกอร์บนรถบรรทุก ครั้งที่ 1/2566 ว่า ขณะนี้ที่ประชุมได้แต่งตั้งคณะทำงานย่อยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ จากบุคคล เพื่อนำกลับมารายงานผลอีกครั้งในวันที่ 9 มิ.ย.นี้

อย่างไรก็ตามจากการชี้แจงของกรมทางหลวง (ทล.) เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของการรับสินบนเพื่อแลกกับการยกเว้นตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุกนั้น เบื้องต้นทราบว่า ทล.มีการติดตั้งด่านตรวจน้ำหนักรถบรรทุก ซึ่งใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับน้ำหนักตั้งแต่ปี 2549 โดยปัจจุบันมีด่านเปิดใช้งานแล้วจำนวน 97 ด่าน และมีแผนจะพัฒนาเพิ่มเป็น 128 ด่านทั่วประเทศ

“ทางหลวงใช้ระบบไอทีเข้ามาตรวจจับน้ำหนักรถบรรทุก ดังนั้นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการติดสติ๊กเกอร์เพื่อแลกกับการไม่ตรวจชั่งน้ำหนักคงไม่ใช่ เพราะหากรถเข้าด่านแต่มีน้ำหนักเกินกำหนด หากติดสติ๊กเกอร์เครื่องก็สามารถตรวจจับน้ำหนักได้อยู่แล้ว และเมื่อพบว่ามีน้ำหนักเกินก็ต้องถูกเรียกปรับตามกฎหมายกำหนด”นายพิศักดิ์ กล่าว

นายพิศักดิ์ กล่าว่า ในที่ประชุมครั้งนี้ยังได้มอบหมาย ทล. จัดทำรายละเอียดและคลิปวิดีโอในการตรวจวัดน้ำหนักรถบรรทุกขณะรถวิ่ง หากพบว่ารถบรรทุกบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนด หรือ Weight In Motion (WIM) เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล และความโปร่งใส ซึ่ง ทล.ยืนยันด้วยว่าปัจจุบันมีข้อกำหนดรถบรรทุกทุกคันที่ผ่านด่านจะต้องเข้ารับการตรวจสอบน้ำหนัก หากไม่ดำเนินการตรวจสอบก็จะมีการติดตามเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้คณะทำงานชุดนี้ มีหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของ ทล.ตามที่มีการกล่าวประเด็นถึงเรื่องิตดสินบน พร้อมชี้แจงถึงการทำงานในช่วงที่ผ่านมา ส่วนข้อกล่าวหาเกี่ยวกับตัวบุคคลซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการรับสินบนอย่างไรนั้น คณะทำงานจะตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนใด มีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถประสานมายังกระทรวงฯ เพื่อตรวจสอบต่อไป

ด้านนายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ทล.ไม่ได้ใช้ระบบคนในการตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก แต่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นคงไม่เกี่ยวเนื่องว่ารถที่มีสติ๊กเกอร์เท่านั้นที่จะผ่านด่านตรวจน้ำหนัก เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ตรวจจับที่น้ำหนัก ไม่ได้ยกเว้นสติ๊กเกอร์ประเภทใด และหากตรวจจับน้ำหนักแต่ละคันมีผลอย่างไรนั้น ระบบหน้าด่านก็จะส่งผลมายังศูนย์ควบคุมกลาง เพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับต่อไป
“กรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐในประเด็นดังกล่าวว่า ปัจจุบัน ทล.มีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจชั่งน้ำหนัก โดยจะมีการสลับพื้นที่หัวหน้าด่านฯ ซึ่งเป็นข้าราชการประจำหน่วยทุกๆ 8 เดือน เพื่อป้องกันการกระทำความผิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตอบข้อสงสัยของสังคม ทล.จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นผู้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง”นายจิระพงศ์ กล่าว

สำหรับผลการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดย้อนหลัง 4 ปี ระหว่างปี 2563 – 2566 พบว่ามีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีจำนวน 2,796 คัน ปี 2564 มีจำนวน 2,891 คัน ปี 2565 มีจำนวน 3,488 คัน และปีงบประมาณ 2566 เก็บข้อมูลถึงวันที่ 17 พ.ค.2566 มีจำนวน 2,431 คัน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่าเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2566 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดส่วยบรรทุก โดยมีนายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดี ขบ. และโฆษก ขบ. เป็นประธาน เพื่อรวมรวบข้อมูลตรวจสอบเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือกระแสสังคมที่มีการะทำผิดกรณีส่วยรถบรรทุกหรือรถขนส่งสาธารณะทุกประเภทที่ ขบ. กำกับและดูแล ซึ่งต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วัน จากนั้นให้นำเสนอตน ก่อนที่จะเสนอกระทรวงคมนาคมให้รับทราบต่อไป

สำหรับกรณีส่วยรถบรรทุกนั้น ขบ. จะมีหน้าที่ในการจดทะเบียนรถ ตรวจสอบอุปกรณ์ส่วนควบ สภาพรถ ชำระภาษีให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ ขบ. กำหนด ขณะเดียวกันในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จะคุมเข้มในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำในรถขนส่งสาธารณะ เน้นรถบรรทุก และรถโดยสาร เพื่อช่วยลดปัญหาฝุ่น ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลจะตั้งจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ เน้นตรวจรถโดยสาร และ พนักงานขับรถ เพื่อให้ขับขี่ปลอดภัยตลอดการเดินทาง

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า ขบ. เน้นย้ำนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากการทำงานมาโดยตลอด ทั้งนี้หากคณะกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำผิดส่วยบรรทุก หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ ได้ตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีเจ้าหน้าที่ ขบ. กระทำผิดจะต้องได้รับการลงโทษทางวินัยและตามกฎหมายขึ้นอยู่กับแต่กรณี ซึ่งหากรุนแรงถึงขั้นให้ออกจากราชการ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด เฮ! ทช.เปิดใช้ 2 ถนน บรรเทาจราจรติดขัด - สัญจรสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืน เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี และถนนจำปาบุรี ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม บรรเทาการจราจรติดขัด ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

‘คมนาคม’สั่งหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนเหตุน้ำท่วมภาคเหนือ

’สุริยะ’ขานรับข้อสั่งการนายกฯ หลังเกิดเหตุน้ำท่วมภาคเหนือ ส่งผลให้ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรไปมา-รถไฟพลิกตกราง สั่งทุกหน่วยงานคมนาคมติดตามสถานการณ์โดยด่วน พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติอย่างเต็มที่ตลอด 24 ชม.

‘มนพร‘ สั่งการบ้าน ขสมก. เร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้าใหม่ 2,013 คัน

‘มนพร’สั่ง ขสมก. เร่งจัดหารถเมล์ไฟฟ้าใหม่ 2,013 คัน นำร่องเฟสแรก 224 คัน วงเงิน 900 ล้านบาท ตั้งเป้ารับรถใหม่ ม.ค.-มี.ค.67 เร่งตั้งบอร์ดใหม่เสร็จภายใน 2 เดือน ขับเคลื่อนงานต่อ ลุยจับมือ สปสช. พนักงาน 1.2 หมื่นคน ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลหวังสร้างขัวญกำลังใจให้พนักงาน

สลด! บิ๊กไบค์พุ่งชนกลางลำรถพ่วง ดับคาที่

พ.ต.ท.ดำรงค์ สุขชูศรี สารวัตรสอบสวน สภ.บางแก้ว รับแจ้งเหตุ รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ชนรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ ที่บริเวณจุดกลับรถ ซอยกิ่งแก้ว 9/1 (เดชไกรศรี 1)

บอร์ดรฟม. เคาะหั่นราคาสายสีม่วงเหลือ 20 บาท ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้

บอร์ด รฟม. ไฟเขียวลดราคาสายสีม่วง 20 บาทตลอดสาย จ่อชง ‘คมนาคม’ 29 ก.ย.นี้ เริ่ม 1 ธ.ค.นี้ คาดรายได้หดปีละ 190 ล้าน ดันผู้โดยสารเพิ่มวันละ 1 หมื่นคน ส่วนเด็ก-ผู้สูงอายุ เหลือ 7-10 บาทตลอดสาย ขานรับนโยบายรัฐบาล ลดภาระค่าครองชีพประชาชน

วงเสวนาชำแหละ! ปัญหาตำรวจ-การสอบสวน เป็นระบบที่ชั่วร้าย จี้ 'เศรษฐา' เร่งสางปัญหาด่วน

วงเสวนา 'กำนันนก' ชำแหละ! ปัญหาตำรวจและการสอบสวนเป็นระบบที่ชั่วร้าย แฉ 'ส่วย' พัวพันการซื้อตำแหน่ง แนะปฏิรูประบบสอบสวนให้อัยการลงเก็บพยานหลักฐานตั้งแต่ต้น จะไม่ตกเป็นเครื่องมือต่อรอง โอนตำรวจทางหลวง ไปสังกัดกรมทางหลวง จี้ นายกฯเศรษฐา เร่งสางปัญหาด่วน