บอร์ด กสทช. เห็นชอบปรับปรุงประกาศคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ให้ทันสมัย

บอร์ด กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม

14 มิ.ย. 2566 – ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม โดยร่างประกาศฉบับนี้

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงจากประกาศ กทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2549 โดยปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมให้สามารถดำเนินการไปพร้อมกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคมและเพื่อประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินกิจการโทรคมนาคม นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม อันจะเป็นการรองรับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการหลอมรวมของธุรกิจดิจิทัลในการให้บริการประชาชน โดยร่างประกาศดังกล่าว จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลใช้บังคับต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศ มุ่งเน้นที่ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามสัญญาให้บริการ ส่วนการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการดำเนินกิจการโทรคมนาคมต้องได้รับความยินยอม (consent) จากผู้ใช้บริการ รวมถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) การเก็บรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ได้แก่ หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ และระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สิทธิของผู้ใช้บริการ เช่น สิทธิในการขอตรวจดู ขอเข้าถึง ขอสำเนารับรองถูกต้อง สิทธิในการขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการร้องเรียน และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เช่น การจัดให้มีมาตรการป้องกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ (Data security) ทั้งทางด้านเทคนิค (Technical measures) และการจัดการภายในองค์กร (Physical measures) การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

ประธาน กสทช. กล่าวว่า ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการโทรคมนาคมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในความเป็นส่วนตัว และเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบันที่มีการใช้งานทางด้านธุรกิจ และติดต่อสื่อสารถึงกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ประชาชนจะมีความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งได้รับบริการที่มีคุณภาพ และเป็นธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสทช. เร่งปิดดีลหมื่นล้าน ควบรวมกิจการ AIS-3BB จบในเดือนนี้

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ( กสทช.) กล่าวถึงความคืบหน้า การพิจารณาของกสทช.เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการควบรวมกิจการ

ประธาน กสทช. โต้ข่าวบินบ่อยเพราะเปิดคลินิกในต่างประเทศ

ในการประชุมสำนักงาน กสทช. ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 22 กันยายน 2566 ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อผู้บริหารของสำนักงาน กสทช.

‘กสทช.’การันตีดีลควบรวมทรู-ดีแทคไม่ยืดเยื้อ

‘กสทช.’ การันตีดีลควบรวมทรู-ดีแทคไม่ยืดเยื้อ พร้อมเคาะ ส.ค. 65 เริ่มกระบวนการประมูลดาวเทียม ก่อนดีเดย์เปิดประมูลสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในเดือน ธ.ค. นี้ พร้อมโชว์ผลงานแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์-scam

'ดีอีเอส' ชี้กม. PDPA เปิดทางพลเมืองดีถ่ายคลิปได้เเนะอย่าเเชร์มั่วดูเจตนา

ชัยวุฒิ เผยเจตนารมณ์ของ PDPA คุ้มครองข้อมูลของ ปชช. ที่ให้ไว้กับ ผู้ประกอบการ ร้านค้าหรือองค์กรต่างๆไม่ให้รั่วไหล และห้ามนำไปใช้ในทางเสียหายไม่เหมาะสม คือหัวใจสำคัญ

'ธปท.'ยันแบงก์พร้อมเต็มสูบคุ้มครองข้อมูลลูกค้า

4 หน่วยงานลงนามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน “ธปท.” ยันธนาคารพร้อมเต็มสูบจี้ยกระดับ-ปิดช่องโหว่การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า หวังสร้างความมั่นใจในการใช้บริการภาคการเงิน