'ธ.ก.ส.' อัดฉีด 3 พันล้านอุ้มประมง

“ธ.ก.ส.” อัดฉีด 3 พันล้านบาท อัดฉีดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 อุ้มผู้ประกอบการประมง 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ช่วยเข้าถึงแหล่งทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน-ค่าลงทุนปรับปรุงอุปกรณ์

20 ก.ค. 2566 – นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาทให้ผู้ประกอบการประมงในพื้นที่ 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และค่าลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์การทำประมงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล เสริมสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรทางทะเลและอาหารอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและลูกเรือประมงได้รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงในการสูญเสียเรือกรณีเกิดภัยพิบัติ ผ่านโครงการประกันภัยเพื่อชาวประมงภาคสมัครใจ โดยทิพยประกันภัย ซึ่งมีเงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้ ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของเรือประมงที่มีสัญชาติไทย มีเรือประมงที่จดทะเบียนกับกรมเจ้าท่า และมีอาชญาบัตรจากการประมง (สำหรับเรือประมงที่มีขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป) อัตราค่าเบี้ยประกัน (รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) ขนาดเรือไม่ถึง 10 ตันกรอส 323.14 บาทต่อลำ และขนาด 10 ตันกรอสขึ้นไป 430.14 บาทต่อลำ ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี (นับจากวันขอเอาประกันภัย)

สำหรับความคุ้มครอง เมื่อเกิดภัย ประกอบด้วย ค่าชดเชยกรณีเรือประมงสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ อันเนื่องมาจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง คลื่นซัดชายฝั่ง แผ่นดินไหว และสึนามิ ในระยะเวลาเอาประกัน วงเงินไม่เกินลำละ 10,000 บาท และกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) จากอุบัติเหตุของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ได้รับความคุ้มครอง 1 ราย (คนขับเรือหรือลูกเรือประมงของผู้เอาประกันภัย) สูงสุดไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธ.ก.ส. ผุดโครงการ 'ชำระดีมีโชค' ชูจ่ายดอกเบี้ยพร้อมลุ้นจับรางวัลพิเศษ

“ธ.ก.ส.” เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค หวังกระตุ้น-จูงใจลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชำระหนี้ ชูชำระดอกเบี้ยสะสมครบทุก 1 พันบาท รับสิทธิ์จับรางวัลพิเศษ และลุ้นโชค 2 ชั้น จำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท

ครม.ไฟเขียวปล่อยสินเชื่อ 5.5 หมื่นล้าน เดินหน้า 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ 2 มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ซึ่งเป็นการปล่อยสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อช่วยเหลือชาวนาในการดูดซับปริมาณข้าวออกจากตลาด แบ่งเป็น

ธ.ก.ส.จ่อยกหนี้ให้แรงงานไทยจากอิสราเอล

“ธ.ก.ส.” เตรียมชงบอร์ดเคาะ 1.5 พันล้านบาท ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำอุ้มแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พร้อมผุดมาตรการเยียวยากรณีเสียชีวิต สั่งยกหนี้-ลดดอกเบี้ยให้ทันที คาดเริ่มดำเนินการได้กลาง พ.ย. 2566