'ซิโนแวค'เปิดพื้นที่ในไทย ยืนยันวัคซีนเข็มกระตุ้นมีผลต่อโอมิครอน

เหมิง เว่ยหนิง รองประธานบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (ฮ่องกง)จำกัด

  บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค  เป็นชื่อที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็ก  ได้ออกมาย้ำถึงประสิทธิภาพของวัคซีน CoronaVac ®  หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ “วัคซีนซิโนแวค “ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19  ชนิดแรกที่มีการฉีดในประเทศไทย
ทางซิโนแวค ฯ ได้ส่งนายเหมิง  เหว่ยหนิง รองประธานบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค (ฮ่องกง) จำกัด  ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนประเทศไทย  ซึ่งนายเหมิง  ได้นำข้อมูล จากการศึกษาประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค ในประเทศชิลี  มาแสดง  โดยระบุว่า  มีการศึกษาผลของวัคซีนในประเทศชิลีถึง 10 ล้านคน และจากการติดตามผลของวัคซีนในเด็กและวัยรุ่นชิลี 2 ล้านคนที่มีอายุระหว่าง 6 – 16 ปี ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบถ้วน ประสิทธิผลของวัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงถึง 74.5%  ช่วยลดความจำเป็นในการรับการรักษาที่โรงพยาบาลได้ถึง 91.0% และป้องกันการรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยหนักได้ถึง 93.8%

“การศึกษาจากข้อมูลการใช้งานจริง (real world data) ในประเทศชิลีเกี่ยวกับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน ซิโนแวค แสดงให้เห็นว่าประสิทธิผลในการป้องกันการเจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ของผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นเป็น 80% ในระยะเวลา 14วันหลังจากมีการฉีด  และกระตุ้นประสิทธิผลป้องกันการติดเชื้อที่มีอาการเพิ่มขึ้นเป็น 80.2% จาก 56%และประสิทธิผลป้องกันความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็น 88% จาก 84% “

สำหรับ โควิดสายพันธุ์โอมิครอน ที่เป็นสายพันธุ์หลักระบาดทั่วโลกขณะนี้ นายเหมิง กล่าวว่า  ขณะนี้ บริษัท ซิโนแวค กำลังพัฒนาวัคซีนที่มีผลต่อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน และอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยทางคลินิก ซึ่งวัคซีนที่พัฒนาขึ้นนี้ ยังมีผลต่อวัคซึนสายพันธุ์อื่นๆ ที่น่ากังวลอีกด้วย โดยการศึกษาผลของวัคซีนที่มีต่อโอมิครอน ได้มีการพิมพ์แล้วในMedrxiv เดือนกุมภาพันธ์ 2565  โดยพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 3 ที่เป็นเข็มกระตุ้นจาก ซิโนแวค จะ มี T-cells และมีภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัส ต่อสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอนได้   ผลการศึกษายังพบวัคซีนเข็มกระตุ้น ยังสร้างภูมิคุ้มกันชนิดลบล้างฤทธิ์ไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 4สัปดาห์แรกหลังจากมีการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น   มีการเพิ่มขึ้น T-cells สูงสุด ใน 4 สัปดาห์  หลังจากการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น  ซึ่งสะท้อนความสามารถในการต่อต้านสายพันธุ์เดลต้าและโอมิครอน   นอกจากนี้ วัคซีนยังมีความปลอดภัย สามารถใช้ได้กับกลุ่มประชากรที่หลากหลายรวมทั้งผู้ป่วยจากโรคเรื้อรัง(โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคจากระบบหายใจเรื้อรัง โรคเบาหวาน โรคอ้วนโรคมะเร็ง และโรคความดันสูง) ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์และสตรีภายหลังการคลอดบุตร 


“โอมิครอน ทำให้มีเด็กติดเชื้อมาก เราจึงศึกษาผลของวัคซีนซิโนแวคต่อเด็ก ในหลายๆประเทศพร้อมกับชิลี มีจีน อัฟริกาใต้ เคนยา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ในเด็กอายุ 3-12ปี จำนวน 11,893 คน ซึ่งวัคซีนให้ผลป้องกันดี จงมีการอนุมัติขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวค  ในประเทศจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง  กัมพูชา และไทยแล้ว”


สำหรับ วัคซีนเข็มกระตุ้นที่มีผลต่อโอมิครอนโดยตรงนี้ นายเหมิงบอกว่า ยังคงเป็นวัคซีนชนิดเชื้่อตาย ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีmRNA แต่อย่างใด ซึ่งการใช้วัคซีนเชื้อตายถือว่าเป็นความถนัดและความชำนาญของบริษ้ท ซิโนแวค ที่ผลิตวัคซีนมานานกว่า 20 ปี ที่ผ่านมา  โดยผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร  NATURE เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 พบว่าวัคซีนเวอร์ชั่นพิเศษที่มีผลต่อโอมิครอนนี้ มีอัตราการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ (seroconversion rate) ของแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนเท่ากับ 3.3% (2/60) และ 95% (57/60) ในอาสาสมัครที่ได้รับวัคซีน สองหรือสามโด๊สตามลำดับ ซึ่งบ่งชี้ว่าวัคซีนโคโรนาแวค 3 โดสช่วยเพิ่มแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์  

 เมื่อเทียบกับระดับแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ในประชากรที่ได้รับวัคซีนโคโรนาแวคสองและสามโดส ผู้ที่ฉีดสามโดสมีแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ต่อต้านไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ดีกว่า


 ในการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่าในบราซิล ชิลี และประเทศอื่นๆแสดงให้เห็นว่าสองโดสของวัคซีนโคโรนาแวคชนิดเชื้อตายมีคนประสิทธิภาพป้องกันต่อต้านไวรัสสายพันธุ์เดลต้ามากกว่า80% ดังนั้น นักวิจัยจึงเชื่อว่าการฉีดวัคซีนโคโรนาแวคสามโดสจะช่วยให้สามารถป้องกันต่อต้านไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้มีประสิทธิภาพ 


“เราคิดอยู่เสมอว่า  เราต้องวิ่งแข่งกับไวรัส ไม่ใช่เฉพาะแค่สายพันธุ์ที่น่ากังวลเท่านั้น  แต่ยังหมายถึงสายพันธุ์อื่นๆ ที่ยังไม่เกิดในเวลานี้   เราคิดถึงเรื่องนี้ก่อนเกิดโอมิครอน  และคิดว่าเรามีสายพันธุ์อื่นๆรออยู่ แต่พอดีโอมิครอนออกมาก่อน  ส่วนการศึกษาวัคซีน ที่มีผลต่อโอมิครอนโดยตรง ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ เป็นการเปลี่ยนแค่สายพันธุ์ที่ศึกษา ไม่ต้องมีศึกษาแบบเฟส 1  ,2 หรือ 3    เวอร์ชั่นพิเศษนี้  กำลังทดลองระดับคลินิก ในประชากรขนาดเล็ก  ส่วนโรงงานผลิตก็ยังสามารถผลิตได้เหมือนเดิม  นอกจากนี้ เรายังพยายามหาวิธี พัฒนาวัคซีนโควิด ชนิดฉีดโดสเดียว แต่สามารถครอบคลุมโควิดได้ทุกสายพันธุ์อีกด้วย “นายเหมิงกล่าว 


สำหรับ ประเทศไทย  นายเหมิงกล่าวว่า ได้ส่งวัคซีนซิโนแวคให้กับไทยนับตั้งแต่ต้นปี 2020 รวมแล้ว 26.3  ล้านโดส  และยังกระจายวัคซีนกว่า 10 ล้านโดสให้กับ 21 ประเทศภายใต้โครงการ CHINA AID ซึ่งในจำนวนนี้ 500,000 โดสได้ส่งมอบให้ประเทศไทย ส่งออกวัคซีนซิโนแวค ไป 50 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นจำนวน 2.8 พันล้านโดส ฉีดไปแล้ว 2.3 พันล้านโดส  ฉีดให้กับเด็กอายุ3-17 ปีในประเทศจีน 250 ล้านโดส หรือในภาพรวมมีการฉีดวัคซีนของซิโนแวคไปแล้ว  1 ใน 4 ของประชากรโลก 


“วัคซีนซิโนแวคสำหรับเด็ก อายุ  6 ปีขึ้่นไป ถือว่าไม่ต้องมีการขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ของประเทศไทยอีก เพราะเราได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว วัคซีนซิโนแวคสำหรับเด็ก ายมีอาการข้างเคียงต่ำ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ถ้าฉีดสองเข็มในเด็กและวัยรุ่น 6-16ปี จะช่วยป้องกันโควิดได้ 74.5%  ช่วยลดการรักษาในโรงพยาบาลได้ถึง 91.0% และลดการเข้า ICU ได้ถึง 93.8%  ” นายเหมิงกล่าว.

ที่ผ่านมา  บริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค ของจีน ได้ผลิตวัคซีน   เอนเทอโรไวรัส 71 โรมือเท้าปาก ไวรัสตับอักเสบเอและบี ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล เชื้อนิวโมคอคคัส 23 สายพันธุ์ ไข้หวัดใหญ่ระบาด H5N1 (ไข้หวัดนก) ไข้หวัดใหญ่ H1N1 (ไข้หวัดหมู) โรคไข้สุกใส โรคคางทูม และโรคโปลิโอ วัคซีนซิโนแวคป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ CoronaVac ® ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในกรณีเร่งด่วน หรือทำการตลาดอย่างมีเงื่อนไข ใน ภูมิภาคเอเชีย ลาตินอเมริกา อัฟริกา และ ประเทศในตะวันออกกลาง Healive ® วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งผลิตโดยบริษัทฯ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘วาโย’ อัด ‘อนุทิน’ ใช้เด็กเป็นหนูทดลองวัคซีน ข้องใจ ‘ซิโนแวค’ ยังไม่หมดจากประเทศ

‘วาโย’ อัด ‘อนุทิน’ ใช้เด็กเป็นหนูทดลอง ข้องใจ ‘ซิโนแวค’ ยังไม่หมดจากประเทศ ชี้ ฉีดในเด็ก 3 ขวบ มีแค่จีนที่ทำ ฉะ ‘วราวุธ’ มุบมิบปิดข้อมูลน้ำมันรั่ว แย้ม ประเด็นยังเหลือกระซวกต่อซักฟอกหน้า หากรัฐบาลยังอยู่ถึงเดือนพ.ค.

'หมอยง' เปิดผลสำรวจผู้ปกครองเด็ก 5-11 ปี สมัครใจฉีดวัคซีนโควิด 75.3 %

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 วัคซีน การฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความสมัครใจ

นายกฯกำชับ สธ.ฉีดวัคซีนกลุ่มเด็กและเด็กเล็ก

"นายกฯ" ห่วงใยกลุ่มเด็กและเด็กเล็ก กำชับ สธ.ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมให้มากที่สุด ขณะที่ อย. อนุมัติเพิ่มซิโนแวค-ซิโนฟาร์มขยายฉีดเด็ก 6 ขวบขึ้นไป โดยไม่ต้องปรับขนาดยา ไทยฉีดเข็ม 2 สะสมแล้ว 70.3% ของประชากร และเข็ม 3 ขึ้นไป 22.0% ของประชากร

ข่าวดี เด็กไทย 3 ขวบขึ้นไปเตรียมตัวรอฉีดวัคซีนเชื้อตายของ Sinovac ได้แล้ว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ข้อความผ่านบล็อก ร้อยแปดพันเก้ากับหมอเฉลิมชัย ระบุว่า

'ศูนย์ฯบางซื่อ' เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็ม 4 ผ่านค่ายมือถือ เริ่ม 27 ม.ค.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ แจ้งว่าพรุ่งนี้ วันพฤหัสบดี ที่ 27 ม.ค. 65 เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน #เข็มที่4 สำหรับผู้ที่ได้รับเข็มที่ 1,2 เป็นเชื้อตาย ชนิดวัคซีน ซิโนแวค(Sinovac)