'สุทธิชัย' ลงพื้นที่ติดตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ย้ำแก้หนี้ครูต้องขับเคลื่อนพร้อมเกณฑ์ PAใหม่

4เม.ย.65- ที่โรงเรียนอนุบาลตระการพืชผล – นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามผลการผลักดันการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และติดตามการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA

โดยนายสุทธิชัย กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู และการขับเคลื่อนเกณฑ์ PA ในคราวเดียวกัน ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็นนโยบายที่สำคัญของ ศธ. โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้ให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจาก เป็นเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และยังมีนโยบายตามน้องกลับมาเรียน นโยบายโรงเรียนคุณภาพ และนโยบายอาชีวะเรียนฟรีมีที่อยู่ ซึ่งล้วนมีความสำคัญที่จะต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบกับหน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา ผู้บริหาร และครู แต่ทั้งนี้ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกัน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู รัฐบาล และ ศธ. ได้ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของครูและคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้ก็จะต้องได้รับความร่วมมือกับทุกฝ่ายและเชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันก็จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน

นายสุทธิชัย กล่าวต่อว่า นอกจากเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแล้ว วันนี้ก็มีเรื่องของการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ หรือเกณฑ์ PA ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ซึ่งทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันเพื่อนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ ถือว่าเกณฑ์ PA มีเจตนารมณ์ที่ดีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา นอกจากนี้เกณฑ์ PA ยังช่วยลดกระบวนการ ขั้นตอน และงบประมาณ ซึ่งเป็นประโยชน์กับข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษา ในวันนี้ก็ได้รับทราบข้อมูลว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในเรื่องดังกล่าวเพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการผลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาได้อย่างแท้จริง

เพิ่มเพื่อน