'สุภัทร' เผยเกณฑ์สรรหา เลขาฯ สกสค ยังไม่ได้ข้อสรุป เหตุกำหนดคุณสมบัติ ยิ่งทำยิ่งเละ สั่งรื้อใหม่ ยันเสร็จทัน ก.ค.

19 ก.ค.65-นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่มีน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงาน สกสค.ดำเนินการสรุปการจัดทำโครงการต่างๆ มาใหม่ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดทำโครงการของสำนักงาน สกสค.ไม่ได้ลงรายละเอียด ดังนั้นที่ประชุมจึงต้องการให้สำนักงานสกสค.ไปกำหนดว่าโครงการแต่ละเรื่องที่จัดทำขึ้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรแก่สมาชิกของ สกสค.บ้าง ส่วนการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น ในที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือ เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักเกณฑ์อยู่ ซึ่งรมว.ศธ. ได้เร่งให้ดำเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาได้ทันตามเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคุรุสภา

นายสุภัทร กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์สรรหาเลขาฯ สกสค.นั้น ตนได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการของกรรมการจัดทำเกณฑ์สรรหาดังกล่าวไปดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ แต่เมื่อตนได้เห็นการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาฯ สกสค.ของฝ่ายเลขานุการฯ ที่จัดทำ พบว่า ต้องมีการปรับมีการปรับแก้กันใหม่ เนื่องจากการปรับแก้ไขลักเกณฑ์การสรรหาฯ มีบางส่วนที่สร้างความสับสน และมีการระบุคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ชัดเจน รวมถึงมีการนำหัวข้อบางอย่างออก ส่งผลให้ไม่สามารถวัดคุณสมบัติของผู้สมัครตามความเป็นจริงได้ เช่น การกำหนดคุณสมบัติต้องได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน หรือการบริหารจัดการองค์กร แต่ในร่างหลักเกณฑ์ไม่ได้ระบุรายละเอียดเหล่านี้ในเชิงลึก เพื่อให้เชื่อมโยงไปกับการสอบสัมภาษณ์ ว่า จะต้องมีการประเมินความเหมาะสมของผู้สมัคร ว่า มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จริงหรือไม่ ซึ่งตนได้มอบหลักการไปว่าการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ขอให้ยึดหลักการเดิมที่ตนเคยร่างไว้ ซึ่งจะคล้ายกับเกณฑ์การสรรหาคุรุสภา ร้อยละ 80 โดยไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนหัวข้อคุณสมบัติอะไรมาก แต่ฝ่ายเลขานุการของกรรมการการจัดทำเกณฑ์สรรหาฯ ดังกล่าวปรับเปลี่ยนมั่วไปหมด ทำให้ขาดความเชื่อมโยงในการกำหนดคุณสมบัติ ดังนั้นตนจึงให้ไปปรับใหม่ อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การสรรหาเลขาฯ สกสค.จะต้องเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างแน่นอน จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการ สกสค.พิจารรณาเห็นชอบเป็นมติต่อไป ส่วนการสรรหาผอ.องค์การค้าของ สกสค. ตนจะดำเนินการยกร่างหลักเกณฑ์สรรหาฯ ในเดือนสิงหาคมนี้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง