สอศ. ถกเข้มหน่วยงานเกี่ยวข้อง วางแนวป้องกันแก้ไขปัญหาทะเลาะวิวาท นศ.อาชีวะ

17 ส.ค.2565- นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประชุมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้บังคับการตำรวจภูธร (จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และนครปฐม) ผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครูอาสา(กลุ่มอาชีวะ) กองทุนเพื่อการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษากลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้เรียน 6 กลุ่ม (กลุ่มจตุจักร กลุ่มอนุสรณ์สถานแห่งชาติ กลุ่มสวนหลวง ร.9 กลุ่มธนบุรี กลุ่มกรุงเก่า และกรุงบางปะกง (แปดริ้ว) เข้าร่วมประชุม เนื่องจากขณะนี้การจัดการเรียนการสอน เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ เปิดเรียนมาแล้วช่วงหนึ่ง และมีพบเหตุปัญหาความเสี่ยงในด้านต่างๆ จากการชักจูง ผ่านสื่อออนไลน์ ปัญหาการทะเลาะวิวาท จึงได้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานองค์กร ที่เกี่ยวข้องในการประชุมเพื่อทบทวนและหาแนวทางเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อนเหตุทะเลาะวิวาท รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ของผู้เรียนอาชีวศึกษา

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า และตามนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เราจะต้องทบทวนประเด็นของความเสี่ยงให้ครอบคลุมในสถานศึกษา และขยายผลนอกสถานศึกษาเพิ่มเติม เช่น สถานประกอบการ ที่มีผู้เรียนอาชีวศึกษาในระบบทวิภาคีเรียนอยู่ รวมถึงความเสี่ยงในเรื่องของสารเสพติดต่างๆ โดยขอให้สถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเครือข่ายเร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถานศึกษา และกำกับดำเนินการตามกฎหมายแล้ว จะต้องดำเนินการตามระเบียบ มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ แก่ผู้ทำความผิด รวมถึงการสร้างความรู้แก่กลุ่มชุมชน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ที่สามารถร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเหตุความเสี่ยงต่าง ๆ ผ่านศูนย์ความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) ในPlatform ดิจิทัล 4 ช่องทาง ได้แก่ www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call center 0-2126-6565 ในการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย ทั้งนี้ สอศ.จะได้เร่งปรับปรุงแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนอาชีวศึกษาในมาตรการต่างๆ เช่นมาตรการป้องกันการทะเลาะวิวิวาท การรับน้องใหม่ การเล่นพนัน สารเสพติด ความปลอดภัยทางถนน และแนวปฏิบัติการใช้สื่อออนไลน์ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สถานศึกษาต่อไป

ด้านนายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน เลขาธิการสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า หากมีเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ เป็นเรื่องที่สร้างความเสียหายแก่สถานศึกษาเป็นอย่างมากในด้านต่าง ซึ่งส่วนของการดำเนินการเครือข่ายสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอดการด้วยกระบวนการสร้างการรู้ ความเข้าใจ และการนำไปใช้ลงมือทำ สู่การแก้ไข และกำกับ แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนทุกแห่ง

เพิ่มเพื่อน