รมว.ศธ. ชื่นชมครู รร.บ้านหนองแก จ.สระแก้ว ใช้เทคนิคPhonic สอนภาษาอังกฤษนร.จนดันคะแนนโอเน็ตพุ่ง

13ธ.ค.2564-นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยไม่บอกล่วงหน้าว่า ตนมีความตั้งใจมาติดตามการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกมาตรการและประกาศต่าง ๆ ที่จะช่วยดูแลและสนับสนุนให้โรงเรียนและสถานศึกษาทั่วประเทศ สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ตามความพร้อมและสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ที่จะยึดโยงกับประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดต่อไป

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า และจากการตรวจเยี่ยมตนได้รับการรายงานข้อมูลการจัดการเรียนการสอน พบว่า โรงเรียนบ้านหนองแก ที่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจ.สระแก้ว มีจุดเด่นด้านการนำรูปแบบการเรียน “Phonic” และนวัตกรรม “คำศัพท์สีภาษาอังกฤษ colors” มาประยุกต์ใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษ ที่อาศัยการสะกดคำภาษาอังกฤษคล้ายภาษาไทย โดยใช้สีและสัญลักษณ์ตัวเลขมาช่วยแยกประเภทตัวอักษรที่เป็นสระ พร้อมทั้งใช้ภาพสื่อความหมายของคำศัพท์นั้น ๆ จะทำให้นักเรียนอ่าน-เขียน-แปล ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคำบัญชีพื้นฐานกว่า 1,200 คำ ได้อย่างคล่องแคล่ว ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และมีเวลามากพอที่นักเรียนจะได้พัฒนา Grammar-Tense-Conversation ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้เป็นเวลา 5-6 ปี ช่วยให้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน โดยจะเห็นได้จากผลการทดสอบระดับชาติต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศทุกชั้นเรียน เช่น ผลการสอบโอเน็ต ได้คะแนนสูงสุดใน จ.สระแก้ว 5 ปีซ้อน (2559 – 2563) และคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศเกือบ 2 เท่า ทำให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบที่มีนวัตกรรมด้านการสอนเป็นเลิศ และมีนักการศึกษาและผู้บริหารจากสถานศึกษาเดินทางมาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ

“ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคน และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เป็นแรงสนับสนุนสำคัญ ผลักดันให้ครูได้ทำหน้าที่สอน คิดค้น และประยุกต์ใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนของเราเป็นสำคัญ”

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ตนยังได้ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และ ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้วในการติดตามประเด็นต่างๆ เช่น โครงการโรงเรียนคุณภาพ ห้องเรียนคุณภาพ บ้านพักครู ความปลอดภัยในสถานศึกษา ปัญหาเด็กตกหล่น และกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ว่า คุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งตนตั้งใจยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น และตนทราบดีว่า ผู้บริหาร และครู ตั้งใจทำงาน แต่การทำงานก็อาจจะมีช่องโหว่หรือรูรั่วเกิดขึ้น ดังนั้น หากมีปัญหาก็ให้แจ้งมาที่กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตนพร้อมที่จะช่วยสนับสนุนและร่วมอุดรูรั่วนั้น

เพิ่มเพื่อน