'ศธ.-ซีมีโอ' ส่งมอบสื่อ-อุปกรณ์ดิจิทัลเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา รร.ชายขอบ สระแก้ว

23ส.ค.2565- นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ร่วมกับ Dr. Ethel Agnes Pascua Valenzuela ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นำสื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล มามอบให้กับโรงเรียนชายขอบจังหวัดสระแก้ว เพื่อเสริมสร้างคุณภาพและโอกาสทางการศึกษา ในโครงการ SEAMEO Border Schools Quality Inclusive Education Project ภายใต้โครงการ SEAMEO CARES Project

โดยนางสาวตรีนุช กล่าวว่า รัฐบาลนำโดย ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานด้านการศึกษา ที่ให้ความสำคัญ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (No one left behind) รวมถึงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 รวมถึงมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้นำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาให้กับทุกคน โดยมีเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาประชากรให้เป็นเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ

นางสาวตรีนุช กล่าวต่อว่า ศธ. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้น “การจัดการอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา” ให้กับโรงเรียนชายขอบ หรือโรงเรียนที่มีพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงร่วมกับซีมีโอคัดเลือกโรงเรียนชายขอบในจังหวัดพื้นที่นำร่องที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในเรื่องของอุปกรณ์สื่อสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ด้านการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต การจัดหาหนังสือสำหรับห้องสมุด วัสดุครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ชายแดน

“ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ซีมีโอให้การสนับสนุนสื่อและอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนชายขอบในครั้งนี้ และเชื่อว่าจะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมถึงการแบ่งปันโอกาส และทรัพยากรที่ได้รับ ให้กับโรงเรียนเครือข่ายในละแวกใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเข้มแข็งด้วย ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพและโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม” รมว.ศธ. กล่าว

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บี้ ศธ. จับมือ ขบ. คุมเข้ม 'รถโรงเรียน' ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

นางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงเหตุการณ์เด็กนักเรียนระดับชั้น ป. 2 ในจังหวัดชลบุรี ถูกลืมและติดอยู่ภายในรถตู้รับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตในที่สุดว่า

ศาลฎีกาสั่ง 'กนกวรรณ' รมช.ศธ. หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลฎีกาสั่ง 'กนกวรรณ' รมช.ศธ. หยุดปฎิบัติหน้าที่ หลัง ป.ป.ช. ยื่นคำร้องคดีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง รุกที่ป่าเขาใหญ่ พร้อมนัดพิจารณาคดีครั้งแรก 5 ต.ค.นี้