กยศ. -ศธ. ตั้งคกก. ดูแลสิทธิพิเศษผู้กู้ยืม 3 กลุ่มนร.ม.ปลาย-นศ.ปวส. และขรก ลูกจ้างศธ.ที่เป็นลูกหนี้กยศ.

12 ม.ค.65- นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้จัดการ กยศ.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ถึงแนวทางการดำเนินการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ระหว่าง กยศ.กับ ศธ. มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องใน 3 เรื่อง คือ การให้กู้ยืมเงินนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) การให้กู้ยืมเงินแก่นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ ศธ.ที่เป็นลูกหนี้ กยศ. ทั้งนี้ กยศ.และศธ.จะตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุด เพื่อดูแลสิทธิพิเศษใน 3 กลุ่มดังกล่าวอย่างเต็มที่

นายชัยณรงค์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้รายงานให้ รมว.ศธ. รับทราบ ว่า กยศ.มีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักศึกษา ปวช.ที่เรียนในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม เติม 5 อุตสาหกรรมใหม่ (First S – Curve) และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S – Curve) ที่กยศ.จะมีการลดเงินต้นจากการกู้ยืมให้ร้อยละ 50 เนื่องจากเป็นการเรียนที่ประเทศมีความต้องการกำลังคนด้านดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยการจัดโปรโมชั่นดังกล่าวมีการดำเนินการมา 2 ปีแล้ว ซึ่งพบว่าเด็กให้ความสนใจเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันหากเด็กกลุ่มดังกล่าวต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐานทาง กยศ.ก็ลดเงินต้นจากเงินกู้ให้อีกร้อยละ 30

“ผมได้ยืนยันกับ รมว.ศธ. ว่า ขณะนี้ กยศ.มีเงินให้นักเรียนกู้ยืมเงินอย่างแน่นอน และเป็นเงินจาก กยศ.เองที่ไม่ได้ต้องใช้งบประมาณจากรัฐบาล อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กยศ.บริหารจัดการหนี้ได้ดีขึ้น เพราะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกหนี้มาชำระเงิน ซึ่งส่งผลให้จำนวนลูกหนี้ที่ก่อนหน้านี้มีกว่าแสนรายเหลือเพียง 60,000 รายเท่านั้น”ผู้จัดการ กยศ.กล่าว