'หลักทรัพย์บัวหลวง' ส่งเสริมอนุรักษ์บัวหายาก 'สายพันธุ์อาภากร'

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ที่ดำเนินธุรกิจด้านตลาดทุน  ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงจุดยืนของความใส่ใจสังคม   ตลอดจนการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยผู้บริหารและพนักงาน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ในหลายมิติ  ซึ่งหลายโครงการดำเนินการต่อเนื่องหลายปี สำหรับในรอบปี 2565 บริษัทได้ทำกิจกรรมหลายด้านด้วยกัน 

โดยนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ หลักทรัพย์บัวหลวง หัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทกล่าวว่า  หลักทรัพย์บัวหลวง เชื่อว่าความยั่งยืนและสังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนละไม้คนละมือซึ่งโครงการต่างๆ ที่เราทำนอกจากเป็นการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยตรงแล้ว เรายังถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆ ในการปลูกฝังแนวความคิดเกี่ยวกับความยั่งยืนให้กับพนักงานโดยที่พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้ลงมือลงแรงกันอย่างจริงจัง


โดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมหลักทรัพย์บัวหลวงให้ความสำคัญ ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติมีการจัดกิจกรรมพาพนักงานและครอบครัวไปร่วมปลูกบัวหลวงสายพันธุ์อาภากร ซึ่งเป็นสายพันธุ์หายาก มาจากท้องถิ่นกระบี่ เป็นดอกไม้ประจำบริษัท  สนับสนุนให้พนักงานนำบัวสายพันธุ์นี้ นำกลับไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งถือเป็นการช่วยอนุรักษ์อีกด้วย อีกทั้งยังสนับสนุนการอนุรักษ์สายพันธุ์บัว ที่สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก จ.ชลบุรี 


นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม “สร้างฝายให้สายน้ำ” ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อฟื้นฟูแหล่งกักเก็บน้ำให้ธรรมชาติ และลดปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในชุมชนซึ่งชาวหลักทรัพย์บัวหลวงได้พาลูกจูงหลานไปช่วยกันสร้างฝายไว้สู้กับสายน้ำในฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชุมชนยามฤดูแล้งมาเยือน

โครงการ “บัวหลวง ชวนแยกพลาสติก” จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดีในการแยกและทิ้งขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี เพื่อให้สามารถส่งกลับไปรีไซเคิล ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยทำโครงการร่วมกับ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืน แห่งประเทศไทย” นอกจากนี้พนักงานยังช่วยกันนำซองเอกสารมาใช้ซ้ำ เพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดถือเป็นการปลูก และปลุกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมของคนในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและยังเปิดรับบริจาคปฏิทินปีเก่าเพื่อส่งไปรีไซเคิลเป็นสื่ออักษรเบรลล์ให้กับผู้พิการทางสายตา รวมถึงรับบริจาคสลิปใบเสร็จที่จะต้องถูกทิ้งเป็นขยะส่งไปรีไซเคิลเป็นสมุดให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการลดขยะแล้วยังสร้างประโยชน์ได้อีกด้วย

"เรายังทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตคนในสังคม กิจกรรม “ดนตรี รักษาสมดุลให้ใจ” พาพนักงานไปเรียนรู้ถึงสุขภาวะของผู้มีประเด็นทางสุขภาพจิต ที่ศูนย์บริการคนพิการลิฟวิ่ง โดยใช้ดนตรีมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเสริมสร้างทัศนคติที่ดี  นอกจากนี้ ในโครงการระยะยาวอย่าง “ไผ่ขวาง สร้างสุข” ที่ดำเนินเป็นปีที่ 2โดยร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม พัฒนาชุมชนรอบวัดไผ่ขวาง ใน จ.ฉะเชิงเทรา วางแผนร่วมกับชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ซึ่งชาวบ้าน ที่จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การทดลองการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจะมีการขยายผลต่อไป"พิเชษฐกล่าว

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

กรรมการผู้อำนวยการ กล่าวอีกว่า บริษัทยังช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาส ได้มีการระดมทุนครั้งใหญ่ประจำปีจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้เงินรวมกว่า 400,000 บาท เพื่อมอบเป็นค่าอาหารให้แก่เด็กในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม และบ้านเด็กเร่ร่อน ที่มีเด็กในความดูแลราว 350 คน ซึ่งเป็นกิจกรรมทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มอบชุดตรวจ ATKให้กับ 5 โรงเรียนในเขตบางรัก  จัดโครงการ “พี่พบน้อง สานความสุข”โดยเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มาฝึกงานกับบริษัทร่วมทำกิจกรรมสังคม ช่วยกันระดมเงินบริจาคมอบเป็นทุนการศึกษา และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนเฉพาะทาง ให้กับเด็กที่พิการทางสายตาที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง