โพลชี้ ‘สงกรานต์’ ปชช.ส่วนใหญ่อยากให้เศรษฐกิจดีขึ้น กลับมาใช้ชีวิตปกติ โควิดหายไป

10 เม.ย.2565-ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง สงกรานต์ปีนี้ ประชาชนอยากได้อะไร พบส่วนใหญ่ ร้อยละ 98.7 อยากเห็นเศรษฐกิจดี มีเงินในกระเป๋ามากขึ้น รองลงมา ร้อยละ 97.6 อยากใช้ชีวิตตามปกติ โควิดหายไป ยอดผู้ติดเชื้อลดลง ในขณะที่ร้อยละ 97.1 อยากเห็น เปิดเมือง เปิดธุรกิจการค้าขายดี ควบคุมโควิดเข้มคู่มาตรการสาธารณสุข ร้อยละ 95.3 อยากเห็น ความปลอดภัยทางถนน ยอดอุบัติเหตุลด และร้อยละ 94.2 อยากเห็นครอบครัว ได้กลับบ้าน รวมเครือญาติ ช่วงเทศกาล

อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวล โดยพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.5 กังวลไม่มีเงินใช้ เศรษฐกิจตกต่ำ ไม่มีจะกิน ร้อยละ 94.7 กังวลความไม่ปลอดภัยจาก อาชญากรรม ยาเสพติด  ร้อยละ 94.3 กังวลติดโควิด จำนวนผู้ติดเชื้อ ป่วยหนัก เสียชีวิตเพิ่ม ร้อยละ 92.1 กังวลอุบัติเหตุ เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต และร้อยละ 86.8 กังวล ค่าครองชีพสูง จากผลกระทบภัยสงคราม รัสเซีย ยูเครน

ที่น่าพิจารณาคือ มาตรการที่ประชาชน อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างสุขช่วงสงกรานต์ พบส่วนใหญ่ร้อยละ 97.3 สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดราคาน้ำมัน กระตุ้นท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น รองลงมาร้อยละ 96.8 ระบุ ผู้ประกอบการ ลดราคาสินค้า เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ร้อยละ 94.4 ระบุ ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครองท้องถิ่น ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาล ร้อยละ 94.1 ระบุ มีมาตรการเข้มลดอุบัติเหตุบนถนน สัญจรไปกลับภูมิลำเนาไม่ติดขัด เช่น เคลียร์พื้นผิวเส้นทางจราจร มีจุดพักรถ จุดบริการประชาชนตลอดเส้นทางต่างๆ รณรงค์ เมาไม่ขับ ทำตามกฎหมาย สัญญาณป้ายจราจรชัดเจน

นอกจากนี้ ร้อยละ 93.8 ระบุ ภาครัฐเกี่ยวข้อง ตรวจ ATK ประชาชนทุกช่องการเดินทางก่อนเข้าพื้นที่ทั้งไปและกลับลดโอกาสกระจายเชื้อ อำนวยความสะดวกตรวจหาเชื้อให้ประชาชน ผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร้อยละ 92.5 ระบุ ประชาชนให้ความร่วมมือ ตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทาง ด้วยตนเอง ทำตามมาตรการควบคุมโรค รับผิดชอบต่อสังคม  และร้อยละ 87.9 ระบุ ตรวจสภาพรถ พร้อมใช้งาน ทำตามกฎหมายเคร่งครัด ไม่ประมาท จอดพักนอนตามจุดบริการประชาชน เมาไม่ขับ ตามลำดับ

“ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความอัดอั้นสั่งสมของสังคมไทยต่อเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย และวันครอบครัว ซึ่งเป็นช่วงเวลาความสุขของการเดินทางกลับภูมิลำเนา พบปะญาติพี่น้อง กราบพ่อแม่ผู้มีพระคุณ และการท่องเที่ยวของครอบครัว ซึ่งรัฐมีข้อจำกัดและมาตรการควบคุมโรคต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี  โดยส่วนใหญ่อยากกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เห็นเมืองมีชีวิตชีวา ผู้คนไปมาค้าขาย ท่องเที่ยวตามปกติ สวนทางกับการระบาดของโรคที่ยังคงอยู่ สอดแทรกด้วยผลกระทบสงครามยูเครน รัสเซีย ซึ่งซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและเงินในกระเป๋าที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ภายใต้วิถีชีวิตควบคุมโรค ประชาชนส่วนใหญ่ อยากเห็นสิ่งที่จะทำให้มีความสุขช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีรายได้เพิ่ม ลดรายจ่าย เดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัย ไม่ติดโควิด  ขณะที่ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลกับ ปัญหาปากท้อง การแพร่ระบาดโควิดที่กำลังกลายเป็นโรคประจำถิ่น ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลที่มีการสัญจรของคนจำนวนมาก”

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า จะเห็นว่าความอัดอั้นและความกังวลของสังคมช่วงเทศกาลแห่งความสุข เป็นความหวังและปรารถนาร่วมกันที่จะร่วมกันทำให้ความสุขเดินหน้าต่อไปได้  จำเป็นต้องช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยและมีส่วนร่วมกัน ทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนอย่างขยันขันแข็งไปพร้อมๆกัน ทั้งรัฐบาลที่คอยสนับสนุนและกำกับนโยบาย ส่วนราชการที่ต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบมากขึ้น  ภาคเอกชนที่ยอมถอยมาช่วยเหลือผ่อนเบาภาระประชาชน รวมทั้งประชาชนที่ต้องรับผิดชอบตนเองและทำหน้าที่เพื่อส่วนรวมมากขึ้น เพื่อให้เทศกาลสำคัญ เป็นเทศกาลแห่งความสุขของสังคมได้ในทุกสถานการณ์

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

งดอาหารแบบ IF ช่วยลดอาการรุนแรงเมื่อติดโควิด

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า การงดอาหารเป็นระยะ IF ลดความรุนแรงเมื่อติดโควิด

ไทยติดเชื้อใหม่ นอน รพ. 2,455 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 33 คน

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ประจำวันว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 2,455 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศทั้ง 2,455 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,393,077 ราย

ผลวิจัยบราซิลพบ 'ลองโควิด' ทำสมองฝ่อแล้ว ยังทำลายเซลล์ประสาทได้อีก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า เมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่ม 737,530 คน ตายเพิ่ม 1,580 คน รวมแล้วติดไป 592,851,373 คน เสียชีวิตรวม 6,447,737 คน

'หมอยง' เชื่อมั่นหลังลดระดับ 'โควิด' จะมียารักษาดีขึ้นต่อเนื่อง มุ่งเน้นกลุ่มเปราะบาง

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า โควิด 19 กำลังจะเปลี่ยนจาก "โรคติดต่ออันตราย" ไปสู่ "โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง"

'ทิกเกอร์' ลูกชาย 'นิโคล-แมว จิรศักดิ์' ติดโควิดไม่สามารถไปร่วมงานหนังได้

ทิกเกอร์-อชิระ ปานพุ่ม ลูกชายสุดฮอตของสองศิลปินดัง นิโคล เทริโอ และ แมว-จิรศักดิ์ ปานพุ่ม โพสต์ผลตรวจ ATK ว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่กำลังเตรียมตัวจะไปร่วมงานภาพยนตร์เรื่อง ใจฟูสตอรี่ ที่เจ้าตัวร่วมแสดง