เปิดเซฟ 2 บิ๊ก! 'ปลัด สปน.' รวย 60 ล้าน 'อธิบดีDSI' อู้ฟู่ 57 ล.

ป.ป.ช.เปิดเซฟ ‘ธีรภัทร’ ปลัด สปน. รวย 60 ล้าน ถือครองที่ดิน 19 โฉนด พระเครื่อง 2 องค์ 2 ล้าน ‘อธิบดีดีเอสไอ’ ไม่น้อยหน้า 57 ล้าน พระเครื่อง 42 องค์ สะสมทองคำแท่ง 140 บาท มีที่ดิน 25 ล้าน

10 มิ.ย. 2565 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 ต.ค.62 ทั้งนี้ นายธีรภัทร แจ้งว่า ตนเอง พร้อมนางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธิ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 60,551,130 บาท ไม่มีหนี้สิน โดยเป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 48,262,999 บาท เป็นของคู่สมรส 12,063,097 บาท เป็นทรัพย์สินของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 225,034 บาท

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของผู้ยื่นและคู่สมรส 850,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่น คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมกัน 19,876,905 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 14,663,416 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 19 โฉนด มูลค่ารวมกัน 13,473,908 บาท อยู่ที่ อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 รายการ มูลค่ารวมกัน 8,610,000 บาท อยู่ที่ย่านวงศ์สว่าง กทม. จ.นนทบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ยานพาหนะของคู่สมรส 359,000 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่น มูลค่า 2,717,500 บาท ได้แก่ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 30 บาท พระเครื่อง 2 องค์ มูลค่า 2,000,000 บาท และปืนพก 1 กระบอก

นายธีรภัทร แจ้งว่า มีรายได้ต่อปีในส่วนของผู้ยื่น 4,875,712 บาท โดยเป็นเงินเดือน 921,6000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทน 1,284,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 798,000 บาท รายได้จากดอกเบี้ย 393,551 บาท เงินปันผล 83,561 บาท รายได้จากการจำหน่ายพระเครื่อง 1 องค์ มูลค่า 1,000,000 บาท เงินคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน 143,000 บาท ส่วนรายได้ต่อปีของคู่สมรส 1,287,869 บาท โดยเป็นเงินเดือน 699,960 บาท ค่าตอบแทน 42,000 บาท รายได้ดอกเบี้ย 14,368 บาท เงินปันผล 447,954 บาท เงินคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน 39,300 บาท เครดิตภาษีเงินปันผล 44,287 บาท

ป.ป.ช.ยังได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กระทรวงยุติธรรม กรณียื่นทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 โดยนายไตรยฤทธิ์ แจ้งว่า ตนเอง และนางอรชร อิงคานุวัฒน์ คู่สมรส ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 57,423,353 บาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 40,916,473 บาท เป็นของคู่สมรส 16,506,880 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 10,070,257 บาท เป็นหนี้สินของผู้ยื่น 5,058,276 บาท ซึ่งเป็นเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น เป็นหนี้สินของคู่สมรส 5,011,981 บาท ซึ่งเป็นหนี้จากการเบิกเงินเกินบัญชี และกู้เงินจากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

สำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินสดของผู้ยื่น 200,000 บาท เงินฝากของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 237,755 บาท เงินลงทุนของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 612,407 บาท ที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 11 โฉนด มูลค่ารวมกัน 25,711,310 บาท ส่วนใหญ่อยู่ใน จ.สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ สงขลา และกทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 5 หลัง มูลค่า รวมกัน 10,468,309 บาท โดยเป็นห้องชุด 3 ห้อง ตึกแถว 3 ชั้น 1 หลัง และบ้านพัก 2 ชั้น 1 หลัง ยานพาหนะของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกัน 2,550,000 บาท สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส รวมกัน 1,985,069 บาท ทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส จำนวน 18 รายการ มูลค่ารวมกัน 15,658,480 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ พระเครื่อง 42 องค์ มูลค่า 8,842,000 บาท พระบูชา 19 องค์ ระบุว่าประเมินราคาไม่ได้ ทองคำแท่งน้ำหนักรวม 140 บาท ทองรูปพรรณน้ำหนักรวม 18 บาท ปืน 2 กระบอก นาฬิกาหรู แหวนทองคำ ต่างหู ชุดเครื่องประดับสตรี.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปิดฉากคดีแก๊งตำรวจทุจริตสร้างแฟลตตำรวจศาลพิพากษาคุกตลอดชีวิตแต่ลดให้เหลือ 1 ใน 3

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ สั่งคุกเเก๊งตำรวจกับพวกทุจริตจัดสร้างเเฟลตตำรวจตลอดชีวิต แต่ให้การเป็นประโยชน์เหลือ 33 ปี 4 เดือน โดยโทษลดหลั่นลงมา

เปิดกรุ 8 ส.ส.พ้นเก้าอี้ 'วีระกร-คู่สมรส' 404 ล้าน 'เก่ง การุณ' 157 ล้าน 'คารม' ได้เงินเล่นแชร์ 1.7 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของอดีต ส.ส. กรณีพ้นจากตำแหน่ง รวม 8 ราย และกรณี ส.ว.พ้นจากตำแหน่ง 1 ราย ได้แก่

เปิดทรัพย์สิน-หนี้สิน 2 อดีตบิ๊กองค์กรอิสระฐานะไม่ธรรมดา!

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน 'ธวัชชัย' หลังพ้น กกต. อู้ฟู่ 436 ล้านบาทไร้หนี้ แจ้งสลากออมสิน 49 ล้านบาท 'ทวีเกียรติ' มี 22 ล้านบาท ถือสิทธิหนังสือกฎหมาย และสะสมทองคำแท่ง 92 บาท

ป.ป.ช.ขึงขังปัญหารุกที่ดินของรัฐชงฟื้นกฎหมายเมื่อปี 2502 กลับมาใช้ใหม่!

ป.ป.ช.ไม่ปล่อยผ่าน จนท.รัฐเอื้อประโยชน์นายทุนใช้ที่ดินรัฐโดยมิชอบ ระบุสาธารณสมบัติของประเทศ ประเมินมูลค่าไม่ได้ ชงฟื้นกฎหมายที่ถูกยกเลิกเมื่อปี 2502 กลับมาบังคับใช้อีกรอบ!

ป.ป.ช. เปิดยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์ ตั้งแต่ 1 เม.ย.

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. เปิดเผยว่า สำนักงาน ป.ป.ช.

บุก ป.ป.ช. บี้สอบเอาผิด 'ผู้ว่าการ กปภ.'

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช. เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)