'วัชระ' ร้องปปช. สอบ 'สส.พีระวิทย์' ชักดาบเงินค่าหน่วยกิตสาวปัตตานี

4 ส.ค.2565 - ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. ถึงพล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สอบสวนนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ว่ากระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ จากกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนางสิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ว่านายพีระวิทย์ กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติมาตรฐานทางจริยธรรม ที่ถือว่ามีลักษณะร้ายแรง

โดยข้อเท็จจริงดังนี้ 1.เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2553 นางสิรินลักษณ์รายา คณานุรักษ์ ได้โอนเงินค่าหน่วยกิตนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 2 จำนวน 21,500 บาท เข้าบัญชีนายพีระวิทย์ เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ วิทยาเขตบางนา (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) รุ่นที่ 2 ชื่อนายนราวิชญ์ ชะยะหรือปัจจุบันนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ลำดับที่ 92 เพื่อให้นำไปชำระค่าการศึกษาแต่ไม่ดำเนินการ และจนถึงปี 2562 เมื่อนายพีระวิทย์ ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 แล้วก็ยังไม่คืนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับนางสิรินลักษณ์รายา แต่อย่างใด

2.นางสิรินลักษณ์รายาได้ฟ้องนายพีระวิทย์ ต่อศาลแพ่งพระโขนงเรื่องละเมิดเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายตามจำนวนเงินที่เสียไปจำนวน 21,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม 3.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.63 ให้นายพีระวิทย์ ชำระเงินจำนวน 21,500 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียมแก่นางสิรินลักษณ์รายา ณ วันพิพากษานายพีระวิทย์ เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม 4.ศาลแพ่งพระโขนงมีคำบังคับคดีหมายเลขดำที่ ม 226/2563 คดีหมายเลขแดงที่ ม 226/2564 ลงวันที่ 30 พ.ย.2564 บังคับให้นายพีระวิทย์ ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งที่กล่าวแล้วภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำบังคับนี้ ดังนั้น จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังกล่าวปรากฏอย่างชัดแจ้งว่าการกระทำของนายพีระวิทย์ ไม่เคารพกฎหมาย ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ประชาชน เป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. 2561 หรือไม่ ดังนี้

ข้อ 6 ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อ 12 ยึดมั่นหลักนิติธรรม และประพฤติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อ 17 ไม่กระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหน่ง ข้อ 21 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ และยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม จึงขอให้ป.ป.ช.พิจารณาตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไปโดยเร็วที่สุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'วัชระ' ค้านรับมอบรัฐสภาใหม่ จี้ทวงค่าปรับล่าช้า 12.2 หมื่นล้าน พบพิรุธหลายจุด

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า ตนทำหนังสือถึงนายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ขอคัดค้านการรับมอบงาน 100%

'วัชระ' ยื่นหนังสือจี้นายกฯเศรษฐา เร่งทวงเงินทักษิณ คดีทุจริตปล่อยกู้เมียนมา

นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวด้วยว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ส่งหนังสือถึงนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เพื่อให้เร่งทวงเงินตามคำพิพากษาที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ต้องชำระให้กับประเทศ

เงียบ! 'วัชระ' ทวง อสส. คดีน้องชายคนดังปมติดสินบนจนท. หลังยื่นเรื่องตั้งแต่ปี 2563

นายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ เผยว่าเตรียมยื่นหนังสือถึง นางสาวนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด เพื่อติดตามทวงถามความ

'อภิสิทธิ์' ลงพื้นที่หาเสียงช่วย 'วัชระ เพชรทอง'

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ช่วยนายวัชระ เพชรทอง ว่าที่ผู้สมัคร กทม.เขตที่ 29 หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ หาเสียงที่ศูนย์การค้าหนองแขม โดยได้รับการต

สกัดแผนนักโทษหนีคดี 'วัชระ' ชงนายกฯเลิกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่คุมขัง!

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านนายพันศักดิ์ เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี