'บิ๊กป้อม' นั่งหัวโต๊ะประชุมที่ดินแห่งชาติสั่งเร่งช่วยเหลือ 'เกษตรกร-ผู้ยากไร้'

บิ๊กป้อมถก 'คทช.' เร่งรัดที่ทำกินให้ชาวบ้าน อนุมัติแผนจัดการที่ดินปี 2566-70 มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร-ผู้ยากไร้ ให้อยู่ดีกินดีสืบต่อลูกหลาน

22 ก.ย.2565 - ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้ารายงานของคณะกรรมการฯในภาพรวมผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนห้วงปี 2558-2565 เป็นไปตามแผนงาน ซึ่งได้มีการจัดหาที่ดินโดยกำหนดเป้าหมายไว้ 1,483 พื้นที่ 70 จังหวัด และได้ดำเนินการจัดคนเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินแล้ว 75,869 ราย เนื้อที่ 520,094 ไร่ ใน 336 พื้นที่ รวมทั้งผลการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด จำนวนทั้งสิ้น 271 พื้นที่ 65 จังหวัด มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ จำนวน 49,062 ราย

จากนั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์ การมอบหมายหน่วยงานตามผลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยแบ่งออกเป็น 4ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทพื้นที่ป่าไม้ :ให้กรมป่าไม้ดำเนินการ 2.ประเภทพื้นที่ป่าชายเลน :ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการ 3.ประเภทพื้นที่เกษตรกรรม (พื้นที่ปลูกพืช, ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, สระน้ำ, ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ, พื้นที่ลุ่ม, ลานตากพืชผลทางการเกษตร) : ให้ ส.ป.ก. ดำเนินการ และ 4.ประเภทพื้นที่ชุมชนและ/หรือพื้นที่ที่ถูกใช้ประโยชน์ โดยกิจกรรมนอกเหนือหน้าที่รับผิดชอบของ ส.ป.ก.(พื้นที่สวนราชการใช้ประโยชน์, พื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม, ปั๊มน้ำมัน, พื้นที่โล่งที่ล้อมรอบด้วยพื้นที่ชุมชน เป็นต้น) :ให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการ และเห็นชอบการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่ป่าไม้ถาวร เพื่อแก้ปัญหาการอยู่อาศัยโดยการนำมาจัดที่ดินทำกินตามนโยบาย คทช. รวมทั้งเห็นชอบ(ร่าง)แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ(พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและแผนการบริหารจัดการฯ ระยะแรก (5ปี) สามารถดำเนินการได้ทันตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

พล.อ.ประวิตร ยังกำชับคณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำกับติดตามเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบแล้วในวันนี้ และเร่งรัดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ให้เป็นรูปธรรมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกร และผู้ยากไร้ ให้อยู่ดีกินดี อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสร้างการมีส่วนร่วม การรับรู้ และความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'อนุทิน' ย้ำ งาน มท.ต้องรักษาความเป็นไทย รักชาติ - สถาบันหลัก ควบคู่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าตามนโยบายของกระทรวง เช่น การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การแก้ไขปัญหาหนี้ นอกระบบ ระบุว่า

ชาวบ้านปลื้ม “บิ๊กป้อม” ต้อนรับอบอุ่น แน่นวัดกว่าทุกปี ประธานกฐินฯ วัดโฆสมังคลาราม สืบทอดพุทธศาสนา ให้ยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดโฆสมังคลาราม บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนจัดหาสิ่งของพัฒนาวัด