ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ 'นิรัตติศัย-ทายาทกันตนา' เป็นบุคคลล้มละลาย

23 ก.ย.2565 - เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย ในคดีหมายเลขแดงที่ ล.2528/2564 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

โดยประกาศดังกล่าวระบุว่า “ด้วยคดีเรื่องนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ให้นายนิรัตติศัย กัลย์จาฤก ลูกหนี้ล้มละลาย ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

ผู้ล้มละลาย มีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ xx/xx ถนนกำแพงเพชร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร”

สำหรับนาย นิรัตติศัย กัลย์จาฤก เป็นผู้กำกับชื่อดังที่สร้างผลงานไว้มากมาย และเป็นทายาทคนที่ 4 ของ นายประดิษฐ์ กัลย์จาฤก และ นางสมสุข กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งค่ายละครชื่อดัง กันตนา โดยมีฉายาในวงการว่า "เล็ก ๆ ต๊ะไม่ ใหญ่ ๆ ต๊ะทำ" โดยผลงานกำกับละครกว่า 30 เรื่อง และผลงานการเป็นผู้จัดละครอีก 11 เรื่อง

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ หลักเกณฑ์-วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ให้นามสกุลดัง ล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำพิพากษาให้ล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.2093/2563 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับ