ลอกชัชชาติ! รัฐบาลใช้ Traffy Fondue แก้ปัญหาความเดือนร้อนประชาชน

รัฐบาลขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนส่วนท้องถิ่น ใช้แอพ Traffy Fondue ไลน์สร้างสุข เพียงถ่ายรูปปัญหา ระบุตำแหน่ง ระบบจะทำการส่งตรงไปยังหน่วยงานเร่งแก้ทันที

29 ก.ย.2565 – น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการปัญหาของประชาชน รวมถึงรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ รัฐบาลโดย 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ได้ข้อยุติอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม โดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นที่หลัก

น.ส.รัชดากล่าวว่า ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน Traffy Fondue จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประโยชน์ 3 อย่าง ได้แก่ ประโยชน์ต่อสังคม ประโยชน์ต่อชุมชน และประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพ 4 อย่าง คือ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ลดความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งปัญหาและติดตาม โดยหน่วยงานและภาคประชาชนร่วมใช้ร่วมแบ่งปันปัญหาหรือเบาะแสของปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue หรือไลน์สร้างสุขผู้ช่วยสำคัญในการบริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่ประชาชนถ่ายรูปปัญหาที่เกิดขึ้น ระบุตำแหน่ง และระบุประเภท ระบบจะทำการส่งต่อปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยทันที ผู้แจ้งสามารถติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกัน ซึ่งทำให้เกิดความหวงแหน ดูแล รักษา ให้ชุมชนมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น ผู้บริหารเมืองสามารถช่วยกำกับติดตามการแก้ไขปัญหา และเห็นสถิติและภาพรวมของการดำเนินงานได้ทุกที่ทุกเวลา

น.ส.รัชดา กล่าวว่า ทั้ง 3 หน่วยงานที่ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จะร่วมมือกันดำเนินการ ใน 4 เรื่อง ได้แก่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไปพัฒนาใช้งานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้งานอย่างจริงจัง 2.ให้ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล 3.พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนด้านการดำเนินการเรื่องร้องเรียนสู่ความเป็นมาตรฐาน และ 4.นำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการปัญหา และข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) มาสนับสนุนการทำงานของหน่วยราชการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือฯ 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลตีปี๊บ 7 ธ.ค.นี้ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 6 หมื่นล้าน อายุ 15 ปีก็ลงทุนได้

รัฐบาลตีปี๊บ 7 ธ.ค.นี้ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ 6 หมื่นล้านบาท อายุ 15 ปีก็ลงทุนได้ จำหน่ายผ่านวอลเล็ต สบม. หรือธนาคารตัวแทนจำหน่าย มั่นใจระดับหนี้สาธารณะปลอดภัย

อย.ขับเคลื่อนการทำงาน ลดขั้นตอนขึ้นทะเบียน เปิดแอปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล

รองโฆษกรัฐบาล เผย อย.ขับเคลื่อนการทำงาน ลดขั้นตอนขึ้นทะเบียน เปิดแอปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ สนองนโยบายรัฐบาลดิจิทัล พร้อมอำนวยความสะดวก ลดเวลาขึ้นทะเบียน

รัฐบาลคุย รพ.มะเร็งระดับโลกเลือกไทยเป็นฐานการวิจัยและผลิตยา!

รองโฆษกรัฐบาลเผยโรงพยาบาลโรคมะเร็งระดับโลกในญี่ปุ่น เลือกไทยเป็นศูนย์กลางการวิจัยยาและการรักษาผู้ป่วยด้วย Telemedicine ของเอเชีย

'รัชดา' ยกข้อมูล 3 บริษัทจัดอันดับตบหน้าพวกไม่หวังดีมั่วนิ่มเรื่องเศรษฐกิจ

รองโฆษกรัฐบาลตำหนิกลุ่มผู้ไม่หวังดี หยุดให้ข้อมูลมั่ว เผยตัวเลขเศรษฐกิจไทยดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุด JCR ปรับเพิ่มความน่าเชื่อถือไทยจาก A- เป็น A เสถียรภาพ

'ทิพานัน' ถอนหงอก 'แม้ว' หน้าไม่อายโหนม็อบเด็กด้อยค่าเอเปก

'ทิพานัน' โชว์ผลลัพธ์เอเปกสร้างโอกาสทองสตาร์ตอัพ-เอสเอ็มอีไทย ต่อยอดโตระดับโลก สวน 'ทักษิณ' โหนกลุ่มผู้ชุมนุมด้อยค่าเอเปกอย่างหน้าไม่อาย