คนไทยพร้อมร่วมงานลอยกระทงแนะใช้บทเรียน อิแทวอน จัดระเบียบจำนวนคน

6 พ.ย. 2565 – สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,163 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2565 พบว่า ในปีนี้ประชาชนสนใจร่วมงานลอยกระทง ร้อยละ 72.14 โดยจะไปร่วมงานเทศกาลลอยกระทงตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือที่มีการจัดงาน ร้อยละ 60.67 สิ่งที่ประชาชนจะอธิษฐานในวันลอยกระทง คือ ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ร้อยละ 41.52 ทั้งนี้มองว่าเทศกาลลอยกระทงในปัจจุบันยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยได้ ร้อยละ 83.49 ประชาชนคิดว่าเทศกาลลอยกระทงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้ ร้อยละ 88.45 และจากเหตุการณ์ “อิแทวอน” เกาหลีใต้ บทเรียนที่ควรนำมาใช้ในการจัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของไทย คือ ควรมีการจัดระเบียบ กำหนดพื้นที่และจำนวนคนให้เหมาะสม ร้อยละ 90.09 รองลงมา คือ มีการเตรียมพร้อมรับมือ มีการแจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว ร้อยละ 80.78

เทศกาลลอยกระทงปีนี้ส่งสัญญาณคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น จากผลโพล พบว่า กลุ่มคนเจน Z สนใจไปร่วมงานลอยกระทงมากถึงร้อยละ 82.22 รองลงมาคือ กลุ่มคนเจน Y ในขณะที่กลุ่มคนบูมเมอร์มองว่าจะลอยกระทงทางออนไลน์ ส่วนการอธิษฐานยังคงเป็นความหวังและที่พึ่งทางใจของคนไทย พบว่า กลุ่มคนเจน Z และเจน Y อธิษฐานขอให้ตนเองประสบความสำเร็จในเรื่องงาน/เรื่องเรียน ในขณะที่คนบูมเมอร์ขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทั้งนี้อยากให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ “อิแทวอน” มาปรับใช้ในการจัดงานอย่างเหมาะสมด้วย

จารุณี วิเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยว่า คนไทยมีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีอันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบกันมา ซึ่งปีนี้ประชาชนให้ความสนใจร่วมงานเป็นอันมาก เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ปกป้องคุ้มครองอำนวยพรให้สำเร็จตามความตั้งใจ รวมถึงขอให้ครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย เนื่องมาจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ทำให้ทั่วประเทศต้องหยุดชะงัก จากหลายปีที่ผ่านมาประชาชนออกมาลอยกระทงน้อยลง ยอดขายกระทงลดลงครึ่งหนึ่ง นั่นเป็นดัชนีชี้วัดด้านเศรษฐกิจดัชนีหนึ่งสำหรับประเทศไทยเลยก็ว่าได้ สำหรับลอยกระทงปีนี้ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการลง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้น และยังเป็นการช่วยสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้สืบต่อไป ทางภาครัฐและเอกชน ควรมีการวางแผนในการจัดงาน จำกัดจำนวนคนเข้าพื้นที่ มีการดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัยและการปฐมพยาบาล ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และเที่ยวอย่างมีความสุข

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดุสิตโพล ชี้ประชาชนอยากเห็น 'ครูไทย' ทันสมัย ปรับตัวเร็ว ช่วยพลิกโฉมการศึกษาไทย

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ดัชนีครูไทย ปี 2565” เป็นปีที่ 18 สำรวจในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3,897 คน ระหว่างวันที่ 16-26 ธันวาคม 2565 พบว่า ประชาชนให้คะแนนความเชื่อมั่น “ดัชนีครูไทย” ปี 2565

จ๊าก! สวนดุสิตโพล เผย 'สรยุทธ' ผู้ทรงอิทธิพลของไทยแห่งปี 2565

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กรณี “ที่สุดแห่งปี” โดยครอบคลุมทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ

วิจารณ์ขรม! วัดดังเชียงใหม่ จุดพลุบนโบราณสถาน กรมศิลป์เงื้อง่าราคาแพง (มีคลิป)

เพจเฟซบุ๊ก สำนักศิลปากรที่ 7 กรมศิลปากร ชี้แจงความคืบหน้ากรณีที่มีการเสนอคลิปวิดีโอการจัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการวัดเจดีย์เหลี่ยม เวียงกุมกาม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ดุสิตโพลแนะภาครัฐต่อยอดส่งเสริม Soft Power อาหารไทย สู่สายตาชาวโลกต่อเนื่อง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,044 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2565 พบว่า เอกลักษณ์ของอาหารไทย