ประวิตรฟิต! ประชุมวางแผนงบบูรณาการ 3 คณะรวด

'ประวิตร' ประชุมวางแผนงบบูรณาการ 3 คณะ เกาะติดแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้-น้ำ-รัฐบาลดิจิทัล น้อมนำศาสตร์พระราชา สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำงานไม่ซ้ำซ้อน

26 ม.ค.2566 - ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการปี 2567 โดยเป็นการประชุม 3 คณะต่อเนื่องใน 3 แผนงาน จากทั้งหมด 11 แผนงาน โดยในการประชุมคณะแรก การขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายบูรณาการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ งบปี 2567 มีหลักเกณฑ์ในการจัดทำงบที่สำคัญ อาทิ ต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ที่มีการเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกัน แบบห่วงโซ่คุณค่า (value chain) คำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ UN รวมถึงให้มีการขยายผลตามแนวศาสตร์พระราชา และยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นต้น ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้ให้นโยบายการทำงาน ต้องลดความหวาดระแวง สร้างกระบวนการยุติธรรมให้เด่นชัด มุ่งเน้นการแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาการศึกษา ให้เป็นรูปธรรม

จากนั้นเป็นการประชุมคณะที่สอง แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก โดยที่ประชุมได้เห็นชอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2567 ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำ 20 ปี และเป็นแผน/โครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาเห็นชอบ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2567 ซึ่งจะมี 21 หน่วยงานจาก 8กระทรวง รับผิดชอบ ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ให้ สทนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับประโยชน์ อย่างทั่วถึง เท่าเทียมกัน เนื่องจากน้ำมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ต่อทุกคน ทุกพื้นที่ และการบริหารงบประมาณต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ด้วย

ต่อจากนั้นเป็นการประชุมคณะที่สาม แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.)เป็นเจ้าภาพหลัก และมีการเห็นชอบ แนวทางการดำเนินงาน ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้น การพัฒนาบุคลากร การลดความซ้ำซ้อน การประหยัดงบประมาณ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ครอบคลุมการบริการ และยกระดับคุณภาพการดำเนินชีวิตของประชาชน ทุกรูปแบบ โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบทั้ง 3แผนงาน โดยต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยภาคประชาชน ให้ได้แนวทางที่ชัดเจน น้อมนำศาสตร์พระราชา มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เป็นรูปธรรม โดยงานจะต้องไม่เกิดการซ้ำซ้อน อย่างเด็ดขาด และการใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่จะต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ทั่วถึง นำมาซึ่งความอยู่ดีกินดี และยั่งยืน ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สแกนสูตรตั้งรัฐบาล 4 พรรค พปชร.ชู "ลุงป้อม" สกัด "บิ๊กตู่"

ขั้วการเมืองใหม่ ประกอบด้วย 4 พรรคการเมือง ถูกผลิตขึ้นมาจากบ้านป่ารอยต่อฯ เพื่อขวางพรรคเพื่อไทย (พท.) และ สกัดไม่ให้ บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตจากพรรครวมไทยสร้างชาติ (รสทช.) กลับมาเป็นนายกฯ รอบ 3

สมช.สะกิดบอกอย่าหาเสียงเลยเถิดชี้หากกระทบความมั่นคงส่งสัญญาณเตือนทันที!

เลขาฯ​ สมช.เผยหน่วยงานด้านความมั่นคงเกาะติดสถานการณ์​หาเสียง เผยหากข้อมูลกระทบฝ่ายความมั่นคงส่งพร้อมส่งสัญญาณเตือนทันที​ แต่ขณะนี้สถานการณ์ยังปกติ​

'ชัยวุฒิ' ลั่นตามหลักการหัวหน้าพรรคต้องนั่งปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1

'ชัยวุฒิ' บอกตามหลักการปาตี้ลิสต์อันดับ1 พปชร.เป็นขอ 'งบิ๊กป้อม' เว้นเจ้าตัวจะติดขัด แขวะพรรคอื่นเป็นพรรคครอบครัวเบอร์หนึ่งอาจเป็นใครก็ได้

'บิ๊กป้อม' แบ่งรับแบ่งสู้ลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 พลังประชารัฐ!

'บิ๊กป้อม' บอก 'น้องตู่' ลงปาร์ตี้ลิสต์เบอร์ 1 ก็ดี เพราะทุกคนก็ลง ส่วนตัวเองยังแบ่งรับแบ่งสู้ ต้องรอ กก.บห.เคาะก่อนว่าจะให้ลงปาร์ตี้ลิสต์ เบอร์ 1 พปชร.หรือไม่