ไฟเขียวจ่ายชดเชย 'เรือประมง' ออกนอกระบบ กลุ่มแรก 96 ลำ 163 ล้านบาท ชงเข้าครม.

27 ม.ค.2566 - มกราคม นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ชี้แจงถึงข้อกังวลจากสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี เรื่องการจ่ายเงินชดเชยการนำเรือประมงออกนอกระบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า วันนี้ 27 ม.ค. คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน (เรือชุดที่ 1) ของกลุ่มเรือประมงที่รับการประเมินเรือ จำนวน 96 ลำ งบประมาณรวม 163 ล้านเศษ พร้อมกับมอบหมายให้ ศอ.บต. เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือเยียวยาซื้อเรือประมงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับการดำเนินการเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติเรือที่ต้องการออกนอกระบบอีก 1,776 ลำ จากทั่วประเทศ ทางกรมประมงจะใช้เกณฑ์และคุณสมบัติเดียวกับที่ใช้กับเรือในชุดแรกนี้ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเป็นการปรับเกณฑ์และคุณสมบัติเหลือเพียงเกณฑ์สีขาวและดำ เท่านั้น จากเดิมที่มี ขาว เทา และดำ โดยเรือที่ผ่านเกณฑ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน จะได้ถูกเสนอเพื่อการพิจารณาจากอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย และคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติในลำดับต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานด้านการศึกษา-สาธารณสุข เสี่ยงถูกคุกคามโจมตีทางไซเบอร์มากที่สุด

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ

ครม.เคาะ 716 ล้านบาท ประกันรายได้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หนุนสินเชื่อ 1,000 ล้าน

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2565/2566 วงเงิน 716.10 ล้านบาท

10 จุดสังเกตข่าวปลอม! รัฐบาลสร้างภูมิคุ้มกันประชาชน รู้เท่าทันกลโกงมิจฉาชีพ

รัฐบาลห่วงใยประชาชน แนะจุดสังเกต "ข่าวปลอม" 10 จุด สร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันข่าวปลอม ชี้ต้องช่วยกันบอกต่อให้สังคมรับรู้วางกว้าง