อู้ฟู่ 'ปปช.' เปิดเซฟ 2 พี่น้องตระกูล 'สงฆ์ประชา' หลังพ้นตำแหน่ง ส.ส.


3 มี.ค.2566 - สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลายราย โดยมีกรณี 2 พี่น้องนักการเมืองดัง จ.ชัยนาท ตระกูล “สงฆ์ประชา” พ้นตำแหน่ง 2 ราย ได้แก่

นางนันทนา สงฆ์ประชา พ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 578,998,887 บาท ได้แก่ เงินฝาก 128,177,754 บาท เงินลงทุน 2 แห่ง (หจก.ธงไทยหันคา 33 ล้านบาท, บริษัท เบลล์ เฟลอร์ จำกัด 2,375,000 บาท) 35,375,000 บาท ที่ดิน 79 แปลง 128,808,980 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 43 หลัง 230,200,000 บาท ยานพาหนะ 10 คัน มูลค่า 20,216,163 บาท (มีรถหรู Porsche Cayenne Diesel 1 คัน มูลค่า 3.7 ล้านบาทเศษ) สิทธิและสัมปทาน 1,045,989 บาท ทรัพย์สินอื่น 35,175,000 บาท มีหนี้สิน 155,480 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 4,977,034 บาท เป็นเงินเดือน 1,362,720 บาท ขายรถยนต์ 6 แสนบาท ขายที่ดิน 4 แสนบาท รับเงินประกันชีวิตครบอายุ 2,614,314 บาท มีรายจ่ายรวม 1 ล้านบาท

ส่วนนายสมศักดิ์ ติโลกะวิชัย คู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 92,716,953 บาท ได้แก่ เงินฝาก 394,530 บาท เงินลงทุน 1 แห่ง (หจก.นาทนัน) 4.3 ล้านบาท ที่ดิน 32 แปลง 33,088,623 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 คัน 2 ล้านบาท สิทธิและสัมปทาน 353,800 บาท ทรัพย์สินอื่น 48,580,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 23,956,858 บาท เป็นเงินเดือน 4.8 แสนบาท รายได้จากการรับให้ที่ดิน 19,476,858 บาท ตึกแถว 4 ล้านบาท มีรายจ่ายรวม 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 671,715,841 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 155,480 บาท

นางนันทนา ระบุว่า ระหว่างปี 2557-ปัจจุบัน เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ธงไทยหันคา และกรรมการผู้จัดการบริษัท เบลล์ เฟลอร์ จำกัด ส่วนนายสมศักดิ์ ระบุว่าปัจจุบันเป็น หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.นาทนัน และผู้จัดการทั่วไปบริษัท มาเจสติค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ด้านนายมณเฑียร สงฆ์ประชา พ้น ส.ส.ชัยนาท พรรค พปชร. เมื่อ 15 ธ.ค. 2565 แจ้งมีทรัพย์สิน 66,614,555 บาท ได้แก่ เงินฝาก 3,002,555 บาท ที่ดิน 16 แปลง 31,032,000 บาทโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2 หลัง (โรงเรือน, บ้านพัก) รวม 2,450,000 บาท ยานพาหนะ 11,690,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 18,440,000 บาท ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,362,720 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 9 แสนบาท

ส่วน น.ส.นฤพร ภู่สอน คู่สมรสอยู่กินกันฉันสามีภริยา มีทรัพย์สิน 12,328,468 บาท ได้แก่ เงินฝาก 831,103 บาท เงินลงทุน 2 แห่ง รวม 106,153 บาท (มี หจก.เอ็ม.ที.ฟาร์ม 1 แสนบาท) ที่ดิน 4 แปลง 1,090,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง เป็นทาวน์เฮ้าส์ 1,556,635 บาท ยานพาหนะ 7,664,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 41,076 บาท ทรัพย์สินอื่น 1,039,500 บาท มีหนี้สิน 135,301 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมษณ 356,864 บาท เป็นเงินเดือนทั้งหมด มีรายจ่ายรวม 2.8 แสนบาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 283,788 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 79,226,812 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 135,301 บาท

นายมณเฑียร แจ้งถือครองรถยนต์ 10 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ส่วนคู่สมรสแจ้งถือครองรถยนต์ 4 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน ในจำนวนนี้มี Harley Davidson 1 คัน ได้มาปี 2555 มูลค่า 1 ล้านบาท Porsche 1 คัน ได้มาปี 2556 มูลค่า 3,790,000 บาท ด้วย

ขณะเดียวกันนายมณเฑียร ยังสะสมสร้อยคอพร้อมพระเครื่อง 9 เส้น 21 องค์ รวมมูลค่า 4,090,000 บาท และมีสร้อยคอทองคำ 6 เส้น มูลค่า 5.2 แสนบาท พระเครื่องรวม 41 องค์ รวมมูลค่า 2,730,000 บาท เป็นต้น

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิโยตินกฎหมาย บันไดขั้นสำคัญขจัดปัญหาการทุจริตของไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายจำนวนมากที่ออกมาบังคับใช้ จะเห็นจากมีพระราชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ และมีกฎหมายลำดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับ ไม่นับรวมกฎเกณฑ์

'วิโรจน์' แฉสติ๊กเกอร์ Easy Pass ส่วยทางหลวงแบบใหม่ ชี้มูลค่าคอร์รัปชั่นทะลุ 2 หมื่นล้าน

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก "Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร" ระบุว่า "เห็นสติกเกอร์ Easy Pass แบบใหม่ ติดตามรถบรรทุก

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 'หมอชลน่าน' รวยอู้ฟู่ 560 ล้าน คู่สมรสถือครองที่ดินเพียบ

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 'หมอชลน่าน' รวย 560 ล้าน หนี้ 6 แสน คู่สมรสถือครองที่ดิน 500 ล้าน สะสมกระเป๋าแบรนด์เนม-เครื่องประดับแบรนด์เนม-ผ้าซิ่นน่านนางพญา