อนุทินทิ้งทวนประชุม! ไฟเขียว อปท.ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่

อนุทินถก คกก.วัคซีนแห่งชาติ นัดสุดท้ายไฟเขียว อปท.ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ พร้อมเคาะตั้งอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิฯ – เร่งซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็ง

31 ส.ค.2566 - ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 ว่า วันนี้เป็นการประชุมนัดสุดท้ายในฐานะ รมว.สาธารณสุข โดยที่ประชุมมีมติดังนี้ 1. ให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 2.เห็นชอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดหาวัคซีนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบกรมบัญชีกลาง และมอบหมายสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และกรมควบคุมโรคเป็นผู้ประสานการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในรายละเอียดยังต้องมีการหารือต่อไป และ 3. เร่งรัดการจัดหาและฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนหญิงระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งก่อนหน้านี้มีการขาดแคลนชั่วคราว โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ได้เร่งจัดหา

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า สำหรับข้อถามว่าหาก อปท.ไหนมีศักยภาพเพียงพอสำหรับดูแลประชาชนจะให้โควตาจัดซื้อวัคซีนทั้ง 100% เลยหรือไม่นั้น เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน เพราะเป็นเรื่องของอนาคต ตอนนี้เป็นเรื่องของการกระจายเข้าลักษณะนโยบายกระจายอำนาจด้วย มีการโอนถ่ายการบริการไปยังท้องถิ่น สถาบันวัคซีนก็ดำเนินการตามนโยบาย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยระวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในส่วนของวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นั้น ปกติ ภาครัฐมีการจัดหามาฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยสัดส่วนของ สปสช. เป็นชนิด 3 สายพันธุ์ ประมาณ 4 ล้านโดส งบประมาณ 400 ล้านบาท และสัดส่วนของกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นชนิดป้องกัน 4 สายพันธุ์ งบประมาณ 10 ล้านบาท แต่ในจำนวนที่มีการจัดหานี้ถือว่ายังไม่เพียงพอกับกลุ่มเสี่ยงอื่นๆ ที่ควรได้รับวัคซีน ทั้งผู้สูงอายุที่มีประมาณ 12 ล้านคน เด็ก 6 เดือน – 3 ขวบ และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ อีก ดังนั้นวัคซีนที่มีจึงถือว่ายังไม่ครอบคลุม ดังนั้นหาก อปท. เข้ามาช่วยดำเนินการตรงนี้ก็จะช่วยให้มีวัคซีนที่ครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่างๆ มากขึ้น เพราะบางพื้นที่อาจจะมีกลุ่มเสี่ยงที่นอกเหนือจากกลุ่มเสี่ยงที่ตั้งไว้ เช่น ค่ายทหาร เรือนจำ เป็นต้น ส่วนข้อกังวลเรื่องศักยภาพของอปท.บางพื้นที่ไม่เท่ากันนั้น ก็อาจจะมีวิธีบริหารจัดการต่อไป แต่เบื้องต้นเราก็มีวัคซีนพื้นฐานให้กับกลุ่มเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้ การให้อปท.จัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้นั้น จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 นำร่องในจังหวัดใกล้ๆ กรุงเทพฯ ก่อน

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เร่งป้อนแรงงานใหม่เข้าสู่ตลาด พัฒนาสกิลแรงงานเดิม ดูแลแรงงานนอกระบบ ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ เท่าใบปริญญา ! “อนุทิน” มอบนโยบาย “สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ”

23 พฤศจิกายน 2566 ที่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

'อนุทิน' เซ็นแล้วห้ามพกปืนชั่วคราว 1 ปีรอ 'เศรษฐา' ลงนามก่อนประกาศใช้

'อนุทิน' เซ็นแล้วคำสั่งห้ามออกใบอนุญาตพกอาวุธปืนติดตัว แบบ ป.12 เป็นเวลา 1 ปี รักษาปลอดภัยของสาธารณะ ลดปัญหาใช้อาวุธปืนก่ออาชญากรรม

แก้ปัญหาน้ำ ! “อนุทิน” สานต่อ “ฝายแกนดินซีเมนต์” กักเก็บน้ำ พื้นที่นอกเขตชลประทาน

20 พฤศจิกายน 2566 อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง วาระแห่งชาติ : นโยบายแก้จนของประเทศไทย ในงานสัมมนา

“เพิ่มสุข” ขานรับนโยบาย “อนุทิน” ทันที เข้ม ! รับภาค ข. - ค. ยึด “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์- หลักคุณธรรม” พร้อมชู “ธัชชา : TASSHA” ใช้เทคโนโลยีพัฒนาประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวหลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการลงนามข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ว่าด้วย "การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ"

ปลัด ก.แรงงาน รับลูก 'อนุทิน' พร้อมเดินหน้า ตาม MOU 4 กระทรวง คัด ขรก.เข้าทำงาน มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย นำ 4 กระทรวง ลงนาม “การสร้างทรัพยากรมนุษย์ของชาติ เป็นคนที่มีจิตสำนึกรักชาติ ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย และยึดมั่นสถาบันสำคัญของชาติ”

นักเรียน จ.นครปฐม ติดแฮชแทค #900บาทคนเราไม่เท่ากัน ขอบคุณ "อนุทิน" และ "ศุภมาส" ลดภาระผู้ปกครอง ไม่เก็บค่าสมัคร TCAS67

ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผอ.โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม กล่าวถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย