รมว.กห. มอบนโยบายผช.ทูตทหารฯ-ที่ปรึกษาทางทหารประจำยูเอ็น ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ

25 ก.ย.2566 - นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กรุณาให้คณะนายทหารที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเหล่าทัพ ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 จำนวน 24 นาย เข้าอำลาและรับนโยบาย เพื่อนำไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายทหารที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศครั้งนี้ สำหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งต่อกองทัพไทยและประเทศชาติ มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง และการทหารระหว่างไทยกับมิตรประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ตลอดจนการยกระดับความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันผ่านการดำเนินการทางการทูตฝ่ายทหาร รวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคเป็นหลัก

ซึ่งการดำเนินบทบาทดังกล่าวจะเป็นการส่งเสริมกองทัพไทยในการปฏิบัติตามแนวความคิดทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ นอกจากนี้ยังต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่านายทหารที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนของกองทัพไทย จะต้องใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการทำงานเพื่อกองทัพและประเทศชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ แม้อาจต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งนำประสบการณ์ที่ได้รับ กลับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในอนาคตต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิด รพ.ทหาร บำบัดผู้ป่วยทางจิตจากยาเสพติด

พล.ร.ต.ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้มีอาการทางจิตจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล (Quick win) ร่วมกับผู้แทนจาก สำนักงาน ป.ป.ส.,

'บิ๊กทิน' พร้อมส่งทหารหนุนดูแล 'อุ๊งอิ๊ง' จัดสงกรานต์ทั้งเดือนเม.ย.

“บิ๊กทิน” รับลูก “อิ๊งอิ๊ง” จัดสงกรานต์ทั้งเดือนเม.ย. พร้อมส่งทหารช่วยงาน ตร. - ฝ่ายปกครอง แย้ม เพิ่มสวัสดิการทหารใหม่เป็นของขวัญปีใหม่

'สุทิน' เผยตั้ง 'จิรายุ' เป็นโฆษกกลาโหมฝ่ายการเมือง ไว้โต้ 'วิโรจน์-โรม'

นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงการเตรียมชี้แจงพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ว่า ตนได้กำชับว่าจะต้อง