รัฐบาลโชว์ผลงานด้านดิจิทัล จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส ประหยัดงบ 7.8 หมื่นล้าน

รัฐบาลโชว์ผลงานรัฐบาลดิจิทัลต่อเนื่อง “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)” เพิ่มความโปร่งใส ประหยัดงบ 7.8 หมื่นล้าน

23 ธ.ค.2564 - นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าที่มีอย่างต่อเนื่องของการขับเคลื่อนแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ว่า​ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการเร่งปรับระบบการทำงาน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในทุกส่วนงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรมบัญชีกลาง เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ได้เดินหน้าในเรื่องดังกล่าวมาระยะหนึ่งแล้ว และมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อส่งเสริมความเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government) สร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก มีรายละเอียดที่ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นการสนับสนุนแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้กับหน่วยงานภาครัฐนำไปใช้อ้างอิงในการกำหนดราคากลางหรือของบประมาณ ลดขั้นตอน และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนลดต้นทุนของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานล่าสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานรัฐได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วจำนวนทั้งสิ้น 5,247,846 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 98.34 ของจำนวนโครงการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด โดยมีมูลค่าที่จัดหาได้ 1.33 ล้านล้านบาท สามารถประหยัดงบประมาณได้จากการใช้ระบบ e-GP จำนวน 7.86 หมื่นล้านบาท (ประหยัดได้ ร้อยละ 5.57 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา) โดยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถประหยัดงบประมาณได้มากที่สุด คือ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซึ่งประหยัดงบประมาณได้ร้อยละ 15.14 ของวงเงินงบประมาณในการจัดหา เป็นวิธีการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ (1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา และ (2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวรัชดา กล่าวว่า การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่ผ่านมานั้น ส่วนราชการต่างๆได้บูรณาการการทำงานทั้งในเรื่องข้อมูลและกระบวนการประสานงาน แต่ละกระทรวงมีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยสอดรับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถผลิตผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางที่รวบรวมการให้บริการของภาครัฐที่สำคัญมากกว่า 45 บริการไว้ในแหล่งเดียว และจะมีจำนวนบริการเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป การให้บริการประชาชนรูปแบบออนไลน์ การออกเอกสารรับรองต่างๆแบบอเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น สำหรับกรมบัญชีกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ได้มีแผนที่จะปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อส่งเสริมให้ให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐให้มากขึ้น โดยเฉพาะผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เสนอพระนาม 'ในหลวง ร.9' ให้ยูเนสโกประกาศยกย่อง ฉลอง 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ ในปี 2570

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ประชุม ครม.เห็นชอบหลักการเสนอพระนามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

นายกฯ สนับสนุนการเปิดตลาดการค้าแห่งใหม่ในคาซัคสถาน ภูมิภาคเอเชียกลาง ขยายโอกาสการค้า

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐบาล เชิญชวนลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ จบเบ็ดเสร็จในที่เดียว

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.

รัฐบาล เตือน ปชช. เดินทางกลับหลังหยุดยาว ระวังฝนตกเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันสุดท้ายของช่วงหยุดยาว คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับจากภูมิลำเนาและกลับจากการท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงขอให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงเวลานี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่

‘ทิพานัน’ ชวนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก

รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ชวนรักษาความสะอาดคูคลอง รับวันสิ่งแวดล้อมโลก  ช่วยลดมลพิษ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ชูผลงานพล.อ.ประยุทธ์ปรับภูมิทัศน์คูคลองตามพระราชดำริ ริเริ่มเรือไฟฟ้าคลองผดุงฯ

นายกฯ ปลื้ม อภ. คิดค้น 'ยาเลิกบุหรี่' ชนิดใหม่ รายแรกในไทย

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม