ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่ง ส.ว.เขี่ยอดีตทูตฟินแลนด์พ้นตุลาการศาลปกครอง

ลุ้นระทึก! ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่งที่ รัชนันท์ ธนานันท์ ฟ้องสภาสูงโหวตไม่เลือกให้นั่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

03 มี.ค.2564 – มีรายงานจากศาลปกครองสูงสุดแจ้งว่า ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำสั่ง ในคำร้องที่ คบ.62/2564 ระหว่าง นายรัชนันท์ ธนานันท์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์  (ผู้ฟ้องคดี) กับวุฒิสภา (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)

โดยผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามประกาศ ก.ศป. ลว. 16 ตุลาคม 2562 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีมีมติในการประชุม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ไม่ให้ความเห็นชอบให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย

ทั้งนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากพิเคราะห์แล้วเห็นว่า วุฒิสภาเป็นองค์กรของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นสถาบันการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงมิใช่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคำนิยามในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา พ.ศ.2542 ดังนั้น ที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายและขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ใช่คดีพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน จึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศาลนัดลงมติ กรณีวุฒิสภาไม่เห็นชอบ 'รัชนันท์ ธนานันท์' เป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีที่วุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ นายรัชนันท์ ธนานันท์ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ให้ดำรงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ศาลเพิกถอนมติปลด 'สมชาย วงศ์สวัสดิ์' ออกจากราชการ โวลั่นได้ความยุติธรรมคืนมา

ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา เพิกถอนคำสั่งกระทรวงแรงงานที่ 39/2552 ลงวันที่ 21ม.ค. 52 ที่ลงโทษปลดนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ปลัดกระทรวงแรงงานในขณะนั้นออกจากราชการ รวมทั้งเพิกถอนมติการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 19ธ.ค. 51 เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

คุก 2 ปี! 'นิว จตุพร' คดี 112 แต่งชุดไทยหน้าวัดแขก

ศาลอาญาใต้จำคุก 2 ปี 'นิว จตุพร' คดี 112 ชุมนุมเเต่งชุดไทยแคตวอล์กราษฎร หน้าวัดแขกสีลม ชี้มีเจตนาล้อเลียน ทนายเตรียมยื่นประกันชั้นอุทธรณ์

'วัชระ' เปิดข้อมูล 'กรศศิร์' ร่วมกรรมาธิการ ทั้งสนช.-ส.ว. รวม 4 คณะ

นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงน.ส.นภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา

'อนุทิน' ฟันเปรี้ยง ส.ว.ไม่กล้าฝืนกระแสสังคมเลือกนายกฯ เสียงข้างน้อย

'อนุทิน' แจงภูมิใจไทยหนุนปิดสวิตช์ ส.ว. เพราะยึดหลักประชาธิปไตย เชื่อหลังเลือกตั้งใครรวบรวมเสียงในสภาเกิน 250 เชื่อ ส.ว.ไม่ฝืน แต่หากยังดื้อจะเป็นนายกฯ น่าสงสารที่สุดในโลก เหมือนโยนไก่ให้จระเข้กิน