เผยรายชื่อสมาชิกสโมสรนิสิตจุฬาฯใต้ปีก'เนติวิทย์' ร่วมลงมติทุบ'พระเกี้ยว'

เปิดรายชื่อ 29 อรหันต์ทองคำอบจ.จุฬาฯ ใต้ปีก'เนติวิทย์' ร่วมลงมติทุบ'พระเกี้ยว' เผยบทบาทหลัก จัดงานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

26 ต.ค.2564 - หลังตกเป็นข่าวอื้อฉาว องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล รวม 29 คน ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 ตุลาคม ทั้งที่ปีนี้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวนั้น สังคมภายนอก ให้ความสนใจสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ว่ามีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไรบ้าง

ขอมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 10 ตำแหน่งหลัก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่

นายกสโมสรนิสิต
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประธานนิสิตสัมพันธ์
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ
ประธานฝ่ายกีฬา
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ รวมถึงหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบจ.จะมีฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่การตกลงกันของคณะกรรมการบริหารแต่ละชุด เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ทั้งนี้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วย

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดอม รุ่งเรือง ผู้แทนนิสิตคณะอักษรศาสตร์

พงศกร สุคนธมาน นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

อันน์ ชโยธิน ผู้แทนนิสิตคณะนิเทศศาสตร์

ชนันกร ลิ้มสราคำ หัวหน้านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สิริชล เลิศทรัพย์อำไพ นายกสโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภควัต สิทธิไกรพงษ์ หัวหน้านิสิตคณะครุศาสตร์

ณัฐพงษ์ แซ่ฮึง นายกสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

รพีพัทธ์ สงวนพันธุ์ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์

ชื่นชนก ศิวะวิชชกิจ นายกสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

ณภัทร เตชะทัศนสุนทร นายกสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

ธนกฤต เพชรทอง นายกสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ต้นนัน ซง หัวหน้านิสิตคณะนิติศาสตร์

ธนพร อุควงศ์เสรี นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

วีรพงษ์ เทพแก้ว นายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

วรปรัชญ์ วัฒนสุวรรณ ประธานสโมสรนิสิต สถาบันนวัตกรรมบูรณาการฯ

ภูบดี งามเผือก หัวหน้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

นัฏฐพล กรุษคง นายกสโมสรนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

นันตา ธาราธาร ผู้แทนนิสิตคณะจิตวิทยา

ปาณิสรา สุราษฎร์ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สิรภพ สาระสิทธิ์ ประธานนิสิตหอพัก

ณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'แรมโบ้' ฟาด 'ทักษิณ' ล้มทั้งยืน ปากจงรักภักดี แต่การกระทำสวนทาง

รู้ทันเหลี่ยม 'แรมโบ้' ฟาด 'ทักษิณ' ล้มทั้งยืน ปากบอกจงรักภักดี แต่การกระทำสวนทาง แนะอายุมากแก่ใกล้ฝั่ง ควรหยุดพฤติกรรมหันหน้าเข้าวัดทำบุญ ควรมีจิตสำนึกเป็นบวกได้แล้ว ดีกว่าให้ผู้คนสาปแช่ง กรรมตามทันในชาตินี้

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระดำรัสเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ผวา 'โอไมครอน' ลามเข้าไทย 'บิ๊กตู่' สั่งสกัด หลังมาเลเซียพบผู้ติดเชื้อแล้ว

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ลัคนาสิงห์กับเกณฑ์ชะตาสำคัญปี 2565

โดยสรุป-ดาวร้ายใหญ่สุดยังให้คุณงามความดีตลอดปีแต่ต้องต่อสู้ทะลุปัญหาอุปสรรค+ยังมีเวลาต้นปีถึงกลางปีที่จะตามหาความฝันปฏิวัติใหญ่เรื่องในบ้านและทางชีวิต+หลังจากสั่นสะเทือนอ่อนๆในเรื่องงานมายาวนาน

กฟผ. ยก EGAT+Wallbox บุก Motor Expo สร้างความมั่นใจ คนไทยใช้อีวี ต้องมีที่ชาร์จ!

กระแสรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงร้อนแรงไม่หยุด เมื่อรัฐบาลเตรียมงัดมาตรการจูงใจให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น