เผยรายชื่อสมาชิกสโมสรนิสิตจุฬาฯใต้ปีก'เนติวิทย์' ร่วมลงมติทุบ'พระเกี้ยว'

เปิดรายชื่อ 29 อรหันต์ทองคำอบจ.จุฬาฯ ใต้ปีก'เนติวิทย์' ร่วมลงมติทุบ'พระเกี้ยว' เผยบทบาทหลัก จัดงานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์

26 ต.ค.2564 - หลังตกเป็นข่าวอื้อฉาว องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของ เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล รวม 29 คน ออกแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ในวันที่ 23 ตุลาคม ทั้งที่ปีนี้ไม่มีการแข่งขันฟุตบอลดังกล่าวนั้น สังคมภายนอก ให้ความสนใจสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ว่ามีโครงสร้างและหน้าที่อย่างไรบ้าง

ขอมูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่ งานลอยกระทงจุฬาฯ งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ เป็นต้น โดยมีโครงสร้างประกอบไปด้วย 10 ตำแหน่งหลัก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่

นายกสโมสรนิสิต
อุปนายกคนที่ 1
อุปนายกคนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก
ประธานนิสิตสัมพันธ์
ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานฝ่ายวิชาการ
ประธานฝ่ายกีฬา
ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ รวมถึงหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบจ.จะมีฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่การตกลงกันของคณะกรรมการบริหารแต่ละชุด เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ทั้งนี้องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วย

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดอม รุ่งเรือง ผู้แทนนิสิตคณะอักษรศาสตร์

พงศกร สุคนธมาน นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

อันน์ ชโยธิน ผู้แทนนิสิตคณะนิเทศศาสตร์

ชนันกร ลิ้มสราคำ หัวหน้านิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สิริชล เลิศทรัพย์อำไพ นายกสโมสรนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ภควัต สิทธิไกรพงษ์ หัวหน้านิสิตคณะครุศาสตร์

ณัฐพงษ์ แซ่ฮึง นายกสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

รพีพัทธ์ สงวนพันธุ์ นายกสโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์

ชื่นชนก ศิวะวิชชกิจ นายกสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์

ณภัทร เตชะทัศนสุนทร นายกสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์

ธนกฤต เพชรทอง นายกสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์

ต้นนัน ซง หัวหน้านิสิตคณะนิติศาสตร์

ธนพร อุควงศ์เสรี นายกสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

วีรพงษ์ เทพแก้ว นายกสโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์

วรปรัชญ์ วัฒนสุวรรณ ประธานสโมสรนิสิต สถาบันนวัตกรรมบูรณาการฯ

ภูบดี งามเผือก หัวหน้านิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

นัฏฐพล กรุษคง นายกสโมสรนิสิตสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร

นันตา ธาราธาร ผู้แทนนิสิตคณะจิตวิทยา

ปาณิสรา สุราษฎร์ นายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

สิรภพ สาระสิทธิ์ ประธานนิสิตหอพัก

ณัฐนันท์ ทิรานนท์ นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'เนติวิทย์' ผ่อนผันทหารครั้งสุดท้าย บ่นอุบไร้สาระมาก เสียเวลาชีวิต ต้องยกเลิกระบบล้าหลัง

ที่วัดบางนางเกรง ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้มีการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2565 ในพื้นที่ ต.บางเมือง และ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ที่ด้านนอกก่อนเข้าไปในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองมาอำนวยการคัดกรองผู้ที่จะเข้าไปในการเกณฑ์ทหาร

'วิโรจน์' โหนเจ้าแม่! บุกศาลจีนสะพานเหลือง บอกการพัฒนาที่ดินต้องไม่ทิ้งรากเหง้า

"วิโรจน์" เกาะเจ้าแม่ทับทิม สะพานเหลือง หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. ยกตัวอย่างการพัฒนาพื้นที่ล้มเหลว หวังกทม. ถอดบทเรียนการพัฒนาพื้นที่ที่ไม่ทิ้งผู้คน

‘จาตุรนต์’ ฉุนหนัก! จุฬาฯปลด ‘เนติวิทย์’ ซัดผู้บริหารก้มหัวให้เผด็จการ

'จาตุรนต์' ชี้ถ้ามองผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีอำนาจปลดนายกองค์การนักศึกษาได้ การปลดเนติวิทย์ออกจากนายกฯก็เป็นการลงโทษที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอ

'เลขา ครป.' ฉะจุฬาฯ ปลด 'เนติวิทย์' ชี้ใช้อำนาจนิยม ไม่ฟังเสียงนิสิต

“เลขา ครป.” เรียกร้องจุฬาฯ ทบทวนคำสั่งปลดนายก อบจ.  ซัดไม่ได้อยู่ในยุคจอมพลประภาส ชี้ต้องยกเลิกรูปแบบตัดคะแนนความประพฤติ  สืบทอดอำนาจนิยมเผด็จการ โดยไม่ฟังเสียงนิสิต

จุฬาฯขยับแล้ว! ดร.เสรี ถามผู้บริหาร มธ. ไม่คิดจะกอบกู้เกียรติภูมิบ้างหรือ

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา