'กลาโหม' มอบหน่วยขึ้นตรงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

รมว.กลาโหม มอบหมายหน่วยขึ้นตรง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี’ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 กำชับปกป้อง-เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

23 พ.ค.2565 - พ.อ.วันชนะ สวัสดี รองโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมสภากลาโหม ครั้งที่ 5/2565 ที่มีพล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมอบหมายให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยนายกฯในฐานะรมว.กลาโหมให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 2565 โดยให้ทุกส่วนราชการประดับพระฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณด้านหน้าที่ตั้งหน่วย ประดับธงชาติคู่ธง อักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว ตลอดเดือนมิถุนายน พร้อมทั้งประชาสมั พันธ์ เผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ให้กับกําลังพล ครอบครัว และประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนกําลังพลและครอบครัวทุกนาย ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วย ราชการในพระองค์ ต่อไป

พ.อ.วันชนะ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ขอให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติให้ความสําคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในฐานะสถาบันหลักที่สําคัญของชาติด้วยความจงรักภักดี โดย เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ และปลูกฝังให้กําลังพล ครอบครัวและประชาชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์พระราชกรณียกิจ และหลักการทรงงานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ให้ดําเนินการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาและ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมทั้งพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อันจะช่วยให้ประชาชน มีความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข.

 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

'ในหลวง' เสด็จฯเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตร 'พระราชินี' ทรงฝึกซ้อมแข่งเรือใบ จ.ภูเก็ต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน (เป็นการส่วนพระองค์) ไปยังโรงแรมบียอนด์ กะตะ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงร่วมฝึกซ้อมและทรงร่วมการแข่งขันในทีมเรือใบ

สภากลาโหม เคาะเพิ่ม 3 โรคต้องห้ามทหารเกณฑ์

พลเรือตรี ธนิตพงศ์ สิริเศวตศักดิ์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ในที่ ประชุมสภากลาโหม ได้รับทราบรายงาน ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ 2 คณะ คือคณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการต่อต้านการก่อการร้ายสากล

'สุทิน' พบกำลังพลกลาโหมเป็นหนี้เยอะ ให้เข้าระบบลงทะเบียนของรัฐ

นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงการสนับสนุนการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลว่า กระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเป็นซึ่งเป็นฝ่ายขับเคลื่อนถ้ามีความจำเป็นต้องใช้กำลังเพื่อเข้าไปแก้ปัญหานี้ให้สำเร็จ หากกำลังหลักของฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครองไม่พอถ้าจะขอมาทางกลาโหมก็ยินดี

'สุทิน' สั่งสอบคลิป สห.ตั้งแถวรับนักเที่ยวจีน ชี้เหตุเกิดปี 64 พร้อมเอาผิดย้อนหลัง

นายสุทิน คลัวแสง รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีมีคลิปสารวัตรทหาร 6 นาย ไปตั้งแถวกับนางรำ เพื่อรอรับนักท่องเที่ยวจีนอยู่หน้ารถตู้แบบ ประหนึ่งแขก VVIP ซึ่งถูกโพสต์ในติ๊กต่อก ตั้งแต่วันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยคลิปดังกล่าวถูกถ่ายที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งในพัทยา จ.ชลบุรี