'ผู้นำฝ่ายค้าน' ออกแขกเปิดญัตติอภิปราย ม.152 ร่ายยาว 'แพง-จน-พัง' ทั้งแผ่นดิน

เริ่มแล้ว สภาเปิดญัตติอภิปรายม.152 “ผู้นำฝ่ายค้าน” ประเดิมเวที ร่ายยาวรบ.ผิดพลาดสารพัด เศรษฐกิจเฟ้อปนฝืด ทุจริต ส่งออกยาเสพติดแหล่งใหญ่ ชี้ ปฏิรูปการเมืองล้มเหลว สภากินกล้วย เกิดปัญหากระทบครบวงจร แนะ ยุบ-ลาออก

17 ก.พ.2565 - เมื่อเวลา 09.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม ได้เปิดญัตติอภิปรายทั่วไปเพือ่ซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตตรี(ครม.) ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ทั้งนี้ มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน กล่าวเปิดญัตติอภิปรายทั่วไป ว่า ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ได้ส่งผลกระทบ ต่อการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างรุนแรงเข้าทำนองข้าวของแพง ค่าแรงถูก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการบริหารราชการแผ่นดินที่ล้มเหลวผิดพลาดในทุกด้านของรัฐบาลนี้ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ตกต่ำและทรุดตัวมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจจนถึงการบริหารของรัฐบาลปัจจุบันซึ่งเป็นรัฐบาลเดียวกัน มีการก่อหนี้สาธารณะสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะ ขณะที่หนี้ครัวเรือนของประชาชนและอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ก็สูงขึ้น เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่าสองล้านคนและเสียชีวิตกว่าสองหมื่นคน ขณะที่มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาก็ไม่มีความชัดเจนแน่นอนกลับไปกลับมา ยิ่งทำให้เศรษฐกิจของประเทศดิ่งเหว การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ขณะที่รัฐบาลไม่มีมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม ประชาชนทุกสาขาอาชีพได้รับความเดือดร้อนอย่างถ้วนหน้า การจัดหาวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนก็ล่าช้าไร้ประสิทธิภาพ ต่อมาก็เกิดการแพร่ระบาดของโรคระบาดในสัตว์ รวมทั้งเชื้ออหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วย ทำให้สุกรขาดตลาดและเนื้อสุกรมีราคาสูงขึ้นมากอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน แต่รัฐบาลกลับปกปิดข้อมูลการระบาดของโรคจนทำให้การแพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศ เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับความเสียหายและเดือดร้อนในวงกว้าง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวกลับมีข้อมูลว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนรายใหญ่อันเป็นการซ้ำเติมปัญหาให้กับประชาชน การแก้ปัญหาโรคระบาดทั้งในคนและสัตว์ขาดองค์ความรู้และภูมิปัญญา เน้นแก้ปัญหารายวัน ขณะเดียวกันสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ ก็ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลยังไม่มีมาตรการที่จะควบคุมและแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

“ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหา PM 2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปี โดยที่รัฐบาลไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม การแก้ปัญหาประมงล้มเหลวส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการนับแสนราย การปฏิรูปการเมืองตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติก็ไม่มีความคืบหน้าแม้แต่เรื่องเดียว เหตุเพราะรัฐบาลขาดความจริงใจที่จะปฏิรูปการเมือง เช่น เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ระบบการเมืองไทยถอยหลังไปกว่า 40 ปี การเลือกตั้งย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์และการใช้เงินเป็นหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ยังส่อไปในทางทุจริตหลายเรื่องที่ส่งผลกระทบต่องบประมาณแผ่นดิน จากรายงานของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาและผลวิจัยจากภายนอก พบว่ารัฐบาลนี้มีการทุจริตสูงมาก ส่งผลทำให้อันดับการทุจริตคอรัปชั่นโลกของไทยสูงขึ้นซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศอย่างกว้างขวางทุกพื้นที่และยังเป็นแหล่งส่งออกยาเสพติดรายใหญ่ไปยังหลายประเทศ จนทำให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายไปทั่วโลก ถือได้ว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นวิกฤติของประเทศที่จะต้องมีการระดมความคิดเห็นและหามาตรการ เพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงมาตรการการชดเชยเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและประชาชนผู้บริโภคที่ต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นจากการปรับขึ้นราคาสินค้า” ผู้นำฝ่ายค้าน กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า ตนจะเป็นผู้ชี้เป้าให้ฝ่ายค้านถล่ม เป็นการถล่มปัญหา ไม่ใช่ถล่มครม. ดังนั้น หลักการอภิปรายสองวันนี้ ญัตตินี้เป็นญัตติแพงทั้งแผ่นดิน จนทั้งแผ่นดิน พังทั้งแผ่นดิน ทั้งนี้ สิ่งที่ฝ่ายค้านจะนำเสนอ รัฐบาลไม่ต้องกังวลหรือเกร็งข้อสอบ ว่าจะทำลายหรือทำร้ายครม. เพราะนี่คือการเสนอแนะแก้ไขปัญหาให้แก่รัฐบาล

นอกจากนี้ นพ.ชลน่าน ยังได้ระบุถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ประเทศประสบภาวะเงินเฟ้อที่ไม่เหมือนกับภาวะเงินเฟ้อในต่างประเทศ สำหรับไทยเป็นเงินเฟ้อจากต้นทุนการผลิตสูง อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นเงินเฟ้อแบบเศรษฐกิจดีเหมือนของต่างประเทศที่เกิดจากความต้องการซื้อ(ดีมานต์) มากกว่าความต้องการขาย ของไทยเป็นแบบเฟ้อปนฝืด

ผู้นำฝ่ายค้านในสภา ยังระบุว่า รัฐบาลเกิดวิกฤตการเมือง รัฐบาลไม่สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองให้เป็นรูปธรรมและยังใช้มิติทางการเมืองทำลายล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่ชัดเจนคือการลดทอนอำนาจการปกครองตนเองของท้องถิ่น ใช้ฐานอำนาจท้องถิ่นต่อรองเข้าสู่อำนาจ ในทางลงโทษผู้บริหารท้องถิ่น เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ รวมถึงการสร้างธุรกิจการเมือง สภาเสื่อม ไม่สามารถตรวจสอบได้ กินกล้วย ฉีดวัคซีน 20 - 30 ล้านบาท รับเงินเดือนประจำเดือน 2-3แสนบาท ข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในสังคม รัฐมนตรีต้องตอบว่าทำไมต้องแจกกล้วย การแจกกล้วยทำให้เกิดปัญหาอื่นแบบครบวงจร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอำนาจ แม้จะทำให้รัฐบาลได้เสียงข้างมาก แต่มีสภาพง่อนแง่น ไร้เสถียรภาพ แต่ได้ทำทุกวิธีทาง เพื่อกวาดต้อนส.ส. เช่น ยุบพรรค ถือเป็นการทำลายล้างประชาธิปไตย

ทั้งนี้ นพ.ชลน่าน กล่าวทิ้งท้ายว่า เชื่อว่านายกฯ รักประชาชน ขอให้เอาหัวใจมามองสิ่งดีๆ เพื่อทำประโยชน์ให้ประชาชน ด้วยการประกาศลาออกจากตำแหน่ง เพื่อมีครม.ใหม่ หรือประกาศยุบสภา มอบอำนาจให้ประชานตัดสินใจ เชื่อจะแก้ปัญหาได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แพงทั้งแผ่นดินจะแก้ไขได้

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนชุมพรเฮลั่น! เลขทะเบียนรถ 'ลุงตู่' ให้โชค รับทรัพย์กันทั่วหน้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากมีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 1 ก.พ. 2566 โดยรางวัลที่ 1 หมายเลขที่ออก 297411 ปรากฎว่ามีนักเสี่ยงโชคที่จับจ้องเลขทะเบียนรถยนต์ที่ขับ

พลาดอย่างแรง 'จตุพร' อบรม 'ทักษิณ' อยู่ดีไม่ว่าดี ชุบชีวิต 'ประยุทธ์' ที่กำลังโคม่า!

นายจตุพร พรหมพันธุ์ วิทยากรคณะหลอมรวมประเทสไทย เฟซบุ๊กไลฟ์ประเทศไทยต้องมาก่อน ตอน "สุจริตเป็นเกราะกำบัง"

'ผู้นำฝ่ายค้าน' มโน แผนอำมหิต ใช้ชีวิต 'ตะวัน-แบม' แลกกับการสืบทอดอำนาจเพื่อไม่มีเลือกตั้ง

ฝ่ายค้าน เสนอญัตติด่วน ‘ตะวัน-แบม ม.112’ อดอาหาร ‘ชลน่าน’ ขอศาลเมตตาวางเงื่อนไขประกันตัวเหมาะสม ชี้ติดกำไลอีเอ็มควบคุมพื้นที่24 ชม. เกินขอบเขต ลั่นคนไม่ใช่สัตว์ โยงแผนอำมหิต เอาชีวิตเด็กแลกกับการสืบทอดอำนาจเพื่อไม่มีเลือกตั้ง ‘รมว.ยุติธรรม’ พร้อมทบทวนระเบียบคุมขังที่บ้านได้

ฝ่ายค้านจี้รัฐบาลรับผิดชอบองค์ประชุมสภาเพราะเป็นกฎหมายที่เสนอเอง

'สุทิน' โยนรัฐบาลรับผิดชอบเรื่ององค์ประชุม ระบุเป็นกฎหมายที่เสนอเข้ามาเองก็ต้องรับผิดชอบ โวเตรียมจัดหนักบิ๊กตู่ในศึกอภิปรายมาตรา 152

'สุทิน' ชวนสังคมจับตา กกต.แบ่งเขตเลือกตั้ง 400 เขต

'สุทิน' ชวนสังคมจับตา กกต.แบ่ง 400 เขตเลือกตั้ง ชี้เป็นจุดเริ่มต้นจองความธรรมในการเลือกตั้ง ไม่ติดใจเรื่องขอเวลาทั้งเดือน ก.พ.ก่อนยุบสภา