เปิดกรุสมบัติ 'บิ๊กบี้' ผบ.ทบ. รวย 167 ล้าน 'ปลัด กห.' มีทรัพย์สิน 44 ล้าน

ป.ป.ช.เปิดเซฟ 2 บิ๊กกองทัพ ทุก 3 ปี ‘ผบ.ทบ.’ รวย 167 ล้าน สะสมปืน 3 กระบอก ‘ปลัดกลาโหม’ ทรัพย์สิน 44 ล้าน มีบ้านหลังเดียวอยู่ที่ปากช่อง ในชื่อ ‘พ.ต.อ.หญิงอังศุวรรณ’ คู่สมรส

25 ก.พ. 2565 – สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 โดย พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ แจ้งว่า ตนเอง และ พล.ต.หญิง พิมพ์พิศา จิตต์แก้ว คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 167,623,994 บาท ไม่มีหนี้สิน

ทั้งนี้ เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น 19,112,534 บาท ของคู่สมรส 148,511,บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 19,922,119 บาท เป็นเงินลงทุนของ พล.อ.ณรงค์ศักดิ์ 300,000 บาท ที่ดินในชื่อของคู่สมรส 91,386,500 บาท ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี อ.เมือง จ.ลพบุรี อ.หนองโดน จ.สระบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เขตราชเทวี เขตดินแดง กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 45,262,447 บาท ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 4,500,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 2,604,034 บาท

ขณะที่ทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ แจ้งไว้ 18 รายการ มูลค่ารวมกัน 3,648,892 บาท โดยมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ปืนพกลูกโม่ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ แม็กกะซีน 1 กระบอก ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ แม็กกะซีน 1 กระบอก แหวนทองคำ 5 วง พระเลี่ยมทอง 9 องค์ สร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง 4 ชุด สร้อยข้อมือ 10 เส้น สร้อยเพชร แหวนเพชร สร้อยข้อมือ 3 เส้น 7 วง แหวนทอง ต่างหูทอง ยศทองคำ 12 วง 3 คู่

นอกจากนี้ ป.ป.ช. ยังเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม กรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 โดย พล.อ.วรเกียรติ แจ้งว่า ตนเอง และ พ.ต.อ.หญิง อังศุวรรณ รัตนานนท์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 44,591,412 บาท มีหนี้สิน 303,947 บาท ซึ่งเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของทั้งคู่รวมกัน ทั้งนี้ เป็นทรัพย์สินของ พล.อ.วรเกียรติ 16,514,082 บาท ของ พ.ต.อ.หญิงอังศุวรรณ 28,077,329 บาท

ทั้งนี้ ทรัพย์สินใหญ่เป็นเงินฝากของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 25,475,395 บาท เป็นเงินลงทุนของ พล.อ.วรเกียรติ 6,657,136 บาท เป็นที่ดินในชื่อของพ.ต.อ.หญิงอังศุวรรณ 3,550,000 บาท 1 โฉนด อยู่ที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของ พ.ต.อ.หญิงอังศุวรรณ 3,500,000 บาท ซึ่งเป็นบ้านพัก 2 ชั้น ที่ ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ยานพาหนะของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 4,050,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู่ มูลค่ารวมกัน 898,880 บาท ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของทั้งคู่ แจ้งไว้ 4 รายการ มูลค่ารวมกัน 460,000 บาท ได้แก่ สร้อยคอทองคำพร้อมพระเลี่ยมทอง 3 องค์ จำนวน 1 เส้น นาฬิกา 5 เรือน และแหวนเพชร 4 วง .

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สดุดี 'พระราชินี' ทรงงานช่วยเหลือประชาชน เคียงข้าง 'ในหลวง'

บิ๊กบี้' งดสัมภาษณ์ ระบุ 'วันดี-วันมงคล' หลัง ทบ. จัดกิจกรรมวันเฉลิมสมเด็จพระราชินีฯ สดุดีพระราชกรณียกิจ ทรงงานช่วยเหลือประชาชนเคียงข้าง 'ในหลวง'

ป.ป.ช.ก้นร้อนลั่นชงแนวทางแก้รถบรรทุกน้ำหนักเกินให้ ครม.มีมติแล้วจี้หน่วยงานเร่งจัดการ

ป.ป.ช.เร่งหน่วยงานรัฐเดินหน้ามาตรการป้องกันทุจริตรถบรรทุกน้ำหนักเกินอย่างจริงจัง เชื่อส่วยสติกเกอร์ มีเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว ตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐาน แนะนำเทคโนโลยีมาช่วย ลดใช้ดุลยพินิจปิดช่องโกง

กิโยตินกฎหมาย บันไดขั้นสำคัญขจัดปัญหาการทุจริตของไทย

ประเทศไทยมีกฎหมายจำนวนมากที่ออกมาบังคับใช้ จะเห็นจากมีพระราชบัญญัติเกือบ 1,400 ฉบับ และมีกฎหมายลำดับรองอีกกว่า 100,000 ฉบับ ไม่นับรวมกฎเกณฑ์