กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสา

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ จ.นครราชสีมา

13 พ.ย.2565 – จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นหนึ่งในพระภารกิจสำคัญที่ทรงปฏิบัติเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งของประชาชน และสัตว์เลี้ยง  รวมถึงสัตว์จรจัดให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”ตามพระปณิธานฯ ที่จะให้ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2573

ในการนี้ ทรงเยี่ยมการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยโปรดให้ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้คำปรึกษา และบริการทันตกรรม รวมถึงแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม และครอบแก้ว ซึ่งการให้บริการประชาชนเริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียน ซักประวัติ คัดกรองผู้ป่วย ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต การวินิจฉัยโรค และการจ่ายยาตามอาการของโรค โดยตลอดทั้ง 2 วันนี้ปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบส่วนใหญ่ เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ระบบจักษุ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท และระบบทางเดินหายใจ และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ทรงมีพระประสงค์ที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์ มีจิตอาสาในการสร้างคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม ความมุ่งมั่น อย่างไม่หวังผลตอบแทนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม

สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ โปรดให้จัดกิจกรรมสัญจรเต็มรูปแบบ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยให้บริการฉีดวัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้นำชุมชนและประชาชนอำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความรุนแรงและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายพศวีร์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ จำนวน  500 โดส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งจังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายของโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ

พร้อมกันนี้ ทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง ภายในมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องดมยาสลบ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการทางสัตวแพทย์ ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มีพระปณิธานในการรณรงค์ส่งเสริมในการขับเคลื่อนโครงการ  “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” อย่างต่อเนื่อง ด้วยพระประสงค์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน   มูลนิธิจุฬาภรณ์ หน่วยงานในพระดำริฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ในรถผ่าตัดเคลื่อนที่พร้อมรับเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “คุณไหมทอง” สุนัขทรงเลี้ยง เป็นที่ระลึก  ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนเสื้อลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ชื่อบัญชีมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อโครงการ “ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า”  เลขที่บัญชี 468-116003-1  เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ แฟนเพจเฟซบุ๊ก : ปันน้ำใจ สู้ภัยพิษสุนัขบ้า 

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตว์แพทย์อาสาจุฬาภรณ์

24 มี.ค.2566 - เวลา 08.27 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในพื้นที่

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

24 ม.ค.2566 - เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

17 ม.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงพระนามพระราชทานพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามพระราชทานพรในสมุดลงพระนาม หน้าพระพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจสุขภาพชาวดอนเมือง

29 ต.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราช