'NAD-X' นวัตกรรมกระตุ้นสาร 'NAD+ ชะลอวัย'งานวิจัยฝีมือ นักวิทยาศาสตร์ไทย

การคิดค้นนวัตกรรมเกี่ยวกับการชะลอวัย กำลังเป็นกระแสที่บูมทั่วโลก เช่นเดียวกับวงการวิทยาศาสตร์ไทยก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากด้วยเช่นกัน บางโครงการอยู่ระหว่างการศึกษา แต่บางโครงการถือว่าประสบความสไเร็จแล้ว เช่นเดียวกับ “NAD-X” ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระตุ้นสาร NAD+ ชะลอวัย ชะลอการเสื่อมของสมอง และการเสื่อมของเซลล์ต่าง ๆ  ฟื้นฟูจากภายในลงลึกถึงระดับเซลล์ ซึ่งได้รับการการันตีด้วยการคว้ารางวัลแพลทินัมระดับโลกจากงาน Prix Eiffel

“NAD-X” ถูกวิจัยและพัฒนาโดย Quantum Biotech (ควอนตัม ไบโอเทค) สตาร์ทอัป ของสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และ Ayura (อยุร) บริษัทเอกชนด้าน Food Tech (ฟู้ดเทค) ที่ประกาศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy)

ดร.สรวง สมานหมู่

ดร.สรวง สมานหมู่  ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะอนุกรรมการเครือข่ายความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาฝ่ายกลยุทธ์ต่างประเทศ บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมาหลายคนทราบว่า NAD+ หรือ Nicotinamide adenine dinucleotide เป็นสารประกอบธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดอายุของเซลล์ในร่างกาย มีงานวิจัยค้นพบว่าเมื่อระดับ NAD+ ลดลงจะ ‘เร่ง’ ความแก่ ยิ่งเมื่อถึงวัยอายุ 40 ปีขึ้นไป NAD+ ในร่างกายจะเหลือน้อยกว่า 50%

เหตุนี้จึงทำให้ผู้คนเริ่มสนใจ NAD+ เพิ่มมากขึ้น เพื่อคงความอ่อนเยาว์ให้เหมือนเดิม อีกทั้งยังมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่า NAD+ สามารถซ่อมแซมสายโซ่ดีเอ็นเอ ดูแลระบบภูมิคุ้มกัน และชะลอกระบวนการแก่ชราในระดับเซลล์ได้เป็นอย่างดี แต่แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และการรักษาปริมาณสาร NAD+ อยู่ในร่างกายมีเวลาสั้น ดังนั้น บริษัท ควอนตัม ไบโอเทค จำกัด จึงได้ทำการพัฒนาสารนวัตกรรม NAD-X™ ที่เป็นคำตอบของการกระตุ้นสาร NAD+ ในระดับเซลล์ผ่านการรับประทาน ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวได้ยื่นจดสิทธิบัตรคุ้มครองสำหรับการใช้กระบวนการไบโอไฟเนอร์รี่ (Biorefinery process) ในการดึงสารออกฤทธิ์สำคัญออกมาเพื่อพัฒนาเป็นสูตรของ NADX ซึ่งเป็นกระบวนการเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่เหลือทางการเกษตรมาเป็นสารออกฤทธิ์เชิงฟังก์ชั่นที่มีมูลค่าสูง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย สร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และยังช่วยส่งเสริมนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จากผลการศึกษาในห้องปฏิบัติการในระดับเซลล์พบว่าสาร NAD-X™ สามารถเพิ่มปริมาณสาร NAD+ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ชะลอวัยระดับเซลล์     ฤทธิ์กระตุ้นการสังเคราะห์คอลลาเจนและฤทธิ์ต้านอักเสบจากสภาวะชรา เมื่อเทียบกับสารกระตุ้น NAD+ ชนิดอื่น โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็น 1 ใน 11 ผลงานจากทั่วโลกที่ได้รับรางวัลนวัตกรรม เหรียญแพลตินัม สาขา Biotechnology&Sustainability จากงาน International Invention Contest “PRIX EIFFEL”    รางวัลพิเศษจาก Canadian Special Award by theInnovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors Circle” – Toronto ประเทศแคนาดา และ รางวัล Special Award by Turkish Inventors Association (TÜMMİAD) – Istanbul จากประเทศตุรกี อีกด้วย”

ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม

ด้าน ดร.ชนินทร์ ชื่นอิ่ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อยุร จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา อยุร ดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ สร้างเสริมสุขภาพดีให้กับทุกคนในสังคม และดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับแนวทาง BCG Model คือ การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด จากการสำรวจตลาดในต่างประเทศ ทำให้ อยุร เล็งเห็นถึงแนวโน้มความตื่นตัวของ NAD+ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจในหลายประเทศ เช่น อเมริกา จีน ฮ่องกง 


” NAD-X เป็นนวัตกรรมสารที่คิดค้นโดยนักวิจัยไทย และใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือมาจากการเกษตรภายในประเทศ ทางบริษัท จึงเล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจ พร้อมร่วมผลักดันให้สาร NAD-X ให้สามารถก้าวสู่ระดับโลกได้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูและชะลอวัยได้ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งการชะลอวัยนั้นเป็นตลาดที่มีความต้องการสูง NAD-X จึงเป็นคำตอบที่น่าสนใจ อีกทั้ง NAD-X ยังผลิตมาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ซึ่งปลอดภัยกว่าถ้าเทียบกับการสังเคราะห์จากสารเคมี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป อาทิ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์ชะลอวัย และผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม อีกด้วย”ดร.ชนินทร์กล่าว

เซ็นเอ็มโอยูร่วมมือ

 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “NAD-X” ได้ที่ บริษัท อยุร จำกัด เบอร์โทร (02) 318 5665 ต่อ 305  โทรสาร (02) 318 2425 มือถือ 095 564 5446

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2023

10 ส.ค.2566 - สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องวิศวกรรมพื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ครั้งที่ 16 (i-CREATe 2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม