กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานประชุมโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ปี 2566

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงเป็นประธานการประชุมและติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ประจำปี 2566  

24 ม.ค.2566 – เวลา 09.46 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปยังห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงเป็นประธานการประชุม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งตับและท่อน้ำดี (Thailand’s Initiative in Genomics and Expression Research for Liver Cancer หรือ TIGER-LC) ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2566 เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่ที่มีอุบัติการณ์ของโรคสูง และเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (National Cancer Institute-NCI, USA) สถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมคณะวิจัยจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ได้รายงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อศึกษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในระดับโมเลกุล เพื่อแยกกลุ่มย่อยของผู้ป่วย ที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาได้ดีและเหมาะสมมากขึ้น รวมถึงงานวิจัย เรื่องโรคมะเร็ง ในการพัฒนาการรักษาผู้ป่วยโดยใช้ยาแบบมุ่งเป้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสื่อมของเซลล์การศึกษา Metaboliteและบทบาทของ Microbiome กับการเกิดโรคมะเร็ง และการป้องกันโรคมะเร็งตับในชุมชน ด้วยการลดการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ การประชุมได้หารือเกี่ยวกับวางแผน ขยายผลการดำเนินโครงการฯ เพื่อศึกษาและการเก็บตัวอย่างเบื้องต้น จากผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วย

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

17 ม.ค.2566 - ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนีในด้านการแพทย์

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จลงพระนามพระราชทานพร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงลงพระนามพระราชทานพรในสมุดลงพระนาม หน้าพระพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

กรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวร เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี เสด็จจากสนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยสัตว์แพทย์อาสา

13 พ.ย.2565 - จากการที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2565

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานตรวจสุขภาพชาวดอนเมือง

29 ต.ค.2565 - ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพและมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราช

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจพื้นที่ภาคเหนือ

18 ต.ค.2565 - ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงตั้งพระทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยเสมอมา และหนึ่งในพระภารกิจสำคัญ