อย.จับมือมูลนิธิกสิกรไทย บพข. และ TCELS เชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าการพัฒนายาจากพืชยาใต้ป่า ภายใต้โครงการน่านแซนด์บอกซ์

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารกสิกรไทย อาคารราษฎร์บูรณะ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ดร.จิตต์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิกสิกรไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืชสมุนไพร ในพื้นที่จังหวัดน่าน บนความพยายามแก้ไขปัญหาให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ป่าไม้ที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นในประเทศ

เลขาธิการฯ อย. เปิดเผยว่า ทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมกันจัดตั้งโครงการบ่มเพาะต้นแบบในลักษณะคลินิกให้คำปรึกษา เพื่อส่งเสริมการวิจัย ผลักดัน และสนับสนุนการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช ให้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพภายใต้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน และยกระดับอุตสาหกรรมพืชยาให้มีความปลอดภัยมีคุณภาพและมาตรฐานสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อเป็นประโยชน์หรือกรณีศึกษาในการส่งเสริมให้เกิดการขึ้นทะเบียนกับผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ อีกทั้งจะร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพจากพืช เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการคืนกลับมาของป่าในจังหวัดน่าน ตามแนวทางของโครงการ “น่านแซนด์บอกซ์” ต่อไป

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กสิกรไทย ชี้วิกฤตฝุ่น PM2.5 ส่อเลวร้ายต่อเนื่อง ชี้สงกรานต์กระทบท่องเที่ยว 700 ล้านบาท

วิกฤตฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน หรือ PM2.5 ไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวและอาจมีความเสี่ยงจะยิ่งแย่ลงในช่วงปีข้างหน้า เมื่อปรากฏการณ์ลานีญาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมากำลังจะปรับไปสู่เอลนีโญติดต่อกันในไม่ช้านี้ และอุณหภูมิโลกมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นจากภาวะโลกรวน โดยสถิติย้อนหลังจากสถานีวัดตรวจคุณภาพอากาศ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่