อว.เผยสอบวินัย 9 อาจารย์ไม่ได้ทำผลงานเอง และตรวจสอบอีก 44 คน พร้อมแจ้งความเพจรับจ้างทำวิจัย -วิทยานิพนธ์

19 ก.ค.2566- ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ได้ให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. แจ้งรายชื่อนักวิจัยที่ได้ตรวจสอบพบว่ามีข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานผิดปกติ จำนวน 109 คน ไปยัง 33 มหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัย ตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริงอีกครั้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการตรวจสอบกลับมาภายในวันที่ 30 มิถุนายน ขณะนี้ มี 25 มหาวิทยาลัยได้แจ้งข้อมูลกลับมายังสำนักงานปลัดกระทรวง อว. พบว่า มีความผิดปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการสอบสวนทางวินัย จำนวน 9 คน ไม่พบความผิดปกติ 21 คน อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 44 คน และไม่ได้เป็นบุคลากรของสถาบันแล้ว จำนวน 8 คน ซึ่งในกรณีที่ลาออกหรือไม่ได้เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยแล้ว ทางสำนักงานปลัดกระทรวง อว. จะดำเนินการติดตามต่อไป รวมถึงบางคนที่เป็น นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doc) มาจากต่างประเทศ แล้วมีการตรวจสอบพบความผิดปกติ ทางมหาวิทยาลัยก็จะไม่ต่อสัญญาจ้าง นอกจากนี้ ในส่วนของอีก 8 มหาวิทยาลัยยังไม่ส่งข้อมูล ทาง กกอ. ได้รับทราบความคืบหน้า และให้สำนักงานปลัดกระทรวง อว. เร่งติดตามให้ทุกแห่งเร่งดำเนินการ หากพบแน่ชัดว่าผิดจริงให้ดำเนินการลงโทษ

ด้าน ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง อว. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กกอ. ได้รายงานต่อที่ประชุม กกอ. ถึงความคืบหน้ากรณีการแจ้งความเอาผิดเพจเฟสบุ๊กที่ดำเนินการรับจ้างทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ว่า ปัจจุบันสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้มีการแจ้งความเพจเฟสบุ๊กที่ดำเนินการรับจ้างทำวิจัย ทำวิทยานิพนธ์ ไปแล้วจำนวน 5 เพจ ซึ่งทางฝ่ายกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวง อว. ได้รวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดที่ชัดเจนของเพจดังกล่าวแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งการกระทำผิดทั้ง 2 กรณี เป็นความผิดตามมาตรา 70 ของ พรบ.การอุดมศึกษา 2562

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนอากาศสะอาดเคลื่อนที่ นวัตกรรมลดฝุ่นพิษ

ในวันที่ค่าฝุ่น PM2.5 เป็นภัยต่อสุขภาพ ประชาชนจะได้รับคำเตือนให้ลดกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในระดับสีส้ม แต่ถ้าขั้นวิกฤตระดับสีแดงให้งดกิจกรรมกลางแจ้ง ไม่สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะที่เป็นพื้นที่จุดเสี่ยง  จากปัญหาฝุ่นพิษจุดประกายให้เกิดโครงการ

อว.หนุนสถาบันการศึกษาชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง

‘คารม’ เผย รัฐบาล โดย อว. หนุนเสริมภารกิจของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ นำนวัตกรรมแก้ปัญหาปากท้อง พัฒนาคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนสังคมเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อความมั่นคงของชีวิตและเศรษฐกิจ

ดาวเทียมไทย 'THEOS-2' ขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ! เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลก

ดาวเทียม 'THEOS-2' ของไทย ประสบความสำเร็จขึ้นสู่วงโคจรแล้ว เริ่มปฏิบัติการสำรวจโลก นายกฯ ปลื้มขอบคุณ อว. ขับเคลื่อนวงการอวกาศประเทศก้าวหน้า 'ศุภมาส' ลุยต่อยอดยกระดับด้านต่างๆ