‘SIRIVANNAVARI x WACOAL’ คอลเลกชันชุดชั้นในสู้ภัยมะเร็ง

เพื่อรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม มะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย แบรนด์ SIRIVANNAVARI จับมือร่วมกับ WACOAL (วาโก้) แบรนด์ชุดชั้นในชั้นนำระดับโลก จัดทำโครงการ Princess Collection ระดมเงิน หารายได้มอบให้โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องแมมโมแกรมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิกาญจนบารมี และสนับสนุนการทำงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม และลดอัตราการเสียชีวิตให้กับผู้หญิงไทย การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ‘Empowering Women with LOVE’ เปิดตัวโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปี ณ แฟชั่นฮออล์   ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นางรติรส จุลชาต รองประธานกรรมการ แบรนด์ SIRIVANNAVARI กล่าวว่า โครงการ “Princess Collection” เกิดจากพระราชดำริขององค์ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของแบรนด์ ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งเต้านม โรคร้ายสำคัญที่คร่าชีวิตผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI ให้ความสำคัญกับผู้หญิงมาโดยตลอด และสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญ หวังที่จะสนับสนุนให้ผู้หญิงตระหนักถึงการดูแลตัวเองอย่างดี ให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม ทั้งนี้ Wacoal (วาโก้) เป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกันมาแล้ว มีแนวคิดในการส่งเสริมผู้หญิง ปีนี้ร่วมมือกันอีกครั้งทำโครงการ “Princess Collection” โดยออกแบบชุดชั้นในแฟชั่นเพื่อจัดจำหน่ายระดมทุนสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิกาญจนบารมี และสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงงานภายใต้แนวคิด “Empowering Women With Love” ที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีพลัง มีความสามารถ มีสัมมาชีพ ทั้งในเรื่องงานแฟชั่น ศิลปะ ดนตรี สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และต้องรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วย ที่สำคัญต้องการสื่อถึงการส่งต่อความรักและพลังบวก ให้แก่ผู้หญิงทุกคน ทุกเชื้อชาติ ทุกรูปร่าง ให้สามารถส่งกำลังใจให้แก่กันและกัน

นางรติรส กล่าวต่อว่า คอลเลกชันพิเศษที่ทรงออกแบบนี้ องค์ดีไซเนอร์เน้นให้เป็นชุดชั้นในที่ทำให้ผู้หญิงเกิดความมั่นใจจากภายใน เหมาะสมกับทุกวัย ทุกรูปร่าง สนับสนุนทุกความแตกต่างของผู้หญิง และยังทรงออกแบบชุดชั้นในเพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านม หรือ Balancing Bra  นอกจากนี้ ยังมีคอลเลกชัน Princess Collection โดยมูลนิธิกาญจนบารมี สินค้าการกุศลชุดลำลอง และแอคเซสซอรี่ ที่เน้นการใช้งานง่าย เพื่อให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดจำหน่าย  โดยนำโลโก้โครงการเป็นลวดลายหลักนำเสนอรูปโบว์สีชมพู  สัญลักษณ์สากลรณรงค์มะเร็งเต้านมมาร้อยเรียงเป็นรูปหัวใจ เสมือนส่งมอบความรักให้แก่กัน พร้อมรูปมงกุฎเล็ก ในสีชมพูฟูเชียสดใส การทำงานของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ร่วมกับพันธมิตรที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตผู้หญิงที่ต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจ ให้ได้รับโอกาสและการรักษาอย่างทันท่วงที

นางอินทิรา นาคสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม”ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 23 ปีนี้รณรงค์ให้ตระหนักถึงความร้ายแรงโรคมะเร็งเต้านมและเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิ “วาโก้แมมโมแกรมการกุศล” ช่วยเหลือผู้หญิงกลุ่มเสี่ยงแต่ยากไร้ ได้มีโอกาสตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ฟรี พร้อมมอบ Balancing Bra และเต้านมเทียมเพื่อผู้สูญเสียเต้านม การระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการตรวจคัดกรอง-การรักษา มอบเงินสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม รพ.ขอนแก่น เป็นต้น อยากเชิญชวนส่งต่อพลังแห่งความรักผ่านการซื้อชุดชั้นในแฟชั่นคอลเลกชันพิเศษ “Princess Collection” นอกจากจะได้ชุดชั้นในคุณภาพและดีไซน์สวยๆ แล้ว ยังได้ช่วยหญิงไทยห่างไกลจากโรคมะเร็งเต้านม ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา นอกจากจะทรงออกแบบชุดชั้นใน และโลโก้ของโครงการแล้ว ยังทรงเป็นผู้ออกแบบสร้างสรรค์ และถ่ายภาพแคมเปญโฆษณาของคอลเลกชันพิเศษนี้ด้วยพระองค์เอง

นพ.สมยศ ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2540 เพื่อสนับสนุนการทำงานโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จ.ปทุมธานี และสนับสนุนการป้องกันโรคมะเร็งภายในประเทศ  ต่อมาทรงเล็งเห็นปัญหาการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีทั่วไป ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิ ฯ จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ตลอด 9 ปีได้ออกหน่วย 2,219 ครั้ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม รวม 330,000 ราย และตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะเริ่มแรก 2,535 คน เป็นการคัดกรองค้นหาโรค เพื่อรักษาได้ทันท่วงที ลดอัตราการเสียชีวิต ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีขบวนรถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยแมมโมแกรม  4 ขบวน  ให้บริการทั้ง 4 ภาคของประเทศ ในหนึ่งขบวน ประกอบด้วย รถแมมโมแกรมระบบดิจิตอล 3 มิติ และ 2 มิติ จำนวน 2 คัน รถนิทรรศการ 1 คัน รถตรวจเเละสาธิสการตรวจเต้านม 1 คัน และรถประชาสัมพันธ์อีก 1 คัน พร้อมด้วยทีมแพทย์, พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมให้บริการ มูลนิธิฯ มีความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานสัญลักษณ์โครงการ Princess Collection มาเป็นลวดลายหลักในผลิตภัณฑ์ Princess Collection จะวางจำหน่ายรายได้สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

ว่าที่ ร.ต.ท.หญิง พญ.นภา ศิริวิวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า พันธกิจหลักของสถาบันมะเร็งแห่งชาติคือให้บริการทางการแพทย์เพื่อดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็ง วางรากฐานนโยบายระบบบริการด้านโรคมะเร็งที่เหมาะสมกับประเทศ โดยในช่วงปีที่ผ่านมา มีผู้หญิงไทยป่วยด้วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ สูงถึง 17,043 คน หรือคิดเป็น 47 คนต่อวัน และเสียชีวิตปีละกว่า 4,857 คน หรือเฉลี่ยวันละ 13 คน โดยคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2566 นี้ จะมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ 22,000 คน ดังนั้น หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีประวัติพันธุกรรม มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การตระหนักถึงโรค และดูแลสุขภาพให้ดี ตรวจเต้านมด้วยตัวเองสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมได้

“การได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Princess Collection ในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ได้ผลดี และยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติ เช่น การผ่าตัดเก็บเต้านม ร่วมกับการฉายแสงในห้องผ่าตัด ซึ่งจะให้การฉายรังสีที่แม่นยำ ตรงจุด ลดภาวะแทรกซ้อนต่ออวัยวะข้างเคียง และลดระยะเวลาการรักษาให้สั้นลง”ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าว

ทั้งนี้ งาน Empowering Women with LOVE  จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10 – 14 ส.ค. 2566 เวลา 11.00 – 20.00 น. ณ แฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 สยามพารากอน  โดยมีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Princess Collection และมีกิจกรรมให้ความรู้ อาทิ สอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง, กิจกรรมเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีการรักษาโรค การดูแลร่างกายและจิตใจเมื่อตัวเองหรือคนรอบข้างเจ็บป่วย รวมถึงการประดิษฐ์หมวกและการ์ดให้กำลังใจแก่ผู้หญิงที่ต่อสู้โรคร้าย และการบริจาค Balancing Bra ทรงออกแบบส่งถึงผู้ป่วยที่ต้องการ

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเปิดงาน Empowering Women with LOVE รณรงค์มะเร็งเต้านม

10 ส.ค. 2566 - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน ‘Empowering Women with LOVE’ เปิดตัวโครงการ Princess Collection กิจกรรมเพื่อสังคมแห่งปี ณ แฟชั่นฮออล์  ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระว่างวันที่ 1

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นำคณะกก. เฝ้าฯ

26 มิ.ย.2566 - เวลา 18.31  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิฯ

WACOAL MOOD: DO IT YOUR MOOD คอลเลกชันใหม่สีสันสดใส ใส่สบายขั้นสุด และสนุกกับการ Mix & Match จาก Insight คนรุ่นใหม่ เทใจให้เป็นชุดชั้นใน ที่ “Fun ทุก Mood...กู๊ดทุกฟิลลลล”

วาโก้แบรนด์ชุดชั้นในยอดนิยมอันดับ 1 ของทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ การันตีด้วยรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2011-2022 หมวด Underwear ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11