ยลผ้าซิ่นงามที่พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน

ใครที่เคยขึ้นเหนือไปจังหวัดน่าน น่าจะมีโอกาสได้สัมผัสผ้าซิ่นตีนจกลายน้ำไหล ผ้าทอพื้นเมืองโบราณของชาวน่านที่ยังคงอัตลักษณ์โดดเด่นและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาการทอผ้ามาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งมีหลายชุมชนรวมตัวกันตั้งกลุ่มผ้าทอแบบโบราณเพื่อสืบสานวัฒนธรรม ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมผ้าโบราณ เพื่อนำเสนอเรื่องราวผ้าทอพื้นเมืองของน่านให้กับผู้ที่หลงไหลวัฒนธรรม ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนน่าน

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัด วธ.ชมผ้าซิ่นโบราณ

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน​ จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญ มิวเซียมแห่งนี้เก็บรวบรวมผ้าซิ่น เครื่องแต่งกาย ไทยวน ไทลื้อ เมืองน่าน และชาติพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 2,000 ชิ้น โดยผ้าโบราณที่เก่าแก่ที่สุดมีอายุมากกว่า 160 ปี ที่นี่ยังคงมีการทอผ้า ย้อมเส้นด้ายจากสีธรรมชาติ คงกรรมวิธีในการทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นลายล้วง ลายเก็บมุก ลายคาดก่าน รวมถึงซิ่นป้องและซิ่นม่านของชาวไทลื้อ  ซิ่นคำเคิบตามแบบฉบับชาวไทยวนล้านนา ล้วนแล้วแต่เป็นลายดั้งเดิมของชาติพันธุ์ในนครน่าน โดยเทิดศักดิ์ อินแสงนักสะสมผ้าซิ่นเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณร้านฝ้ายเงิน

ล่าสุด นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน พร้อมด้วยนางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  โอกาสนี้ เทิดศักดิ์ อินแสง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน​ นำชมผ้าโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ พร้อมบอกเล่าวัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าซิ่นตีนจกในอดีต  ตลอดจนลวดลายดั้งเดิมของผ้าซิ่นทอมือเมืองน่านที่มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลายน้ำไหลที่คุ้นเคยกัน ลายนาคเกี้ยว ลายนาคชู ลายโคม ตลอดจนเทคนิคการทอผ้าที่มีทั้งการจก,ขิด,เกาะล้วง,มัดหมี่,ยกมุก ฯลฯ  สะท้อนผ้าซิ่นเมืองน่านเป็นหัตถศิลป์ไทยที่ควรค่าอนุรักษ์

เรียนรู้เครื่องแต่งกายกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.น่าน

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร  กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงินเป็นแบบอย่างการขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่คู่ประเทศไทย ถือเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่รวมองค์ความรู้ผ้าซิ่น เครื่องแต่งกายไทยวน ไทยลื้อ เมืองน่าน ข้อมูลผ้าในวัฒนธรรมน่าน วัสดุ เทคนิค ลวดลาย สีที่ใข้ในการทอ มีประโยชน์อย่างยิ่ง  กระทรวงวัฒนธรรมและวัฒนธรรมจังหวัดจะส่งเสริมการนำองค์ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดรูปแบบต่างๆ เพื่อยกระดับผ้าพื้นถิ่นและผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ใน จ.น่าน ให้ไปสู่ระดับสากล  นอกจากนี้ จะสนับสนุนชุมชนทอผ้าอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิม ควบคู่กาารเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบลวดลายให้มีความร่วมสมัย มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ให้ท้องถิ่นมากขึ้น

เทิดศักดิ์ อินแสง นักสะสมผ้า ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน

ทั้งนี้ จากประวัติศาสตร์เมืองน่าน หรือนันทบุรีศรีนครน่าน ถือเป็นนครรัฐที่สำคัญในอดีตอยู่ในดินแดนล้านนาตะวันออก ริมแม่น้ำน่าน อดีตถือเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ เชื่อมโยงวัฒนธรรมจากสุโขทัย ล้านนา ล้านช้าง  และอาณาจักรสิบสอบปันนาเข้าไว้ด้วยกัน ทำให้หัตถกรรมสิ่งทอของเมืองน่านมีความงดงาม ผสมผสานกลายเป็นเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้ อีกทั้งเป็นหัตกรรมที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

จัดแสดงผ้าที่เชื่อมความเชื่อ-วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณฝ้ายเงิน​ จังหวัดน่าน นอกจากมีผ้าซิ่นลวดลายและสีสันสวยงามของสะสมชุดใหญ่ของเทิดศักดิ์ อินแสง ที่น่ายลแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้อื่นๆ ผ้าในชีวิตประจำวัน ผ้าที่ใช้ในการทำพิธีทางศาสนา ตลอดจนเครื่องเงินน่านเทคนิคลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร ถ้ามาชมแล้วต้องประทับใจและได้ความรู้เรื่องราวสิ่งทอเมืองน่านเต็มอิ่ม

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

5 ธันวา วธ.รวมใจจัดกิจกรรมน้อมรำลึก ร.9

4 ธ.ค.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) รวมใจภาคีเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ทั่วประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

'อารามอร่าม' เพิ่มสีสันมหานครที่ไม่หลับไหล

กรุงเทพฯ ได้รับการขนานนามว่า “มหานครที่ไม่เคยหลับไหล” ด้วยวิถีชีวิต กิจกรรมและการงานอาชีพของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมเคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาในเมืองหลวงแห่งนี้  ช่วงส่งท้ายปีแสงสีที่สว่างไสวช่วงเวลาเย็นถึงค่ำตามวัดวาอารามในกรุงเทพฯ ฉายภาพสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่

'ลอยกระทงสุโขทัย' SOFT POWER นำเงินเข้าประเทศ

ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ และมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ จ.สุโขทัย ปัจจุบันประเพณีนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติมาสัมผัสวัฒนธรรมไทย มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ดันเทศกาล'โคมแสนดวงเมืองลำพูน' ไประดับโลก

26 พ.ย.2566 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดขบวนแห่โคมยี่เป็ง และร่วมงานพิธีถวายโคมแสนดวง “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดผลโพล'วันลอยกระทง' ตั้งใจขอขมาพระแม่คงคา

24 พ.ย.2566 - นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่มีต่อ “วันลอยกระทง” ประจำปี พ.ศ. 2566 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 17,428 คน

ถอดรหัส Soft Power 'พรหมลิขิต' ผลักดันอุตสาหกรรมบันเทิงไทย

สร้างกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองกับความสำเร็จของละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้อิงประวัติศาสตร์ “พรหมลิขิต” ถือเป็นอีกรูปธรรมยืนยันถึงศักยภาพในการสร้างซอฟต์เพาเวอร์ของผู้สร้างละครชาวไทย รวมถึงศักยภาพของซอฟต์เพาเวอร์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ