กทม.พร้อมรับมือเลือกตั้ง

กกต.พร้อมแล้วทุกด้านรองรับเลือกผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. คาดใช้เวลานับคะแนน 1-2 ชม. “ศิธา” ไม่เห็นด้วยยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ของเพื่อไทย เชื่อประชาชนไม่ได้ประโยชน์ “ชัชชาติ” ประกาศชนระบบราชการ “เทือก” ทุ่มสุดตัวเชียร์เบอร์ 3 “จตุพร” ทำนายโพลใครนำตอนจบมักแพ้

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม นางสุธาทิพย์  สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการซ้อมการประมวลผลคะแนนและทดสอบระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) และผู้ว่าฯกทม. โดยนางสุธาทิพย์กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค.นี้เรียบร้อยแล้วในทุกด้าน ทั้งด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 167,298 คน ประกอบด้วย กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง 61,353 คน, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 13,634 คน, อาสาสมัครสาธารณสุข 13,634 คน, เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย 405 คน และข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร 78,272 คน

นางสุธาทิพย์ระบุว่า ด้านวัสดุอุปกรณ์ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน ป้ายกระดานสำหรับปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้ง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยในวันที่ 21 พ.ค. กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดที่สำนักงานเขตเพื่อให้พร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในวันถัดไป

นางสุธาทิพย์กล่าวอีกว่า ในส่วนสถานที่ทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดตั้งเป็นหน่วยเลือกตั้ง รวมทั้งสิ้น 6,817 หน่วย แบ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในอาคาร 2,956 หน่วย และเป็นเต็นท์ 3,861 หน่วย จัดเตรียมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งระดับเขต สถานที่ประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง สถานที่เก็บรักษาบัตรเลือกตั้ง หีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทั้งก่อนวันเลือกตั้งและหลังวันเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ปลัด กทม.กล่าวว่า สำหรับแนวทางการนับคะแนนและการรายงานผลคะแนนในการเลือกตั้งหลังจากปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17.00 น. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมกันทั้งในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าฯ และ ส.ก. ที่หน่วยเลือกตั้ง แยกกระดานคะแนนผู้ว่าฯ กับ ส.ก. โดยได้กำชับให้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับการนับคะแนนที่มีโทนเสียงต่างกัน หรืออาจใช้ผู้นับคะแนนเป็นเพศหญิงและชาย เพื่อป้องกันความสับสน ทั้งนี้ เมื่อแต่ละหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนแล้วเสร็จ ให้นำหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ พร้อมทั้งแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งมาส่งที่สำนักงานเขต โดยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละเขตจะบันทึกข้อมูลผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้งผ่านทางระบบประมวลผลคะแนน ซึ่งจะถูกส่งไปยังศูนย์ประมวลผลใหญ่ เพื่อรวบรวมและประมวลผลในภาพรวมของ 50 สำนักงานเขตที่ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

 “หลังจากปิดหีบเลือกตั้งแล้ว คาดว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งน่าจะใช้เวลาในการนับคะแนนประมาณ 1-2 ชั่วโมง และจะทยอยส่งคะแนนเข้ามาได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป” ปลัด กทม.ระบุ

ปลัด กทม.กล่าวด้วยว่า กทม.ได้จัดเตรียมระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้งจอรายงานผลคะแนนให้ประชาชนและสื่อมวลชนได้ติดตามจำนวนทั้งหมด 6 จอ จะมีการแถลงข่าวรายงานผลคะแนนเป็นระยะจนกระทั่งรวบรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกหน่วยเลือกตั้ง จากนั้นจะสรุปผลคะแนนเสนอ กกต.พิจารณาประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป

นายสมชัย สุรกาญน์กุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและผู้สูงอายุ ตามกฎหมายให้สามารถแสดงตนที่หน่วยเลือกตั้งได้ โดยจะให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพาลงคะแนน

รายงานข่าวจาก กกต.แจ้งว่า สำหรับการเลือกตั้ง ส.ก.และผู้ว่าฯ กทม. มี 50 เขต 6,817 หน่วย มีประชากร 5,527,994 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 4,402,941 คน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 4,357,097 คน ขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา มี 4 เขต 146 หน่วย มีประชากร 116,451 คน เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 78,415 คน สมาชิกเมืองพัทยา 78,174 คน

เมื่อวันพฤหัสบดี การหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก. ในช่วงโค้งสุดท้ายเป็นไปอย่างเข้มข้น โดยนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 4 จากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เชื่อมั่นในประชาชน เพราะตนและผู้สมัครส.ก. 50 คน 50 เขต มีความชัดเจนตั้งแต่วันแรกในการประกาศวิสัยทัศน์ร่วมกันทำงานเพื่อเปลี่ยน กทม. 

 น.ต.ศิธา ทิวารี สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคไทยสร้างไทย กล่าวในรายการผู้ว่า HardTalk จอมขวัญถามเจาะผู้ว่าฯ กทม.65 ในช่วงสุดท้าย ถึงการทำหน้าที่ผู้ว่าฯ กทม. และการทำงานการเมืองในอนาคตว่า ไม่เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์ ที่ต้องการให้พรรคอื่นๆ โดยเฉพาะในฝ่ายประชาธิปไตย เปิดทางให้ชนะเด็ดขาดเพียงพรรคเดียว ตนและคณะพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากวิธีการดังกล่าว และไม่จริงใจตรงไปตรงมากับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และพร้อมทำงานกับทุกพรรค รวมถึง ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ หากนำเสนอบุคคลอื่นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ที่ไม่ใช่ 3 ป.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า รวมคำตอบสำคัญของ ชัชชาติ ในเวที ผู้ว่า HardTalk จอมขวัญถามเจาะผู้ว่าฯ กทม.65 ว่า ถ้าได้รับเลือกจะชนกับระบบข้าราชการแน่นอนที่เขามีเครือข่าย มีผู้รับเหมารายใหญ่ที่จองพื้นที่อยู่ใน กทม. เราต้องไปด้วยความโปร่งใสว่า หลักการมันคืออะไร อะไรคือประโยชน์ของประชาชน

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า อยากจะเชิญชวนประชาชน  พร้อมใจกันไปเลือกตั้ง และช่วยกันลงคะแนนเสียงให้นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 เพราะมีคุณสมบัติที่เพียบพร้อม เป็นผู้สมัครอิสระจริงๆ ไม่มีพรรคการเมืองหนุนหลัง ไม่ว่าหนุนโดยเปิดเผย หรือแอบหนุน แถมยังเป็นคนที่เคยร่วมการต่อสู้ ต่อต้านระบอบทักษิณ เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางมาด้วยกัน เพราะฉะนั้นถือว่าคุณสกลธีเป็นพวกเรา

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. กล่าวว่า แม้ครั้งนี้นายชัชชาติคะแนนโพลจะนำ ซึ่งคนนำต้องเอาบทเรียนว่าจะต้องทำอย่างไรไม่ให้แพ้ ที่ผ่านมาคนคะแนนนำมักจะไม่ค่อยชนะ แต่ละคนอย่าประมาทกับชีวิต อะไรที่ต้องแก้แล้วไม่แก้นั่นคือ จุดแพ้ และอย่าไปหลงตัวเองว่านำ หลงตัวเองก็แพ้ทั้งนั้น มีปัญหาอะไรต้องรีบแก้ การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่ได้อธิบายผลเลือกตั้งทั้งประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่ากลัว ต้องการให้ใครเป็นตัวแทนของท่านก็ไปเลือกคนนั้น.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง