ขวางฟื้นบัตรใบเดียว พรรคร่วมรัฐบาลเสียงแตก กม.ลูกส.ส.ปรับใหม่ถึง‘ชวน’

"กมธ.กม.ลูก" โหวตแก้ไข 2 มาตราในร่าง กม.ลูกเลือกตั้ง ส.ส. ให้สอดคล้องสูตรคำนวณ ส.ส. "นิกร" เผย "สาธิต" เซ็นหนังสือส่งถึงมือ "ชวน" แล้ว ลบครหาจงใจยื้อถึง 15 ส.ค. "พปชร." ส่อวุ่น! ส.ส.เขต "เหนือ-อีสาน" ผวาคืนชีพบัตรใบเดียว เหตุกระแสสู้ "พท." ไม่ไหว แฉ "บิ๊กป้อม" ส่งสัญญาณตั้งแต่สัปดาห์ก่อน จ่อยื่นแก้ รธน.แล้ว แต่ยั้งไว้ก่อน "สุทิน" โวยเอาเปรียบ เชื่อทำจริงนำไปสู่ความแตกแยก "จุรินทร์" กินข้าวแกนนำ ปชป. ถกรับเลือกตั้ง "พช." แถลงชำแหละ "ศรัณย์วุฒิ" หัวหน้าพรรค ก่อน กก.บริหารไขก๊อก เปิดช่องเลือกชุดใหม่แทน

ที่รัฐสภา วันที่ 27 ก.ค. คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ..... รัฐสภา ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ในฐานะประธาน (กมธ.) มีการประชุม กมธ. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมมาตราในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ​ให้สอดคล้องกับสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ หาร 500

โดยก่อนการประชุม นายสาธิตกล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อหาทางออก รวมถึงการแก้ประเด็นที่สอดคล้องกับมติของรัฐสภาจากสูตรหาร 100 เป็นหาร 500 โดยจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอว่า การแก้ตามจะต้องสอดคล้องกับที่ถูกเปลี่ยนมติจากหาร 100 เป็น 500 เพราะมีความยากพอสมควร จากเดิมที่มีการคิดคำนวณตรงไปตรงมา แต่การหาร 500 จะมีการผสมทั้งบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต ซึ่งเป็นความยากที่จะต้องแก้ไขตาม นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกลับมติเสียงข้างมากในรัฐสภา

"ผมเห็นด้วยกับสูตรหาร 100 ตามความเห็นกรรมาธิการเสียงทางเดิม เพราะถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขมาแล้ว ใครจะอยากได้อะไรผมไม่รู้ แต่หน้าที่ของกรรมาธิการควรทำให้เป็นหาร 100 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ" นายสาธิตกล่าว

ถามว่า เป็นไปได้หรือไม่ที่จะถึงขั้นแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียว นายสาธิตกล่าวว่า หากเป็นเช่นนั้น ตนรับไม่ได้ จะคัดค้านคนแรก เพราะแก้รัฐธรรมนูญมาใช้บัตรสองใบแล้ว วันนี้ควรจะตัดสินว่าจะใช้สูตรหาร 500 หรือ 100 แต่หากแก้แล้วกลับไปที่เดิม เสียเวลาประเทศ เอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า

ต่อมานายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ฐานะเลขานุการ กมธ. ให้สัมภาษณ์ถึงผลการประชุม กมธ.ว่า ที่ประชุมได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติม 2 มาตรา จากนี้ฝ่ายเลขานุการฯ จะดำเนินการจัดทำรายงานเพื่อส่งให้นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เบื้องต้นคาดว่าจะส่งได้ในวันที่ 1 ส.ค. ซึ่งจะทันต่อการบรรจุวาระพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภา วันที่ 2 ส.ค.นี้

สำหรับมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น แบ่งเป็นการเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ 1 มาตรา คือ มาตรา 24/1 ว่าด้วยรายละเอียดการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งที่ประชุมลงมติชี้ขาด โดยองค์ประชุม 25 คน ลงมติเห็นด้วย 15 คน ไม่เห็นด้วย 4 คน งดออกเสียง 5 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 คน ทั้งนี้ มี กมธ.เสียงข้างน้อย ประกอบด้วย ตน, นายชูศักดิ์ ศิรินิล กมธ.จากพรรคเพื่อไทย, นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ, นายประยุทธ์ ศิริพานิช และนายกฤช แก้วอยู่ ส.ส.เพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ อย่างไรก็ตาม กมธ.ในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทย ได้สงวนความเห็น

นอกจากนี้ แก้ไขมาตรา 26 ซึ่งตามร่างของ กมธ.ให้ยกเลิกมาตรา 131 เกี่ยวกับการคำนวณ ส.ส. กรณีที่มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ผลการพิจารณา วันนี้ กมธ.ได้แก้ไข โดยคงเนื้อหาให้ 1 ปีนับจากวันเลือกตั้งทั่วไป หากพบว่าเขตใดต้องเลือกตั้งใหม่ด้วยเหตุการทุจริต เมื่อประกาศผลเลือกตั้งแล้ว ให้นำไปคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับใหม่ โดยให้จำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ได้รับไปแล้วมารวมคำนวณด้วย และได้ยกเว้นการไม่นำคะแนนมาคำนวณใหม่ในกรณีอื่นที่ไม่ใช่การเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรม และกำหนดไม่ให้มีผลกระทบต่อการคำนวณ ส.ส.ที่พรรคพึงมี

"ในมาตราดังกล่าวมี กมธ.ลงมติชี้ขาด โดยมีผู้เห็นด้วย 17 เสียง ไม่เห็นด้วย 6 คน งดออกเสียง 5 เสียง ทั้งนี้ มี กมธ.สงวนความเห็น ได้แก่ ตน, นายวันมูหะมัดนอร์, นายชูศักดิ์, นายประยุทธ์, นายกฤช และนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำพรรคเพื่อไทยและ กมธ. ในสัดส่วนพรรคเพื่อไทย สงวนความเห็น" นายนิกรระบุ

อย่างไรก็ตาม นายนิกรให้สัมภาษณ์อีกครั้งระบุว่า นายสาธิตได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่องร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่) พ.ศ..... (ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม) ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาแล้ว ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้เซ็นรับหนังสือลงเวลา 15.53 น. ของวันที่ 27 ก.ค.65 

"กมธ.ได้ส่งหนังสือถึงนายชวนเรียบร้อยแล้ว เพื่อลบเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำครหาที่ว่ามีความพยายามจะดึงเวลาให้เลยวันที่ 15 ส.ค.65 เพื่อให้ตกไปแล้วกลับไปใช้หาร 100 เหมือนเดิม ยืนยันเราเร่งสุดความสามารถ ซึ่งได้ยื่นหนังสือถึงประธานชวนแล้วในวันเดียวกันนี้ ทั้งที่เดิมตั้งใจจะยื่นในวันจันทร์ที่ 1 ส.ค. เพื่อให้เปิดประชุมในวันที่ 2 ส.ค.ได้" นายนิกรกล่าว

ด้าน นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงข่าวการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวและการหารด้วย 100 ว่า ต้องแยกเป็น 2 ประเด็น ซึ่งการกลับไปใช้หาร 100 คนที่ออกมาพูดก็เพิ่งอาจจะทราบข้อมูล แต่ถามว่าหาร 100 มีโอกาสกลับมาได้หรือไม่ ก็ต้องยอมรับว่ามีโอกาส เพราะตนเคยบอกแล้วว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับทหาร เพราะถ้าร่างกฎหมายผ่านการพิจารณาวาระที่ 2 ก็น่าจะเป็นกรอบหาร 500 ที่ผ่านสภาไป โดยสภาจะต้องยื่นให้ กกต.และหรือศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ โดยทุกอย่างอยู่ที่นายชวนว่าจะยื่น กกต.หรือหน่วยงานอื่นด้วย ก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการตีกลับให้มาใช้หาร 100 ซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า กกต.จะมีความเห็นอย่างไร

ส.ส.เขต'พปชร.'ผวาใบเดียว

"ถ้าผ่านวาระ 3 แล้วนายชวนส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญด้วย ซึ่งผลการวินิจฉัยเราก็คาดไว้หลายรูปแบบ หากการวินิจฉัยว่าหาร 500 ขัดรัฐธรรมนูญ ใช้ได้แต่หาร 100 ก็ต้องถูกตีกลับมาที่สภา เพื่อคิดในกรอบหาร 100 แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีกลับมาว่าหาร 100 ก็ผิด สภาก็ต้องกลับมาแก้ไข แต่จะแก้อย่างไร ก็ถือเป็นโอกาสที่หาร 100 จะกลับมา แต่เชื่อมีเพียง 1-2 เปอร์เซ็นต์ ที่จะกลับมาหาร 100" นพ.ระวีกล่าว

ถามว่า มีโอกาสที่ฝ่ายสนับสนุนหาร 100 จะยื้อให้เกิน 180 วันหรือไม่ นพ.ระวี กล่าวว่า มีโอกาส เพราะอีกไม่กี่วันก็จะครบ 180 วัน แต่ถือเป็นเรื่องยาก เพราะเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ในที่ประชุมก็ได้เสนอในประเด็นนี้ ซึ่งนายสาธิตและนายนิกรยืนยันว่าวันนี้น่าจะพิจารณาจบ และยื่นเข้าที่ประชุมทันในวันที่ 2 ส.ค. ซึ่งทันกรอบเวลาแน่นอน

"ผมวิเคราะห์ส่วนตัวว่าเป้าหมายที่กลุ่มพรรคเล็กสนับสนุนให้หาร 500 เพื่อสกัดเผด็จการรัฐสภา แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าพรรคเล็กได้ผลพลอยได้ คือไม่สูญพันธุ์ แต่การที่จะไปสกัดเผด็จการรัฐสภามันจะสกัดได้อย่างไร ถ้าบัตรเลือกตั้ง 2 ใบหาร 500 จะสกัด ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยได้ประมาณ 25-30 คน แต่ถ้ากลายเป็นใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว นอกจากจะสกัด ส.ส.บัญชีรายชื่อได้เพิ่มขึ้น ก็จะสกัด ส.ส.เขตของพรรคเพื่อไทย ได้อีกประมาณ 15 คน เท่ากับรัฐธรรมนูญบัตรเลือกตั้งใบเดียว พรรคเพื่อไทยจะถูกสกัด 40-50 ส.ส. ส่วนตัวยังยืนยันสนับสนุนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และหาร 500" นพ.ระวีกล่าว

ที่พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) มีรายงานว่า หลังมีกระแสข่าวแกนนำรัฐบาลส่งสัญญาณต้องการกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวนั้น ปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวของ ส.ส.พปชร.บางส่วนทันที โดยเฉพาะในพื้นที่สีแดงภาคเหนือ ภาคอีสาน ที่ไม่เห็นด้วยกับการกลับไปใช้บัตรใบเดียว เพราะไม่ได้ทำให้ได้เปรียบแต่อย่างใด โดย ส.ส.บางคนได้แสดงความเห็นในไลน์กลุ่มพรรคแล้วว่าไม่เห็นด้วย เพราะกระแสในพื้นที่สู้กับพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลไม่ได้ เสี่ยงจะสอบตก เพราะประชาชนจะมีแค่ตัวเลือกเดียว

ขณะที่การใช้บัตรสองใบอย่างน้อยจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชน สามารถเลือกตัวผู้สมัคร ส.ส.แม้ไม่ชอบพรรคที่สังกัดก็ตาม บางพื้นที่ผู้สมัคร ส.ส.ที่มีฐานเสียงแข็งแรงพอจะขอร้องกับประชาชนได้ เพราะประชาชนยังสามารถไปกาพรรคที่ชื่นชอบได้อีกใบหนึ่ง ซึ่งการใช้บัตรใบเดียว เอื้อแค่เพียงพื้นที่ภาคใต้ที่ พปชร. และตัว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ยังมีกระแสอยู่ 

 ทั้งนี้ ส.ส.ภาคเหนือบางส่วนถึงกับระบุว่า หากที่สุดผู้ใหญ่ตัดสินใจใช้บัตรใบเดียว อาจจะต้องโยกย้ายพรรคเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะ เนื่องจากกระแสของพรรคเพื่อไทยค่อนข้างแรง นอกจากนี้ มีรายงานว่านอกจาก ส.ส.ของ พปชร. ยังมี ส.ส.ภาคอีสานบางส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่เห็นด้วยกับบัตรใบเดียวด้วยเหตุผลเดียวกัน และพยายามจะแจ้งกับผู้ใหญ่ของพรรคเพื่อไม่ให้สนับสนุนแนวทางนี้ 

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเรื่องบัตรใบเดียวนั้น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค พปชร. ได้แจ้ง ส.ส.ของพรรคเรื่องบัตรใบเดียวตั้งแต่การประชุม ส.ส.เมื่อช่วงเช้าวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมาแล้ว โดยการประชุมครั้งนั้นนอกจากกำชับให้ ส.ส.ลงมติรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งหมด 11 คนไปในทิศทางเดียวกัน พล.อ.ประวิตรยังได้แจ้งกับ ส.ส.ว่าจะมีการยื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้ แต่สุดท้ายชะลอออกไปก่อน

"สาเหตุที่ต้องการกลับไปใช้บัตรใบเดียว เนื่องจากแกนนำพรรคได้มีการคำนวณสูตรต่างๆ หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบทั้งสูตรหาร 500 หรือหาร 100 และการกลับไปใช้บัตรใบเดียว ซึ่งประเมินกันแล้วว่าบัตรใบเดียวเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สุด และยังยืนยันด้วยว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปใช้บัตรใบเดียวสามารถทำทันก่อนครบอายุรัฐบาล" แหล่งข่าวระบุ  

เพื่อชาติแถลงไล่ 'ศรัณย์วุฒิ'

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงข่าวจะกลับไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใช้บัตรใบเดียวว่า ครั้งแรกตนก็ได้ยินทำนองนี้ แต่เท่าที่ฟังล่าสุดคงจะไม่สามารถกลับไปใช้บัตรใบเดียวได้ เพราะทราบว่า ส.ส.ของหลายพรรคการเมืองไม่ต้องการที่จะกลับไปใช้บัตรใบเดียว ส่วนจะเป็นด้วยเหตุผลใดนั้นตนไม่มั่นใจ

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน และ ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. กล่าวถึงข่าวรัฐบาลพยายามจะกลับไปใช้สูตรคำนวณส.ส.หาร 100 รวมถึงกลับไปใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวว่า ได้ยินเรื่องนี้มาหนาหู เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา การคิดเช่นนี้เป็นเรื่องที่เขาคิดการเมืองเพื่อผลประโยชน์เฉพาะหน้า คิดเพื่อเอาเปรียบคู่ต่อสู้ คิดเพื่อเอาชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น ไม่ได้คิดที่จะทำระบบที่ดีไว้ให้กับประเทศ ไม่ได้คิดการเมืองเพื่ออนาคตของลูกหลานและประเทศชาติ วิธีคิดและพฤติกรรมแบบนี้อันตรายและน่าประณามอย่างยิ่ง

ประธานวิปฝ่ายค้านยังกล่าวถึงการฟ้องร้องรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อองค์กรอิสระว่า ฝ่ายกฎหมายยกร่างวางประเด็นหาข้อมูลประกอบเพื่อยื่นฟ้องต่อองค์กรที่เกี่ยวข้อง คาดว่าคงใช้เวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์จะยื่นได้ ส่วนจะยื่นกี่คน ยังไม่สรุป น่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5 คน

ด้านพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีรายงานว่า เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา หลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ปชป. พร้อมด้วยแกนนำพรรค อาทิ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรค, นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย ในฐานะรองหัวหน้าพรรค, นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง, นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์, นายไชยยศ จิรเมธากร รองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน และนายอัศวิน วิภูศิริ รองหัวหน้าพรรคภารกิจ เป็นต้น ได้นัดรับประทานอาหารเพื่อพูดคุยหารือกัน

นายนิพนธ์กล่าวว่า เป็นการพูดคุยเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งครั้งหน้า โดยนายจุรินทร์ได้มอบการบ้านให้รองหัวหน้าพรรคแต่ละภาค ใครดูแลภาคไหนให้วางแผนวางตัวผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละพื้นที่ โดยอีก 2 สัปดาห์ ให้หัวหน้าภาคแต่ละภาคมารายงานให้หัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรครับทราบ

ส่วนนายจุติกล่าวว่า เป็นการพูดคุยหารือเพื่อเตรียมความพร้อมปรับเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง เพื่อให้รองหัวหน้าภาคแต่ละภาคได้เตรียมความพร้อม โดยนายจุรินทร์กล่าวว่า ให้ช่วยกันดูแล ในแต่ละพื้นที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นพื้นที่ของใคร หรือภาคไหน ทุกคนสามารถช่วยกันดูได้ ย้ำว่าพรรคส่งผู้สมัคร ส.ส.ส่งครบทุกเขต ขอให้ไปคัดผู้สมัคร ส.ส.ในแต่ละพื้นที่มา              ที่โรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ (พช.) จัดการประชุมวาระพิเศษเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินกิจการทางการเมือง โดย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ตัวแทนพรรค พช. ได้อ่านแถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุว่า ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งเป็นหัวหน้าพรรค พช. นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำ กล่าวหามีผู้ครอบงำพรรค หรือการกล่าวหาว่าพรรค พช.เป็นวัดร้าง ที่เต็มไปด้วยสัมภเวสี คณะกรรมการบริหารพรรคบางส่วนจึงได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหาร

นายเทวกฤต พรหมมา รักษาการรองหัวหน้าพรรค พช. กล่าวว่า ตามข้อบังคับพรรค เมื่อกรรมการบริหารพรรคลาออกเกินกึ่งหนึ่ง ทำให้คณะกรรมการทั้งคณะต้องพ้นจากตำแหน่ง คณะกรรมการที่ไม่ได้ลาออกจะทำหน้าที่รักษาการเพื่อจัดประชุมวิสามัญเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยจะดำเนินการในช่วงต้นเดือน ก.ย.

ที่พรรคภูมิใจไทย (ภท.) มีรายงานว่า ในวันที่ 30 ก.ค.65 เวลา 10.00-12.00 น. ที่สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรค ภท. พร้อมแกนนำจะร่วมเปิดตัว 3 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร ประกอบด้วย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์  ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร  เขต 1, นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 2  และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ผู้สมัคร ส.ส.พิจิตร เขต 3    
มีรายงานว่า ในวันดังกล่าวช่วงปราศรัยและพบปะประชาชน จะมีบุคคลสำคัญทางการเมือง 2 คนคือ นายเนวิน ชิดชอบ แกนนำคนสำคัญของพรรคภูมิใจไทย ที่จะปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในมิติทางการเมืองนอกจากเรื่องกีฬา และนายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ อดีต รมช.คลัง และอดีต ส.ส.พิจิตร 4 สมัย.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประตูคุกรอ‘แม้ว’ ฉุดแลนด์สไลด์!เพื่อไทยรีบชิ่งผวาข้อหา‘ครอบงำ ’

วิจารณ์ลั่น! "ทักษิณ" กลับ ไม่มีใครห้าม ประตูคุกเปิดรอรับ รวมไทยสร้างชาติตอกย้ำคดีโกงติดคุกแทนนายไปแล้วหลายคน แต่นายใหญ่หนีคดีไปใช้ชีวิตสุขสบายในต่างแดนกลับบอกว่าตนเองทรมานมามากแล้ว เพื่อไทยรีบเขี่ยพ้นตัว "แม้ว" ไม่เกี่ยวกับพรรค แค่คนอยากกลับบ้าน "เศรษฐา" ในฐานะพ่อลูก 3 ยันไม่กระทบแลนด์สไลด์

ถล่มรัฐขึ้นค่าไฟ อ้างเอื้อนายทุน ต้มคนครั้งใหญ่!

สหภาพการไฟฟ้าฯ ยำรัฐบาล บริหารการผลิตไฟฟ้าเอื้อเอกชน ทำให้ค่าไฟแพงขึ้น เผยการผลิตไฟฟ้าอยู่ในมือเอกชนถึง 70% แนะหยุดเปิดโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพราะผลิตเกินจนประชาชนต้องแบกต้นทุนแทน "กรณ์" ซัดถือเป็นการต้มประชาชนครั้งใหญ่