‘ศักดิ์สยาม’ขยี้ นกแอร์ลื่นไถล รันเวย์ปิด3วัน

“ศักดิ์สยาม” สั่ง กพท.-ทอท.เร่งตรวจสอบ "อุบัติการณ์รุนแรง" นกแอร์ลื่นไถลออกนอกรันเวย์สนามบินแม่ฟ้าหลวง พร้อมดำเนินการตามกฎหมาย  ทุกสายการบินยกเลิกไฟลต์ทั้งหมด  กระทบผู้โดยสาร 2 พันคน แจ้งมาตรการเยียวยา ท่าอากาศยานปิดทางวิ่งถึง 3 ส.ค.

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้รายงานความคืบหน้ากรณีเที่ยวบินที่ DD108 เส้นทางดอนเมือง-เชียงราย บรรทุกผู้โดยสาร 164 คน พร้อมลูกเรือ 6 คน ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 20.03 น. วันที่ 30 ก.ค.65 และถึงท่าอากาศแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เวลา 21.06 น. ขณะที่นักบินกำลังนำเครื่องบินลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีฝนตกหนัก ทำให้เครื่องบินลื่นไถลออกนอกรันเวย์โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ จึงได้สั่งการมอบหมายให้บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. และ กพท.ตรวจสอบ และดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย 

สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นจัดเป็นอุบัติการณ์รุนแรง (Serious Incident) โดยสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สกอ.) เป็นผู้รับผิดชอบการรับแจ้งเหตุและการสอบสวน ซึ่งสายการบิน สนามบิน ทอท. และหน่วยงานควบคุมจราจรทางอากาศ จะต้องแจ้งเหตุให้ กพท. ทราบโดยไม่ล่าช้า โดยจากการตรวจสอบยังไม่มีการรายงานการดำเนินการ ทาง กพท.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ส่วนการจัดการของผู้เกี่ยวข้องเมื่อประสบเหตุนั้น กพท.อยู่ระหว่างการเรียกผู้เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติต่อไป อีกทั้ง ดำเนินการจัดการปัญหาเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร และการบริหารจัดการในกรณีที่สนามบินยังคงปิดไม่สามารถใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม สายการบินไทยเวียตเจ็ทได้แก้ไขปัญหาโดยการนำรถบัสมารับผู้โดยสารจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  เชียงราย ไปขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในระหว่างที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายปิดอยู่ โดยผู้โดยสารสามารถขอคืนเงิน เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือเก็บเป็นเครดิตสำหรับการเดินทางในครั้งต่อไปได้ สำหรับผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทาง นอกจากจะเปลี่ยนไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่แทนได้แล้ว สายการบินต้องรับผิดชอบการเดินทางไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงรายด้วย ซึ่งบางสายการบินอาจจัดรถรับ-ส่งให้ หรือบางสายการบินอาจจ่ายเป็นเงิน

นอกจากนี้ได้รับทราบจากผู้ปฏิบัติที่หน้างานแจ้งว่า ล้ออากาศยานติดอยู่ในพื้นอ่อนข้างทางวิ่งอาจทำให้เสียเวลาในการดำเนินการมากกว่าที่คาดไว้ ซึ่งท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จะแจ้งให้สายการบินทราบ เพื่อประสานงานกับผู้โดยสารต่อไป อีกทั้งสายการบินทั้งหมดได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ และมีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยการให้เปลี่ยนเส้นทางบินไปท่าอากาศยานเชียงใหม่ และจัดหาการเดินทางต่อให้ หรือคืนค่าโดยสาร หรือให้เก็บเครดิตไว้ตามมาตรการ

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า หลังจากเกิดอุบัติเหตุอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้รายงานความคืบหน้าว่า ดับเพลิงและกู้ภัยของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ได้เข้าช่วยเหลือภายใน 1 นาที ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของท่าอากาศยานฯ  ส่วนการกู้เครื่องบินนั้น ผู้รับผิดชอบหลัก คือสายการบิน ภายใต้การกำกับของ License Engineer เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่การเคลื่อนย้ายเครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (กสอ.) ก่อนถึงจะดำเนินการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทขร.) แจ้งออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) ต่ออายุการปิดทางวิ่งออกไปอีก 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 เวลา 06.00 น. จนถึงวันพุธที่ 3 ส.ค.65 ถึง 22.00 น. เพื่อดำเนินการเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากพื้นที่ด้านข้างทางวิ่ง สำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอากาศยานลื่นไถลออกนอกทางวิ่งนั้น ผู้โดยสารสามารถติดต่อรับสัมภาระได้บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามการรับสัมภาระกับสายการบินนกแอร์โดยตรง

สำหรับสายการบินที่ทำการยกเลิกเที่ยวบินในวันที่ 31 ก.ค.นี้  ประกอบด้วย  5 สายการบิน จำนวน 15 เที่ยวบิน สายการบินนกแอร์ จำนวน 4 เที่ยวบิน, สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ จำนวน 2 เที่ยวบิน และอยู่ระหว่างขออนุญาต 1 เที่ยวบิน, สายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ จำนวน 6 เที่ยวบิน และสายการบินไทยสมายล์ แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 2 เที่ยวบิน โดยจะให้เปลี่ยนเส้นทางบินไปที่สนามบินในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จ.เชียงใหม่ จ.น่าน เป็นต้น โดยไทยสมายล์, ไทยเวียตเจ็ท และไทยแอร์เอเชีย ได้แจ้งว่าจะนำผู้โดยสารขึ้นรถบัสไปยังสนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางสู่ท่าอากาศยานปลายทางต่อไป ทั้งนี้ การปิดสนามบินดังกล่าวทำให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบประมาณ 2,000 คน

ทางด้านสายการบินนกแอร์ แจ้งมาตรการเยียวยาผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 5 มาตรการ ดังนี้ 1.ผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ 100% ตลอด 1 ปี ยังไม่จำเป็นต้องเดินทาง 2.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้ทุกเส้นทางบิน ไม่จำกัดวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3.ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปเดินทางในวันอื่นแทนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4.ผู้โดยสารสามารถขอคืนค่าบัตรโดยสารได้ 100% และ 5.ผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ DD108 เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-เชียงราย ที่ได้เกิดเหตุลื่นไถลเมื่อคืนวันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมานั้น จะได้รับบัตรโดยสารไป-กลับฟรี จากสายการบินนกแอร์ 1 ที่นั่ง โดยไม่ระบุชื่อผู้โดยสาร.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง