‘นายกฯไทย-กัมพูชา’ชื่นมื่น ร่วมมือทุกมิติเพื่อ2ประเทศ

นายกฯ ไทย-กัมพูชาพบปะครั้งแรกหลังรับตำแหน่งใหม่ ย้ำเป้าหมายขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทิศทางเดียวกัน หารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือ ศก.-ท่องเที่ยว-มั่นคง กระชับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา พร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือทุกมิติเพื่อผลประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศ "เศรษฐา" เผยประทับใจรัฐบาลกัมพูชา แต่งเพลงต้อนรับคณะไทยเพราะมาก เนื้อหาสะท้อนความสัมพันธ์ 2  ประเทศอย่างยิ่ง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 กันยายน   นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง พร้อมคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ก่อนในเวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรีหารือทวิภาคีกับสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา ณ ชั้น 2 ห้องรุมเจก (Rumchek Room)

โดยก่อนการหารือนายกรัฐมนตรีทั้งสองต่างแสดงความยินดีต่อกันในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกฯ ในช่วงเดียวกัน และมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทิศทางเดียวกัน โดยต่างย้ำมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศ และเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ ซึ่งนายกฯ  ทั้งสองประกาศยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์และนายกฯ ไทยขอเชิญนายกฯ กัมพูชาเยือนไทยด้วย

ผู้นำทั้งสองได้หารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ร่วมกัน คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ นายกฯ ไทยและกัมพูชาเห็นพ้องตรงกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือมากยิ่งขึ้น ทั้งการค้า การท่องเที่ยว การลงทุน การพัฒนาพื้นที่ชายแดน และภาคเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันอำนวยความสะดวกและเพิ่มปริมาณการค้า ให้บรรลุเป้าหมาย 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 รวมถึงผลักดันการขนส่งข้ามแดนโดยเร่งรัดเปิดใช้สะพานมิตรภาพที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การยกระดับจุดผ่านแดน และร่วมกันในเศรษฐกิจดิจิทัลและสีเขียว

ในด้านการท่องเที่ยว นายเศรษฐาได้เสนอให้ไทยและกัมพูชาส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ พร้อมทั้งขอให้กัมพูชาอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดน ส่วนการลงทุน ผู้นำทั้งสองเห็นพ้องที่จะสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น

ด้านความมั่นคง นายเศรษฐาได้เสนอให้กัมพูชาจัดการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Committee: JBC) ครั้งต่อไป เพื่อเดินหน้ายกระดับจุดผ่านแดน เพิ่มปริมาณการค้าชายแดน และยังได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเร่งเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามพื้นที่ชายแดน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ นายเศรษฐาสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณชายแดน พร้อมย้ำถึงการทำงานและความร่วมมือที่ใกล้ชิดเพื่อร่วมกันปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์

จากนั้นนายกฯ ไทยและนายกฯ ราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมทำพิธีส่งมอบเชิงสัญลักษณ์ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ณ บริเวณห้องมะลิ ชั้น 2 ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวัน ที่นายกฯ ราชอาณาจักรกัมพูชาจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี ณ ห้องลำดวล (Romdoul Hall) สำนักนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา

เวลา 15.30 น. ที่สภาแห่งชาติ กรุงพนมเปญ นายเศรษฐาได้พบหารือกับ สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ควน โซะดารี ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยนายกฯ และประธานรัฐสภาฯ  หารือถึงแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในมิติของรัฐสภา รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของไทยและกัมพูชามากขึ้น

ด้านประธานรัฐสภาฯ ยินดีกับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาที่มีมายาวนาน ไม่มีช่วงที่ห่างเหิน โดยหวังว่าทั้งสองประเทศจะเร่งทำงานสอดคล้องกัน พร้อมขอให้ไทยช่วยดูแลแรงงานกัมพูชาในไทย ซึ่งมีส่วนช่วยทำให้เศรษฐกิจในประเทศไทยพัฒนายิ่งขึ้น พร้อมเสนอให้รัฐสภาทั้งสองร่วมมือกัน โดยรัฐสภากัมพูชาต้องการเป็น e-parliament และ e-government เหมือนเช่นไทย และขอให้ไทยช่วยสนับสนุนการฝึกอบรม

หลังจากนั้น 16.20 น. นายกฯ เดินทางไปยังพฤฒสภา กรุงพนมเปญ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จวิบุลเสนาภักดี ซาย ชุม ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชา โดยทั้งสองฝ่ายต่างชื่นชมความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ทั้งในระดับพระราชวงศ์และระดับประชาชน

ไทยยินดีส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับกัมพูชาในทุกสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเต็มที่ต่อไป เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ และความเข้าใจอันดีในทุกมิติและทุกระดับ

ขณะเดียวกัน นายเศรษฐาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว โดยมีใจความระบุว่า มาเยือนกัมพูชาวันนี้ประทับใจมากครับ และได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นผู้นำท่านแรกที่โทรมาแสดงความยินดีกับผมที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกฯ ที่สำคัญไปกว่านั้น ผมรู้สึกยินดีที่สุดที่ กัมพูชา-ไทย มีเป้าหมายเดียวกัน คือต้องการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในทุกมิติ

ขอบคุณเพลงเพราะๆ ที่ทางรัฐบาลกัมพูชาตั้งใจแต่งให้ผม และคณะจากประเทศไทยในโอกาสเยือนกัมพูชาครั้งนี้ด้วยนะครับ เพลงเพราะมาก และเนื้อหาเพลงสะท้อนความสัมพันธ์ของเราทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างยิ่ง.

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง