เอาให้ชัด! หมอระวี ยื่นผู้ตรวจฯ ชงศาลรธน. วินิจฉัยปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ขัด รธน.60 หรือไม่

หมอระวี ร้องผู้ตรวจ ชงยื่นศาลรธน.ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ​60 ละเมิดสิทธิพรรคเล็ก ทำคะแนนเสียงตกน้ำ ผู้ชนะกินรวบ

14 ก.พ.2565-นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ผ่านนายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย หลังได้รับผลกระทบจากากรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ… (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ 9) ที่กำหนดให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

ยนพ.ระวี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นส.ส. และพรรคการเมืองที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ซึ่งระบุว่าบุคคลย่อมเสมอกันในทางกฎหมายจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2564 หรือฉบับร่าง 2 ใบ ได้ละเมิดสิทธิเสรีภาพของตน และพรรคการเมืองขนาดเล็กอยู่ 3 ประการ 1.จากรัฐธรรมนูญปี 2560 มีเจตนารมณ์ให้จัดสรรปันส่วนทุกคะแนนเสียงมีความหมาย แต่รัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบนี้ ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของตน และสมาชิกพรรคพลังธรรมใหม่ เพราะเป็นระบบที่ผู้ชนะกินรวบ คะแนนผู้แพ้ตกน้ำ 2.ในระบบส.ส.พึงมีในรัฐธรรมนูญปี 2560 เป็นระบบที่ยุติธรรมที่สุด เพราะว่าพรรคใดได้คะนนรวมเท่าไหร่ ก็มานำรวมกับจำนวนส.ส.พึงมีของพรรคนั้น แต่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2564 นี้ ได้ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของตนด้วย เกิดความไม่เท่าเทียมในการกำหนดส.ส.พึงมี แต่มีแต่การการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อ ดังนั้นระบบบัตรเลือกตั้ง 2 ใบนี้ ทำให้พรรคใหญ่ที่ใช้ทุนมหาศาลในการเลือกตั้ง  จะได้ส.ส.เกินจำนวนส.ส.พึงมี

3. ระบบจัดสรรปันส่วนผสมเดิม ทำให้ประชาชนกลุ่มต่างๆในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาวนา กลุ่ม NGO สามารถตั้งพรรคการเมือง ละมีโอกาสส่งตัวแทนเข้ามาสะท้อนปัญหาในสภาได้ ถ้าได้คะนนเพียง 7 หมื่นคะแนน แต่ระบบบัตรสองใบจะต้องใช้คะแนนประมาณ 3.7 แสนคะแนน ดังนั้นตนและพรรคธรรมใหม่ และพรรคเล็กต่างๆ จึงถูกละเมิดสิทธิ และไม่ได้รับความเท่าเทียม ทางกฎหมาย

“รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม 2564 ที่เป็นบัตรสองใบ มีความขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 อยู่หลายมาตรา โดยมาตราแรกขัดกับมาตรา 85 ที่บัญญัติว่าผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตมีสิทธิที่จะลงคะแนนเลือกตั้งได้คนละ 1 คะแนน แต่ระบบบัตรสอบใบจะเลือกตั้งได้สองใบ ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายอีกทั้งยังขัดและแย้งกับมาตรา 3 รัฐสภามีหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมาย และหลักนิติธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แต่ระบบบัตรสองใบขัดต่อหลักนิติธรรม และไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม แต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพรรคใหญ่ อีกทั้งขัดต่อมาตรา 5 วรรคหนึ่งที่บัญญัติว่ากฎหมายใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัตินั้นจะบังคับมิได้ ดังนั้นในระบบบัตรสองใบจึงขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ทั้งนี้เรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นช่องทางที่ผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือการยื่นโดยตรง”

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หวั่นเขื่อนสานะคามกระทบร่องน้ำโขงเขตแดนไทย-ลาว ชาวบ้านให้ข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดิน

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงคาน กรณีปัญหาและผลกระทบจากโครงการเขื่อนสานะคาม เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลัก ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-ลาว 1.2 กิโลเมตร

'พรรคเล็ก' ยื่น 'ชวน' เสนอสูตรคำนวณ ส.ส. หาร 500 แบบจัดสรรปันส่วนผสม

นายสาธุ อนุโมทามิ รักษาการหัวหน้าราชสีห์ไทยดี ในฐานะประธานกลุ่มสามัคคีสร้างชาติ ซึ่งประกอบด้วยพรรคการเมืองขนาดเล็ก จำนวน 18 พรรค พร้อมคณะ ยื่นหนังสือต่อนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านไปยังนายชวน หลีกภัย

'นิพนธ์' ลั่นพร้อมสู้คดี เล็งเปิดเอกสารเด็ดหากถูกซักฟอก

เรื่องนี้มีส.ส.ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลรับเรื่องไว้แต่ไม่ได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ คำสั่งศาลชัดเจนอยู่แล้ว ผมพร้อมสู้ และพร้อมชี้แจงทุกเรื่อง ไม่กังวล

'น้องแรมโบ้' เย้ย 'ประเสริฐ' แค่ราคาคุยขู่ยื่น ปปช.สอบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย

น้องแรมโบ้ “ชนะศักดิ์” สวนกลับ “ประเสริฐ” ไม่ต้องขู่ยื่น ปปช.ตรวจสอบรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย ราคาคุยบอกมีหลักฐาน ที่ผ่านมานำข้อมูลเก่ามาอภิปราย ย้ำ นายกฯ- รัฐมนตรีไม่กลัวการถูกซักฟอก แต่เป็นเรื่องดีที่จะได้ชี้แจงข้อเท็จจริงกับประชาชน

'หมอระวี' ลั่นสู้ต่อแก้สูตรปาร์ตี้ลิสต์ วาระ 2-3 เตรียมยื่นพรรคใหญ่หนุน 'หาร 500'

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของกลุ่มพรรคเล็กในการต่อสู้เรื่องสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร 500 ในวาระ 2-3 ว่า บทบาทของพรรคเล็กทั้งในและนอกสภาฯ ประมาณ 42

เอาแล้ว! ตัวแทนพรรคเล็กทั้งใน-นอกสภา ลุกฮือต้านสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์หาร 100

พรรคการเมืองขนาดเล็กทั้งในสภาและนอกสภา นำโดย นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ พร้อมด้วยพรรคการเมืองขนาดเล็ก เช่น พรรคครูไทยเพื่อประชาชน,พรรคเพื่อชาติไทย,พรรคประชาธิปไตยใหม่ ,พรรคพลเมืองไทย,พรรคพลังชาติไทย,พรรคประชาภิวัฒน์,พรรคไทยศรี